Faktúry 2012

Roky: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Dátum
doručenia
Evidenčné
číslo
Názov dodávateľa
Adresa
IČOSumaPopis
12. - 2012
31.12.2012Rekstav Dula
1083.60 €
1083.60 €
Dod.a mont.snežn.t.2
31.12.2012Chriašteľ Ján TPO
135.00 €
135.00 €
BOZP 4.Q.2012
31.12.2012Lindstrom
20.54 €
20.54 €
Cistenie rohoží
31.12.2012Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Vývoz kuka Príboj
31.12.2012WASPE
278.83 €
278.83 €
Odb.dozor prev.¬OV
31.12.2012Brantner s.r.o.
271.01 €
271.01 €
Likv.odpadu
31.12.2012Rekstav Dula
1584.00 €
1584.00 €
Dod.a montáž snežník. 1
31.12.2012Rekstav Dula
682.88 €
682.88 €
Oprava strechy
27.12.2012Slovak Telekom
149.58 €
149.58 €
mobilné služby
20.12.2012Dali bb
597.84 €
597.84 €
L.zvesti12/2012
20.12.2012BB Heating BB
591.96 €
591.96 €
Oprava a revízie pl.kot
20.12.2012MIHI s.r.o. SLupča
261.79 €
261.79 €
Kancel.potreby,obálky
20.12.2012Kominárstvo J.Rausa
212.51 €
212.51 €
Kominárske revízie
20.12.2012Martin Mak BB
176.45 €
176.45 €
Skládka odpadu
19.12.2012Rekstav Dula
538.85 €
538.85 €
ZUæ prekr.otvoru str.
19.12.2012Neonplus Muráň3
522.48 €
522.48 €
VO náhr.diely
18.12.2012Doprastav a.s.
-177947.74 €
-177947.74 €
¬OV a kanal.dobropis
17.12.2012Brantner s.r.o.
5287.46 €
5287.46 €
Vývoz PDO
17.12.2012BB regional.správa c
337.68 €
337.68 €
Nájom cesty pri kanal.
17.12.2012Hiadlovský J.ml.
353.28 €
353.28 €
Prír.zrej.syr r2012
14.12.2012RD Hron
191.24 €
191.24 €
vývoz kontajnerov
14.12.2012SEZ
-30.59 €
-30.59 €
Preplatok ele.zus
13.12.2012Linux P.Vetrák
70.00 €
70.00 €
web st,hosting
13.12.2012Linux P.Vetrák
290.00 €
290.00 €
monitor,mater.
13.12.2012Linux P.Vetrák
371.84 €
371.84 €
servis lan,mails,backup
12.12.2012Neonplus Muráň3
0.00 €
0.00 €
VO, vian.výzdoba
12.12.2012Valkovič Ing.arch
11940.00 €
11940.00 €
PD in.siete pod zámkom
12.12.2012Slovak Telekom
170.60 €
170.60 €
telefon pevná linka
11.12.2012GTS Slovakia
17.00 €
17.00 €
medzimesto-telefony
11.12.2012Slovak Telekom
31.44 €
31.44 €
mobil spr.majetku
11.12.2012SEZ
164.90 €
164.90 €
Pripojovací popl.
11.12.2012SEZ
164.90 €
164.90 €
Pripojovací popl.
11.12.2012SEZ
131.95 €
131.95 €
Pripojovací popl.
11.12.2012Papera s.r.o. BB
96.60 €
96.60 €
papier
11.12.2012Seidl J. ¦ilina
551.00 €
551.00 €
výrub stromov
11.12.2012Domov dôchodcov SĽ
922.30 €
922.30 €
DD strava 11-12/2012
11.12.2012JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
právnik
10.12.2012Rekstav Dula
6111.50 €
6111.50 €
Sokolovňa vým.strechy
10.12.2012SEZ
131.95 €
131.95 €
Pripojovací poplatok
10.12.2012Slov.nár.knižnica
66.39 €
66.39 €
upg mks
07.12.2012Lindstrom
20.54 €
20.54 €
rohože
07.12.2012Slovak Telekom
41.77 €
41.77 €
MKS telefon
07.12.2012Pufeko BB
17.76 €
17.76 €
vývoz pdo
06.12.2012Neonplus Muráň3
1597.38 €
1597.38 €
Oprava VO + vianočná v.
05.12.2012Petit press Blava
165.00 €
165.00 €
MKS SME knižnica
05.12.2012Brantner s.r.o.
