25.11.2020 - Hlásenie obecného rozhlasu 25.11.2020 o 08:30 (Obecný Rozhlas)
Súkromná podnikateľka prišla do našej obce predávať záclony, bavlnené obliečky, plachty, uteráky, osušky, utierky, deky, dámske kabelky, termo ponožky a iný tovar za výhodné ceny. Predáva dnes na miestnom trhovisku.
25.11.2020 - Nájomná zmluva o nájme lesných pozemkov na hospod. v lesoch č. 02/11/2020 z 25.11.2020 (Zmluvy)
Predmet: nájom lesných pozemkov
Uzavretá s: Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku, 31903312, Námestie SNP 26, Slovenská Ľupča
25.11.2020 - Dodatok č.2020/1 k Zmluve o udelení licencie 293 z 25.11.2020 (Zmluvy)
Predmet: užívateľská podpora WebLes
Uzavretá s: Foresta SK, a.s., 36368741, Horná 34, Banská Bystrica
25.11.2020 - Úradná tabuľa: Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2021 - NÁVRH z 25.11.2020 (Úradna Tabuľa)
NÁVRH plánu
Kategória: Informácia, zavesené: 25.11.2020, zvesené: nezadané
24.11.2020 - Úradná tabuľa: Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2021 z 24.11.2020 (Úradna Tabuľa)
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2021
Kategória: Informácia, zavesené: 24.11.2020, zvesené: nezadané
24.11.2020 - Úradná tabuľa: Rozpočet obce na roky 2021 - 2023 - NÁVRH z 24.11.2020 (Úradna Tabuľa)
NÁVRH materiálu
Kategória: Informácia, zavesené: 24.11.2020, zvesené: nezadané
24.11.2020 - Úradná tabuľa: VZN č. 6/2020 o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb - NÁVRH z 24.11.2020 (Úradna Tabuľa)
NÁVRH nariadenia
Kategória: Informácia, zavesené: 24.11.2020, zvesené: nezadané
24.11.2020 - Úradná tabuľa: VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce- NÁVRH z 24.11.2020 (Úradna Tabuľa)
NÁVRH nariadenia
Kategória: Informácia, zavesené: 24.11.2020, zvesené: nezadané
24.11.2020 - Úradná tabuľa: VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku - NÁVRH z 24.11.2020 (Úradna Tabuľa)
NÁVRH nariadenia
Kategória: Informácia, zavesené: 24.11.2020, zvesené: nezadané
24.11.2020 - Úradná tabuľa: VZN č. 3/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku - NÁVRH z 24.11.2020 (Úradna Tabuľa)
NÁVRH nariadenia
Kategória: Informácia, zavesené: 24.11.2020, zvesené: nezadané
24.11.2020 - Úradná tabuľa: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Roman Osúch z 24.11.2020 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Roman Osúch
Kategória: Informácia, zavesené: 24.11.2020, zvesené: nezadané
23.11.2020 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Miroslav Svetlík z 23.11.2020 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie miesta uloženia písomnosti Miroslav Svetlík
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 23.11.2020, zvesené: 10.12.2020
20.11.2020 - Úradná tabuľa: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zlatica Berkyová z 20.11.2020 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Kategória: Informácia, zavesené: 20.11.2020, zvesené: nezadané
19.11.2020 - Hlásenie obecného rozhlasu 19.11.2020 o 10:34 (Obecný Rozhlas)
V záhrade na adrese: Krížna 7 sa pohybuje mládka sliepky šedobielej farby. Jej majiteľ si ju môže vyzdvihnúť na uvedenej adrese dnes, alebo zajtra. Firma Karolli prišla do našej obce ponúkať čistenia peria. Pojazdná čistiareň je umiestnená na parkovisku pri Miestnom kultúrnom stredisku. V prípade potreby je firma ochotná zabezpečiť odvoz a dovoz. Otváracie hodiny sú počas tohto týždňa každý deň od 10:00. - 14:00 hod. Bližšie informácie poskytujú na telefónnom čísle 0949 132 153.
19.11.2020 - Úradná tabuľa: Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča z 19.11.2020 (Úradna Tabuľa)
Vyvlastňovacie konanie pozemkov R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
Kategória: Informácia, zavesené: 19.11.2020, zvesené: nezadané
18.11.2020 - Hlásenie obecného rozhlasu 18.11.2020 o 08:56 (Obecný Rozhlas)
Oznamujeme Vám že v dňoch 19.11. a 20.11.2020 bude v čase od 07:00 hod. - 19:30 hod prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení distribučnej sústavy a to na ľavej strane Námestia SNP v smere do Lučatína. Firma Karolli prišla do našej obce ponúkať čistenia peria. Pojazdná čistiareň je umiestnená na parkovisku pri Miestnom kultúrnom stredisku. V prípade potreby je firma ochotná zabezpečiť odvoz a dovoz. Otváracie hodiny sú počas tohto týždňa každý deň od 10:00. - 14:00 hod. Bližšie informácie poskytujú na telefónnom čísle 0949 132 153.
18.11.2020 - Úradná tabuľa: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20.11.2020 z 18.11.2020 (Úradna Tabuľa)
Prerušenie distribúcie elektriny 20.11.2020
Kategória: Informácia, zavesené: 18.11.2020, zvesené: nezadané
18.11.2020 - Úradná tabuľa: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.11.2020 z 18.11.2020 (Úradna Tabuľa)
Prerušenie distribúcie elektriny 19.11.2020
Kategória: Informácia, zavesené: 18.11.2020, zvesené: nezadané
16.11.2020 - Pozvánka pre členov komisie na zasadnutie: Finančná komisia dňa 24.11.2020 (Obecné zastupiteľstvo a Komisie)
16.11.2020 - Hlásenie obecného rozhlasu 16.11.2020 o 15:42 (Obecný Rozhlas)
Firma Karolli prišla do našej obce ponúkať čistenia peria. Pojazdná čistiareň je umiestnená na parkovisku pri Miestnom kultúrnom stredisku. V prípade potreby je firma ochotná zabezpečiť odvoz a dovoz. Otváracie hodiny sú počas tohto týždňa každý deň od 10:00. - 14:00 hod. Bližšie informácie poskytujú na telefónnom čísle 0949 132 153.
Viac informácií na https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/