22.09.2021 - Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) 4/2021 z 22.09.2021 (VZN)
VZN 4/2021 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča
21.09.2021 - Hlásenie obecného rozhlasu 21.09.2021 o 08:21 (Obecný Rozhlas)
Súkromný podnikateľ z Nových Zámkov prišiel do našej obce predávať dámske a pánske teplákové nohavice, legíny, kamašle, rifle, vesty, pyžamá, spodné prádlo, papuče, záclony, obrusy, obliečky, plachty a iný tovar za výhodné ceny. Predaj prebieha na miestnom trhovisku.
20.09.2021 - Hlásenie obecného rozhlasu 20.09.2021 o 13:54 (Obecný Rozhlas)
Oznamujeme občanom, že dňa 8. októbra v čase od 7.30 do 11.30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác v nasledovných uliciach: Dolná, Ľupčianska, Námestie SNP č. 108 a Športová ulica.
20.09.2021 - Hlásenie obecného rozhlasu 20.09.2021 o 13:50 (Obecný Rozhlas)
Foklórny súbor SENIORI PARTIZÁN Vás spolu s ich hosťami DFS Dratvárik a DFS Drienka pozývajú na kultúrne podujatie, ktoré sa uskutoční v piatok 1. októbra o 18.00 hodine v MKS. Vstupenky si môžete zakúpiť u p. Hričovskej osobne alebo na tel.čísle 0905 855 477. Vstupné je 7 €. Všetci ste srdečné vítaní.
20.09.2021 - Zmluva o dodávke plynu z 20.09.2021 (Zmluvy)
Predmet: Dodávka zemného plynu Námestie SNP 431/12
Uzavretá s: SPP - distribúcia a.s, IČO 35815256, Mlynské Nivy 44/B, 82511 Bratislava
Ekonomické
20.09.2021 - Zmluva o dielo z 20.09.2021 (Zmluvy)
Predmet: Tvorba webovej stránky obce Slovenská Ľupča
Uzavretá s: sellio s.r.o, IČO 47417641 Račianska 7, 831 02 Bratislava
Obecný úrad
20.09.2021 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Ivan Adamovič z 20.09.2021 (Úradna Tabuľa)
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Ivan Adamovič nar. 1995
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 20.09.2021, zvesené: 06.10.2021
20.09.2021 - Úradná tabuľa: Rozhodnutie o neposudzovaní dokumentu podľa zákona EIA Územný plán obce Slovenská Ľupča Zmeny a doplnky č. 5 z 20.09.2021 (Úradna Tabuľa)
Rozhodnutie o neposudzovaní dokumentu podľa zákona EIA Územný plán obce Slovenská Ľupča Zmeny a doplnky č. 5
Kategória: Informácia, zavesené: 20.09.2021, zvesené: 06.10.2021
17.09.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z 17.09.2021 (Úradna Tabuľa)
Prerušenie distribúcie elektriny 8.10.2021na uliciach: Dolná, Ľupčianska, Námestie SNP a Športová podľa č. odberného miesta
Kategória: Informácia, zavesené: 17.09.2021, zvesené: 10.10.2021
14.09.2021 - Faktúra DF2021/480 od Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina (51865467) z 14.09.2021 (Faktúry)
Dodávka a distribúcia elektriny preplatok. Suma: -452,94 €
14.09.2021 - Faktúra DF2021/479 od El Miňo s.r.o, 976 33 Poniky (46883177) z 14.09.2021 (Faktúry)
Postavenie pódia na dni pred MKS od 27.08. - 29.08.2021 podľa ústnej dohody. Suma: 1 000,00 €
14.09.2021 - Úradná tabuľa: Zverejnenie informácie z 14.09.2021 (Úradna Tabuľa)
MŽP SR zaslalo na zverejenie pre verejnosť zámer navrhovanej činnosti ČOV FERMAS navrhovateľ Evonik Fermas s r.o. Slov.Ľupča. Zámeron navrhovateľa je postaviť novú ČOV pre čistenie odpadových vôd zo svojich prevádzkových a pripravovaných biotechnologických výrob.
Kategória: Informácia, zavesené: 14.09.2021, zvesené: nezadané
13.09.2021 - Hlásenie obecného rozhlasu 13.09.2021 o 11:33 (Obecný Rozhlas)
V predajni poľnohospodárskych produktov na Hronskej ulici si môžete objednať zemiaky na zimné uskladnenie. Objednať si môžete aj telefonicky na č. 0908 914 844.
13.09.2021 - Objednávka 230/2021 od BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica (47383232) z 13.09.2021 (Objednávky)
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre potreby OcÚ a opatrovateľky. Suma: 650,00 €
13.09.2021 - Objednávka 234/2021 od Maroš Grznár, Župkov32, 966 71 Župkov (40375374) z 13.09.2021 (Objednávky)
Vypracovanie žiadosti na predĺženie harmonogramu Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča etapy: 1 a 2. Suma: 400,00 €
13.09.2021 - Objednávka 229/2021 od BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica (47383232) z 13.09.2021 (Objednávky)
Objednávame si u Vás respirátory, rúška, čistiace a dezinfekčné prostriedky pre rómsku komunitu.. Suma: 1 100,00 €
13.09.2021 - Objednávka 232/2021 od PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 13.09.2021 (Objednávky)
Kancelársky papier A 4 a utierky Katriny. Suma: 50,00 €
13.09.2021 - Objednávka 231/2021 od WICTOR s.r.o, 913 05 Adamovské Kochanovce (47677473) z 13.09.2021 (Objednávky)
Objednávame si u Vás muzikálové detské predstavenie Mikuláš a čaro vianoc na deň 05.12.2021 v MKS Slovenská Ľupča + doprava. Suma: 750,00 €
13.09.2021 - Faktúra DF2021/478 od StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 13.09.2021 (Faktúry)
Rozbor odpadových vôd. Suma: 108,92 €
13.09.2021 - Objednávka 233/2021 od MONTANA spol. s .r. o. Špania Dolina 102, 974 01 Špania Dolina (31643442) z 13.09.2021 (Objednávky)
Výroba policových skriniek - pevne zabudované Námestie SNP 12 Slovenská Ľupča. Suma: 264,00 €
Viac informácií na https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/