1900.48 €
1900.48 €
Likvidácia odpadu
04.12.2012SPP
1147.00 €
1147.00 €
Plyn OU 12
04.12.2012SPP
303.00 €
303.00 €
PO plyn 12
04.12.2012Neonplus Muráň3
282.68 €
282.68 €
oprava VO
04.12.2012Poradca podnik.¦ilin
28.40 €
28.40 €
zákony
04.12.2012Reprezent Raslavice
120.00 €
120.00 €
M.Mak zimná údržba
04.12.2012SPP
1851.00 €
1851.00 €
Plyn MKS 12
04.12.2012WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev.COV 11/2012
04.12.2012Linux P.Vetrák
159.00 €
159.00 €
Náhr.diely a opr.PC
04.12.2012Slovenská pošta
128.37 €
128.37 €
MKS časopisy predpl.knž
04.12.2012SPP
1609.00 €
1609.00 €
Plyn OZS 12
03.12.2012Slov.pozemkový fond
14.40 €
14.40 €
nájom pozemku
02.12.2012Martin Mak BB
134.01 €
134.01 €
skládka odpadu
11. - 2012
30.11.2012RD Hron
112.27 €
112.27 €
Vývoz kontajnera
30.11.2012Edenred Slovakia s..
1169.54 €
1169.54 €
strava 12/2012
29.11.2012Geod. a kart.ústav
65.40 €
65.40 €
Sart sro-poháre turnaj
29.11.2012Slovak Telekom
202.15 €
202.15 €
mobilné služby
28.11.2012Popako BB
739.40 €
739.40 €
Výmena koberca stavebné
27.11.2012RD Hron
63.74 €
63.74 €
Vývoz kontajnera
23.11.2012Rezeko S.Ľupča
194.90 €
194.90 €
Oprava elktroinš.DS,MKS
23.11.2012Brantner s.r.o.
6268.53 €
6268.53 €
likv.odpadu
21.11.2012Mikrohuko BB
51.41 €
51.41 €
toner fax+kopírka
20.11.2012BB Heating BB
118.56 €
118.56 €
oprava radiatora
20.11.2012Reg.správa ciest BB
78.50 €
78.50 €
nájom pre real.kanal.
20.11.2012Reg.spráca ciest BB
235.82 €
235.82 €
Nájom cesty pre real.k.
20.11.2012Marius Pedersen Zvol
90.33 €
90.33 €
skládka odp
19.11.2012SEZ
-324.79 €
-324.79 €
Vyučt.elektriny
19.11.2012Poradca podnik.¦ilin
64.80 €
64.80 €
ver.správa zákony
15.11.2012Tobra BB
8661.28 €
8661.28 €
ZUS str.vstavba
14.11.2012Slovak Telekom
31.59 €
31.59 €
Mobilné služby spr.maj.
13.11.2012Poradca podnik.¦ilin
28.40 €
28.40 €
poradca 2013
12.11.2012Veolia BB
48.94 €
48.94 €
Tržnica vodné,stočné 3
12.11.2012Brantner s.r.o.
1528.20 €
1528.20 €
Vývoz kontajnerov zb.dv
12.11.2012JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
právne služby 11/2012
12.11.2012Veolia BB
1315.43 €
1315.43 €
oda,stoč,dažd, OU,MKS,Z
12.11.2012Veolia BB
7.73 €
7.73 €
PO vodné,stočné 3
12.11.2012Lindstrom
28.51 €
28.51 €
¬istenie rohoží vstup
12.11.2012Dali bb
474.72 €
474.72 €
Zvesti 11/2012
12.11.2012Veolia BB
12.53 €
12.53 €
PO daždové 3
12.11.2012RD Hron
63.74 €
63.74 €
Vývoz smetí
12.11.2012Papera s.r.o. BB
22.78 €
22.78 €
WC zasobník na utierky
10.11.2012GTS Slovakia a.s. Ba
14.22 €
14.22 €
Telefon medzimesto
08.11.2012Linux P.Vetrák
90.00 €
90.00 €
hosting 110,web stranka
08.11.2012Linux P.Vetrák
555.00 €
555.00 €
St.úrad -tlačiareň mul.
08.11.2012Linux P.Vetrák
371.84 €
371.84 €
servis PC,Lan,mail s,bc
08.11.2012Linux P.Vetrák
555.00 €
555.00 €
DZN multif.tlačiareä
08.11.2012Neonplus Muráň3
453.22 €
453.22 €
Oprava VO
08.11.2012Marius Pedersen Zvol
185.76 €
185.76 €
Skládka odpadu
08.11.2012Slovak Telekom
38.22 €
38.22 €
Mobilný tel.spr.maj.
