OBECNÁ KNIŽNICA

Oznam

Z dôvodu preventívnych opatrení je obecná knižnica dočasne zatvorená. Viac info... Ďakujeme za pochopenie.

Novinky
Dokumenty
Pripravuje sa ...
Cenník
Ročné zápisné:
- čitatelia od 6 do 15 rokov.................................................................... 2 €
- čitatelia od 15 do 18 rokov + študenti VS do 26 roku ...... 3 €
- čitatelia od 18 rokov ............................................................................. 4 €
- držitelia preukazu ŤZP ....................................................................... 1 €

Porušenie alebo strata dokumentu:
Náhrada a manipulačný poplatok pri strate alebo zničení dokumentu
- plná náhrada hodnoty dokumentu, zvýšená o:
a) čitatelia do 15 rokov + 2,00 €
b) čitatelia nad 15 rokov + 4,00 €
- zadováženie nového dokumentu, ktorý bol poškodený, alebo stratený
Poplatok za nedodržanie výpožičnej lehoty nad 15 rokov
- za každý, aj začatý týždeň 0,10 € za každú zapožičanú knižnú jednotku do 15 rokov kníh
- za každý, aj začatý týždeň 0,05 € za každú zapožičanú knižnú jednotku

Poplatok za upomienky o nedodržaní výpožičnej lehoty
1. upomienka 2,00 €
2. upomienka 4,00 €
3. upomienka 6,00 €

Tlač dokumentu:
A4 jednostranné /čierno-bielo/ ... 0,15 €
jednostranné /farebne / ................. 0,25 €
obojstranné čiernobielo/ ................ 0,25 €
obojstranné /farebne/ .................... 0,35 €

Poplatok za využívanie PC v Obecnej knižnici:
30 minút ...... 0,50 €
60 minút ...... 0,90 €
90 minút ...... 1,20 €