18.01.2022 - Hlásenie obecného rozhlasu 18.01.2022 o 10:34 (Obecný Rozhlas)
Oznamujeme občanom, že na Školskej ulici sa našli dámske hodinky. Majiteľka si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.
18.01.2022 - Úradná tabuľa: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Slovenskej Ľupči z 18.01.2022 (Úradna Tabuľa)
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Slovenskej Ľupči
Kategória: Informácia, zavesené: 18.01.2022, zvesené: 09.02.2022
17.01.2022 - Hlásenie obecného rozhlasu 17.01.2022 o 12:43 (Obecný Rozhlas)
Čistiareň peria v Banskej Bystrici Vám ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt. Perú antibakteriálne, zaparujú, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Ďalej šijú paplóny, periny, vankúše podľa požiadaviek zákazníkov. Na výber ponúkajú rôzne druhy sýpkovín a farebné angíny vysokej kvality. Pre perie prídu priamo k zákazníkovi a zadarmo odvezú aj dovezú objednané zákazky. Stačí zavolať na telef.číslo 0905267750. Kto zavolá dnes dostane darček ku objednávke zdarma.
17.01.2022 - Úradná tabuľa: Informácia pre verejnosť : Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 6 z 17.01.2022 (Úradna Tabuľa)
oznámenie o strategickom dokumente : Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 6
Kategória: Informácia, zavesené: 17.01.2022, zvesené: 01.02.2022
14.01.2022 - Hlásenie obecného rozhlasu 14.01.2022 o 09:04 (Obecný Rozhlas)
Oznamujeme občanom, že v našej obci sa uskutoční zber starého šatstva, ktoré môžete priniesť v stredu 19. januára v čase od 14. do 16. hodiny do dvora za bývalou lekárňou vedľa Domu remesiel na Námestí SNP č. 12. Šatstvo môžete priniesť vo vreciach. Zbiera sa dámske a pánske oblečenie, topánky, záclony, uteráky, posteľné prádlo. Upozorňujeme, že páperové paplóny, vankúše a plyšové hračky sa nezbierajú.
14.01.2022 - Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd z 14.01.2022 (Zmluvy)
Predmet: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Uzavretá s: HERMES TRADING,m s.r.o., Mladých budovateľov 2, Banská Bystrica
Dane a Poplatky
14.01.2022 - Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd z 14.01.2022 (Zmluvy)
Predmet: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Uzavretá s: Prandl Peter, Ing., Mlynská 39/4, Slovenská Ľupča
Dane a Poplatky
13.01.2022 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení stavby z 13.01.2022 (Úradna Tabuľa)
Studňa na pozemku KN-C 2705/1
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 13.01.2022, zvesené: nezadané
12.01.2022 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Henrich Havran z 12.01.2022 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie miesta uloženia písomnosti Henrich Havran nar. 1990
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 12.01.2022, zvesené: 28.01.2022
11.01.2022 - Zápisnica pre Obecné zastupiteľstvo. Konané dňa 07.12.2021 (Obecné zastupiteľstvo a Komisie)
Zápisnica Obecné zastupiteľstvo, ktorá/é sa konalo dňa 07.12.2021
11.01.2022 - Objednávka 1/2022 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., 010 01 Žilina (36391000) z 11.01.2022 (Objednávky)
Objednávame si u Vás stravné lístky na rok 2022 v počte 1 100ks a hodnote 4,50 €. Suma: 4 950,00 €
11.01.2022 - Úradná tabuľa: Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania z 11.01.2022 (Úradna Tabuľa)
Modernizácia bytového domu T-02B, Mierová ul. 1-5
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 11.01.2022, zvesené: nezadané
10.01.2022 - Hlásenie obecného rozhlasu 10.01.2022 o 10:50 (Obecný Rozhlas)
Oznamujeme občanom , že sa našla zlatá náušnica. Majiteľka si ju môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.
10.01.2022 - Hlásenie obecného rozhlasu 10.01.2022 o 09:00 (Obecný Rozhlas)
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že až do 18. januára budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty vodomerov v našej obci. Odčítači budú realizovať odpočet len u voľne prístupných vodomerov. Žiadame preto občanov, aby odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré slúžili k zatepleniu šachty, vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je zaplavená a umožnili odčítačovi bezpečný voľný prístup k k vodomeru, nechali otvorené brány a zatvorili psov. Ďalej žiadame občanov, ktorí nemajú vodomer voľne prístupný k odpočtu, aby stav vodomeru si odčítali sami a odčítaný stav napísali na papier a umiestnili na viditeľnom mieste. Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odčítač zanechá lístok, na ktorom budú uvedené telefónne čísla a adresy, kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.
10.01.2022 - Faktúra DF2021/715 od Lindstrom s r.o., 917 71 Trnava (35742364) z 10.01.2022 (Faktúry)
Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS. Suma: 69,30 €
10.01.2022 - Faktúra DF2021/716 od Michal Majer, 976 13 Slovenská Ľupča (48328405) z 10.01.2022 (Faktúry)
Zimná údržba v mesiaci 12/2021. Suma: 2 435,28 €
10.01.2022 - Faktúra DF2021/717 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča (50451685) z 10.01.2022 (Faktúry)
Zimná údržba v mesiaci december 2021. Suma: 834,54 €
10.01.2022 - Faktúra DF2022/1 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 10.01.2022 (Faktúry)
Vyparcovanie zdravotného posudku. Suma: 15,00 €
10.01.2022 - Úradná tabuľa: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou z 10.01.2022 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou
Kategória: Informácia, zavesené: 10.01.2022, zvesené: 17.01.2022
10.01.2022 - Rozpočet - ROZPOČET obce na roky 2022 - 2024 - po schválení (Rozpočet a Hospodárenie)
Od Obecný úrad z 10.01.2022
Viac informácií na https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/