08.11.2012Hydrocop Blava
2472.01 €
2472.01 €
Autorský dozor ¬OV
07.11.2012Slovak Telekom
187.45 €
187.45 €
OU pevná linka telef.
06.11.2012Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Vývoz PDO
06.11.2012Linux P.Vetrák
575.00 €
575.00 €
MKS PC Fujitsu
06.11.2012Asana DDD
829.25 €
829.25 €
deratizácia obce
05.11.2012SPP
1571.00 €
1571.00 €
plyn MKS 11
05.11.2012SPP
973.00 €
973.00 €
plyn ou 11
05.11.2012SPP
1366.00 €
1366.00 €
plyn OZS 11
05.11.2012SPP
257.00 €
257.00 €
plyn PO 11
02.11.2012Edenred Slovakia s..
1325.72 €
1325.72 €
Strava 11/2012
10. - 2012
30.10.2012Agromepa BB-æalková
569.00 €
569.00 €
PO vysokotl.čistič
29.10.2012Div.s.madziBRODway
100.00 €
100.00 €
Divadelné predst.
29.10.2012BePoD
600.00 €
600.00 €
Cintorín kosenie
29.10.2012WASPE
278.83 €
278.83 €
C OV prevádzka
26.10.2012Slovak Telekom
377.94 €
377.94 €
Mobilné sl,
24.10.2012Reprezent Raslavice
13542.00 €
13542.00 €
Euromotor BB-Renault Fl
24.10.2012Rekstav Dula
6111.52 €
6111.52 €
Sokolovna strecha mater
23.10.2012Reg.správa ciest BB
58.08 €
58.08 €
Vyprac.KZ nanájom
23.10.2012Reg.správa ciest BB
60.00 €
60.00 €
nájom I/66 cesty pre k.
23.10.2012Papera s.r.o. BB
246.99 €
246.99 €
Vybav.WC zásob,nápl.
23.10.2012Papera s.r.o. BB
33.06 €
33.06 €
Hyg.WC utierky
22.10.2012Domov dôchodcov SĽ
738.30 €
738.30 €
DD strava 10/2012
18.10.2012Brantner s.r.o.
5545.45 €
5545.45 €
Vývoz a likv.PDO
18.10.2012Linux P.Vetrák
371.84 €
371.84 €
srv.lan,mailser,backup
18.10.2012Martin Mak BB
93.55 €
93.55 €
skladka odpadu
18.10.2012Linux P.Vetrák
60.00 €
60.00 €
hostin,webstránka
17.10.2012Smaltovňa Mišík
41.10 €
41.10 €
Uličná tabuľka
17.10.2012CBS BB
150.00 €
150.00 €
Stojan s mal.mapou2.sp.
16.10.2012Slovak Telekom
31.91 €
31.91 €
Mobil spravca maj.
16.10.2012Valkovič Ing.arch
600.00 €
600.00 €
Zmeny *UPN lok.5
12.10.2012Reprezent Raslavice
670.00 €
670.00 €
Tomastol-dvere OZS
12.10.2012Reprezent Raslavice
15.00 €
15.00 €
Softip kniha matrika
12.10.2012Neonplus Muráň3
249.18 €
249.18 €
oprava VO
12.10.2012Lindstrom
20.54 €
20.54 €
čistenie rohoží
10.10.2012JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 10
09.10.2012Slovak Telekom
46.01 €
46.01 €
MKS telefon pevná l.
09.10.2012GTS Slovakia a.s. Ba
19.88 €
19.88 €
Telefon medzimesto
09.10.2012Tobra BB
4826.09 €
4826.09 €
Streš,vst.ZUæ 8/12
09.10.2012Slovak Telekom
150.32 €
150.32 €
Pevná linka Ou telefon
09.10.2012Dali bb
474.72 €
474.72 €
Zvesti 10
09.10.2012Falis Ing.arch. BB
142.39 €
142.39 €
znal.pos. knc 2531/1
05.10.2012Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Vývoz kuka príboj
05.10.2012Brantner s.r.o.
882.06 €
882.06 €
Separovaný zber
04.10.2012SPP
155.00 €
155.00 €
SPP PO 10
04.10.2012SPP
826.00 €
826.00 €
SPP OZS 10
04.10.2012Martin Mak BB
112.19 €
112.19 €
skládka odpadu
04.10.2012Linux P.Vetrák
340.00 €
340.00 €
Tlačiareň OKI spr.maje.
