25.02.2021 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško z 25.02.2021 (Úradna Tabuľa)
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško nar. 1992
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 25.02.2021, zvesené: 15.03.2021
23.02.2021 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško z 23.02.2021 (Úradna Tabuľa)
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško nar. 1992
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 23.02.2021, zvesené: 11.03.2021
19.02.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o vyhlásení výberového konania z 19.02.2021 (Úradna Tabuľa)
pracovná pozícia: referent spoločného stavebného úradu
Kategória: Informácia, zavesené: 19.02.2021, zvesené: nezadané
16.02.2021 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška z 16.02.2021 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o vyvlastňovacom konaní R1 Banská Bystrica- Slovenská Ľupča
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 16.02.2021, zvesené: nezadané
16.02.2021 - Úradná tabuľa: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 z 16.02.2021 (Úradna Tabuľa)
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
Kategória: Informácia, zavesené: 16.02.2021, zvesené: nezadané
15.02.2021 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško z 15.02.2021 (Úradna Tabuľa)
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško nar. 1992
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 15.02.2021, zvesené: 03.03.2021
10.02.2021 - Úradná tabuľa: Zverejnenie informácie z 10.02.2021 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o zmene strategického dokumentu Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č.5
Kategória: Informácia, zavesené: 10.02.2021, zvesené: 26.02.2021
10.02.2021 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania Stredoslovenská distribučná a.s. v zastúpení EV-mont, s.r.o.B.Bystrica z 10.02.2021 (Úradna Tabuľa)
stavba12 535-Slovenská ľupča-Ľupčianska-rozšírenie NNjk
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 10.02.2021, zvesené: 26.02.2021
04.02.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o voľnom pracovnom mieste z 04.02.2021 (Úradna Tabuľa)
pracovná pozícia: sociálny pracovník / pracovníčka
Kategória: Informácia, zavesené: 04.02.2021, zvesené: nezadané
04.02.2021 - Úradná tabuľa: Stavebné povolenie Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina v zastúpení SOKA s.r.o.B.Bystrica z 04.02.2021 (Úradna Tabuľa)
stavba9473-Slovenská Ľupča-Stred-Zahustenie TS Námestie SNP
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 04.02.2021, zvesené: 22.02.2021
28.01.2021 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Tlapáková nar. 1974 z 28.01.2021 (Úradna Tabuľa)
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Tlapáková nar. 1974
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 28.01.2021, zvesené: 15.02.2021
25.01.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o realizácii projektu z 25.01.2021 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o realizácii projektu Wifi pre obec Slovenská Ľupča
Kategória: Informácia, zavesené: 25.01.2021, zvesené: nezadané
18.01.2021 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Tlapáková nar. 1974 z 18.01.2021 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie miesta uloženia písomnosti Monika Tlapáková nar. 1974
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 18.01.2021, zvesené: 03.02.2021
14.01.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o upustení od dražby z 14.01.2021 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o upustení od dražby Zn. 274/2020
Kategória: Informácia, zavesené: 14.01.2021, zvesené: nezadané
13.01.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie (Doplnenie) z 13.01.2021 (Úradna Tabuľa)
Územný plán obce Slovenská Ľupča,Zmeny a doplnky č.5
Kategória: Informácia, zavesené: 13.01.2021, zvesené: 14.01.2021
13.01.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie z 13.01.2021 (Úradna Tabuľa)
Územný plán obce Slovenská Ľupča,Zmeny a doplnky č.5
Kategória: Informácia, zavesené: 13.01.2021, zvesené: 14.02.2021
12.01.2021 - Úradná tabuľa: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča z 12.01.2021 (Úradna Tabuľa)
MŽP SR sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, nebude posudzovať zmeny navrhovanej činnosti stavby Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, navrhovateľom je NDS a.s.Bratislava.
Kategória: Informácia, zavesené: 12.01.2021, zvesené: 27.01.2021
08.01.2021 - Úradná tabuľa: Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča v roku 2021 (len Elektronicky) z 08.01.2021 (Úradna Tabuľa)

Kategória: Informácia, zavesené: 08.01.2021, zvesené: nezadané
08.01.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o vyhlásení výberového konania z 08.01.2021 (Úradna Tabuľa)
pracovná pozícia: terénny asistent COVID pre marginalizovanú rómsku komunitu
Kategória: Informácia, zavesené: 08.01.2021, zvesené: nezadané
05.01.2021 - Úradná tabuľa: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a výrobu hnojív ŠS Kmeťová - Slovenská Ľupča, navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov z 05.01.2021 (Úradna Tabuľa)
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a výrobu hnojív ŠS Kmeťová - Slovenská Ľupča, navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov
Kategória: Informácia, zavesené: 05.01.2021, zvesené: nezadané
Viac informácií na https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/