23.06.2022 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška z 23.06.2022 (Úradna Tabuľa)
Rozhodnutie o odvolaní - Verejná vyhláška
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 23.06.2022, zvesené: 08.07.2022
20.06.2022 - Úradná tabuľa: ZL-12/2022 - Verná vyhláška-Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia z 20.06.2022 (Úradna Tabuľa)
“Obnova bytového domu“ na pozemku par.č. KN C 294 v k.ú. Slovenská Ľupča.
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 20.06.2022, zvesené: nezadané
20.06.2022 - Úradná tabuľa: Zmluva č. 322 0989 (len Elektronicky) z 20.06.2022 (Úradna Tabuľa)
Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO
Kategória: Iný elektronický dokument, zavesené: 20.06.2022, zvesené: nezadané
16.06.2022 - Úradná tabuľa: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z 16.06.2022 (Úradna Tabuľa)
Prerušenie distribúcie elektriny 12.7.2022 na ulici: Cintorínska, Dolná, Ľupčianska, Na zábreží, Námestie SNP, Peniažky, Pod zámkom, Podkonická, Športová, Za Ďaňacou, Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
Kategória: Informácia, zavesené: 16.06.2022, zvesené: 13.07.2022
16.06.2022 - Úradná tabuľa: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z 16.06.2022 (Úradna Tabuľa)
Prerušenie distribúcie elektriny 13.7.2022 na ulici: Cintorínska, Jabloňová, Lesnícka, Lichardova, Lúčna, Murgašova, Námestie SNP, Pod zámkom, Sadová, Švarca, Tehelná, Za nožiarňou, Záhradná , Želelzničná, Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
Kategória: Informácia, zavesené: 16.06.2022, zvesené: 14.07.2022
16.06.2022 - Úradná tabuľa: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z 16.06.2022 (Úradna Tabuľa)
Prerušenie distribúcie elektriny 11.7.2022 na ulici: Fr. Mazúra, Hronská, Juraja Majera, Lesnícka, Murgašova, Námestie SNP, Školská, Železničná, Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
Kategória: Informácia, zavesené: 16.06.2022, zvesené: 12.07.2022
16.06.2022 - Úradná tabuľa: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z 16.06.2022 (Úradna Tabuľa)
Prerušenie distribúcie elektriny 11.7.2022 na ulici: 1. mája, Czambelova, Dolná, Hronská, Krížna, Mierová, Mlynská, Námestie SNP, Oslobodenia, Partizánska, Školská, Tehelná, Za nožiarňou podľa č. odberných miest
Kategória: Informácia, zavesené: 16.06.2022, zvesené: 12.07.2022
14.06.2022 - Úradná tabuľa: Ponuka na odpredaj ojazdeného motorového pozidla z 14.06.2022 (Úradna Tabuľa)
Ponuka na odpredaj ojazdeného motorového vozidla s celkovou hmotnosťou nad 12 000 kg LIAZ 706 RTHP
Kategória: Informácia, zavesené: 14.06.2022, zvesené: 29.06.2022
13.06.2022 - Úradná tabuľa: Návrh VZN č. 2/2022 (len Elektronicky) z 13.06.2022 (Úradna Tabuľa)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.2/2022 Slovenská Ľupča, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 5 UPN obce Slovenská Ľupča mení a dopĺňa VZN obce Slovenská Ľupča č. 71/2012, ktorým boli vyhlásené záväzné časti UPN obce Slovenská Ľupča
Kategória: Iný elektronický dokument, zavesené: 13.06.2022, zvesené: nezadané
13.06.2022 - Úradná tabuľa: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce (len Elektronicky) z 13.06.2022 (Úradna Tabuľa)
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022
Kategória: Iný elektronický dokument, zavesené: 13.06.2022, zvesené: nezadané
06.06.2022 - Úradná tabuľa: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z 06.06.2022 (Úradna Tabuľa)
Prerušenie distribúcie elektriny 24.6.2022 v časti Príboj, na ulici Pod zámkom a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
Kategória: Informácia, zavesené: 06.06.2022, zvesené: 25.06.2022
06.06.2022 - Úradná tabuľa: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z 06.06.2022 (Úradna Tabuľa)
Prerušenie distribúcie elektriny 22.6.2022 na ulici Pod zámkom a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
Kategória: Informácia, zavesené: 06.06.2022, zvesené: 23.06.2022
06.06.2022 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti z 06.06.2022 (Úradna Tabuľa)
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti František Oračko
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 06.06.2022, zvesené: 22.06.2022
27.05.2022 - Úradná tabuľa: Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce z 27.05.2022 (Úradna Tabuľa)
Ročný výkaz o komunálnom odpade obce Slovenská Ľupča za rok 2021
Kategória: Informácia, zavesené: 27.05.2022, zvesené: nezadané
25.05.2022 - Úradná tabuľa: Zverejnenie informácie z 25.05.2022 (Úradna Tabuľa)
Rekonštrukcia, modernizácia a intenzifikácia čistiarne odpadových vod - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - navrhovateľ ČOV a.s. Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča
Kategória: Informácia, zavesené: 25.05.2022, zvesené: nezadané
25.05.2022 - Úradná tabuľa: Verná vyhláška-oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia z 25.05.2022 (Úradna Tabuľa)
„Lokalita Dolné záhumnia - Pri kríži - inžinierske siete Slovenská Ľupča“
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 25.05.2022, zvesené: nezadané
24.05.2022 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti z 24.05.2022 (Úradna Tabuľa)
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Peter Mačkovič
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 24.05.2022, zvesené: 09.06.2022
19.05.2022 - Úradná tabuľa: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z 19.05.2022 (Úradna Tabuľa)
Prerušenie distribúcie elektriny 15.6.2022 na uliciach: Františka Mazúra, Hronská, Juraja Majera, Lesnícka, Murgašova, Námestie SNP, Školská, Železničná, Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
Kategória: Informácia, zavesené: 19.05.2022, zvesené: 16.06.2022
19.05.2022 - Úradná tabuľa: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z 19.05.2022 (Úradna Tabuľa)
Prerušenie distribúcie elektriny 14.6.2022 na uliciach: Cintorínska, a Námestie SNP podľa č. odberných miest
Kategória: Informácia, zavesené: 19.05.2022, zvesené: 15.06.2022
19.05.2022 - Úradná tabuľa: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z 19.05.2022 (Úradna Tabuľa)
Prerušenie distribúcie elektriny 13.6.2022 na uliciach: Czambelova, Hronská, Krížna, Lichardova, Murgašova, Námestie SNP, Školská, Partizánska, Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
Kategória: Informácia, zavesené: 19.05.2022, zvesené: 14.06.2022
Viac informácií na https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/