04.10.2012SPP
950.00 €
950.00 €
SPP MKS 10
04.10.2012SPP
588.00 €
588.00 €
SPP OU 10
03.10.2012Epos
59.48 €
59.48 €
časopis - odpady 2013
03.10.2012IVES
25.09 €
25.09 €
Licnecia upg.matrika
03.10.2012Chriašteľ Ján TPO
135.00 €
135.00 €
BOZP 3.Q.2012
03.10.2012BKTECH
4820.40 €
4820.40 €
BKTECH BB-klimatiz.OU
02.10.2012Dopravoprojekt a.s.
117984.00 €
117984.00 €
Stav dozor splašková k.
02.10.2012RD Hron
111.55 €
111.55 €
Autodopr.kontajnery
01.10.2012WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev.cov 9/2012
09. - 2012
28.09.2012Doprastav a.s.
2609706.56 €
2609706.56 €
Splaš.kanal. a ¬OV S.Ľ
28.09.2012Edenred Slovakia s..
1451.42 €
1451.42 €
Strava 10
28.09.2012SOZA Blava
80.40 €
80.40 €
Vatra poplatok
28.09.2012Polončanová M.
15.00 €
15.00 €
Kniha MKS
27.09.2012Slovak Telekom
170.34 €
170.34 €
Telef¢n 8-9/2012
26.09.2012Poradca podnik.¦ilin
50.00 €
50.00 €
Zb.zákonov 2012 predd.
25.09.2012SPP
339.62 €
339.62 €
OU plyn vyučt.
25.09.2012SPP
229.60 €
229.60 €
OZS plyn vyučtov.
25.09.2012SPP
736.70 €
736.70 €
MKS plyn vyučt.
25.09.2012SPP
23.88 €
23.88 €
PO plyn vyučt.
24.09.2012Brantner s.r.o.
4722.55 €
4722.55 €
Likv.pdo
21.09.2012Domov dôchodcov SĽ
648.60 €
648.60 €
DD strava 9/2012
19.09.2012Marius Pedersen Zvol
114.48 €
114.48 €
Skládka odpadu
19.09.2012Veolia BB
108.64 €
108.64 €
R¢m. osada-cist. vody
14.09.2012Slovak Telekom
31.39 €
31.39 €
Mobil správa maj.
14.09.2012Neonplus Muráň3
279.44 €
279.44 €
Oprava VO
14.09.2012Rekstav Dula
294.00 €
294.00 €
OZS,Route66 stav.práce
14.09.2012Lindstrom
20.54 €
20.54 €
Rohože čistenie
13.09.2012Linux P.Vetrák
371.84 €
371.84 €
Serv.PC,LAN,mails,back
13.09.2012Linux P.Vetrák
440.00 €
440.00 €
Hostin 8,web,súčiastky
12.09.2012GTS Slovakia a.s. Ba
21.85 €
21.85 €
Medzimesto telefon
12.09.2012Dali bb
474.72 €
474.72 €
Zvesti 9
12.09.2012Bellimpex s.r.o. æt
4776.00 €
4776.00 €
Merač rýchlosti 2 ks
12.09.2012Prvá komunálna fin.
191.55 €
191.55 €
Poistné 4Q2012
12.09.2012RD Hron
31.87 €
31.87 €
Vývou VOK
11.09.2012Múzeum SNP
490.00 €
490.00 €
Ofúkané recepty brožúry
11.09.2012K¢dexpress s.r.o.
197.53 €
197.53 €
Komp.US 2 čísla
11.09.2012JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 9/2012
07.09.2012Slovak Telekom
26.66 €
26.66 €
MKS pevná linka
07.09.2012Slovak Telekom
152.57 €
152.57 €
Pevná linka OU
07.09.2012Brantner s.r.o.
1562.71 €
1562.71 €
Zber a likv. VOK 8/12
06.09.2012Plast Mont Lučenec
8740.99 €
8740.99 €
OZS plast.okná rekomštr
06.09.2012Pufeko BB
17.76 €
17.76 €
Vývoz PDO Príboj
06.09.2012Marius Pedersen Zvol
94.51 €
94.51 €
Skládka odpadu
02.09.2012WASPE
85.20 €
85.20 €
Vzorky z cov 2x
02.09.2012WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev.COV 2x 8/2012
08. - 2012
28.08.2012Papera s.r.o. BB
69.00 €
69.00 €
Papier
28.08.2012Edenred Slovakia s..
1299.04 €
1299.04 €
Strava 8/2012
27.08.2012CBS BB
150.00 €
150.00 €
Drevený stojan s mapou
27.08.2012Slovak Telekom
173.66 €
173.66 €
Mobilné služby obce
24.08.2012Lindstrom
28.51 €
28.51 €
servis rohoží
24.08.2012SK Cosmopolit
233.44 €
233.44 €
Grafika kalendárium 2
21.08.2012Domov dôchodcov SĽ
568.10 €
568.10 €
DD strava
21.08.2012Martin Mak BB
32.41 €
32.41 €
Skládka odopadu
21.08.2012Kominárstvo J.Rausa
207.73 €
207.73 €
Kominárske revízie
21.08.2012I.Kmeť
2338.66 €
2338.66 €
Kosenie obce
17.08.2012Slovak Telekom
31.60 €
31.60 €
Mobil
16.08.2012Linux P.Vetrák
371.84 €
371.84 €
Servis PC,LAN,mails,ba
16.08.2012Tobra BB
3766.45 €
3766.45 €
ZUæ str.vstavba 7/2012
16.08.2012Linux P.Vetrák
60.00 €
60.00 €
web host,admin ww 7/12
15.08.2012PADRE - P.Chabada
230.00 €
230.00 €
Oprava autob.zastavky
15.08.2012RD Hron
31.87 €
31.87 €
Vývoz kontajnerov
15.08.2012F.R.a G,Ivánka
14.20 €
14.20 €
MKS predpl.čas.2012
14.08.2012SOZA Blava
54.00 €
54.00 €
Annabál - poplatok
13.08.2012Rezeko S.Ľupča
440.00 €
440.00 €
OZS elektrorevízie
13.08.2012M.Skučka
298.70 €
298.70 €
MSkučka-kamenné lavice
10.08.2012Brantner s.r.o.
6146.52 €
6146.52 €
Vývoz a likv.PDO
10.08.2012Poradca podnik.¦ilin
132.84 €
132.84 €
predpl.FS a Zb.zák.2013
09.08.2012GTS Slovakia
13.26 €
13.26 €
Medzimesto
09.08.2012SOZA Blava
12.60 €
12.60 €
Poplatky SOZA
09.08.2012æ.Svetlík -Print
731.64 €
731.64 €
Tlač kalendárium-2.polk
09.08.2012JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právne služby 8
08.08.2012Slovak Telekom
158.65 €
158.65 €
0U pevná linka
08.08.2012Slovak Telekom
28.22 €
28.22 €
MKS telefon
08.08.2012RD Hron
159.35 €
159.35 €
Vývoz kontajnerov PDO
08.08.2012Brantner s.r.o.
1235.12 €
1235.12 €
Zneškod.PDO
07.08.2012BePoD
700.00 €
700.00 €
Cintorín kosenie
06.08.2012SPP
366.00 €
366.00 €
Plyn 8/2012
06.08.2012Rezeko S.Ľupča
610.00 €
610.00 €
Revízie el.DS,MKS,trž
06.08.2012Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Odvoz pDO
03.08.2012Veolia BB
46.37 €
46.37 €
vodné,stoč.trhovisko
03.08.2012Veolia BB
10.31 €
10.31 €
PO vodné,stoč,
03.08.2012WASPE
46.20 €
46.20 €
anal.vzoriek ¬OV
03.08.2012Veolia BB
1326.21 €
1326.21 €
vod, stoč,dažd.2Q2012
03.08.2012Veolia BB
11.28 €
11.28 €
zráž.voda PO
02.08.2012Martin Mak BB
597.09 €
597.09 €
Skládka odpadu
01.08.2012Flosník Ing.pekáreň
34.73 €
34.73 €
Annabál-pagáče
01.08.2012WASPE
278.83 €
278.83 €
COV 7/2012
07. - 2012
31.07.2012Domov dôchodcov SĽ
673.90 €
673.90 €
DD strava 7/2012
31.07.2012Poradca podnik.¦ilin
66.00 €
66.00 €
Roč.prístup int.zákony
30.07.2012Slovak Telekom
181.47 €
181.47 €
Mobilné službvy ,GSM
26.07.2012Neonplus Muráň3
52.80 €
52.80 €
Oprava VO
26.07.2012Neonplus Muráň3
293.34 €
293.34 €
MR oprava
26.07.2012Data Systém Soft sro
349.00 €
349.00 €
UPG 2013
24.07.2012Bikepro BB
100.00 €
100.00 €
Prop.mate STV2 Tour deF
20.07.2012Zinger BB
720.00 €
720.00 €
PD dopr.znač I/66
20.07.2012Dali bb
597.84 €
597.84 €
Ľ.zvesti 7-8/12
20.07.2012Lindstrom
20.54 €
20.54 €
rohože 6-7/12
19.07.2012Linux P.Vetrák
2555.00 €
2555.00 €
Tonery dľa v.obst. 22ks
19.07.2012Edenred Slovakia s..
1417.13 €
1417.13 €
Strava 8
19.07.2012WASPE
278.83 €
278.83 €
Odb.prev.OV 6
18.07.2012Martin Mak BB
220.03 €
220.03 €
skládka odp.kont.
18.07.2012Brantner s.r.o.
6102.99 €
6102.99 €
Vývoz a likv.PDO
18.07.2012Neonplus Muráň3
558.28 €
558.28 €
Oprava a údržba VO
17.07.2012Reg.spráca ciest BB
21.24 €
21.24 €
Dopr.značenie na rodeo
17.07.2012I.Kmeť
2338.66 €
2338.66 €
Kosenie obce
12.07.2012Linux P.Vetrák
371.84 €
371.84 €
Ser Lan,PC,mailserv,bac
12.07.2012Linux P.Vetrák
60.00 €
60.00 €
hosting,ad,web str.6
12.07.2012Chriašteľ Ján TPO
135.00 €
135.00 €
služby BOZ 2.Q.12
11.07.2012Povodie Hrona BB
60.00 €
60.00 €
nájom pozemku
11.07.2012GTS Slovakia
13.27 €
13.27 €
medzimesto telefon
10.07.2012Slovak Telekom
143.11 €
143.11 €
OU pevná linka
10.07.2012TOI TOI
158.40 €
158.40 €
WC toi súœaž PO
10.07.2012D.P.A.
600.00 €
600.00 €
Statický posud.Hronská
09.07.2012JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právne sl.7/2012
06.07.2012SPP
24.00 €
24.00 €
Plyn 7 PO
06.07.2012SPP
135.00 €
135.00 €
Plyn 7/2012 MKS
06.07.2012RD Hron
31.87 €
31.87 €
Odvoz kontajnera
06.07.2012Brantner s.r.o.
1503.87 €
1503.87 €
Vývoz a likv.PDO 6
06.07.2012SPP
85.00 €
85.00 €
Plyn OU 7
06.07.2012SPP
122.00 €
122.00 €
Plyn 7 OZS
04.07.2012Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Vývoz PDO
02.07.2012SOZA Blava
12.00 €
12.00 €
OU radiopríjmač roč,p.
06. - 2012
29.06.2012Linux P.Vetrák
660.00 €
660.00 €
MKS PC s prísl.
29.06.2012Edenred Slovakia s..
2060.87 €
2060.87 €
Strava 72012
28.06.2012Neonplus Muráň3
772.80 €
772.80 €
Oprava VO
27.06.2012RD Hron
31.87 €
31.87 €
vývoz kontajnerov
27.06.2012Delta Slovakia
67.92 €
67.92 €
PO rovnošata
26.06.2012Slovak Telekom
179.09 €
179.09 €
Mobilné služby
26.06.2012Ján Bartoš SĽ
1603.00 €
1603.00 €
Opr.havarije-dažd,vpusœ
26.06.2012Kútiková Ing.
1320.00 €
1320.00 €
Audit konsolidácie
26.06.2012Valkovič Ing.arch
696.00 €
696.00 €
Návrh UPN rozšírenie
25.06.2012BePoD Slov.Ľupča
600.00 €
600.00 €
Cintorín -kosenie
25.06.2012WASPE
85.20 €
85.20 €
vzorky čov
22.06.2012Martin Mak BB
192.54 €
192.54 €
Likv.odp.
22.06.2012Rezeko S.Ľupča
290.00 €
290.00 €
Revízie oU,kotolne
22.06.2012Hobla H,Levice
657.00 €
657.00 €
Mæ čerp. z proj.SPP pom
22.06.2012Lindstrom
20.54 €
20.54 €
Rohože
22.06.2012Hobla H,Levice
125.00 €
125.00 €
Mæ čerp.z proj.SPP
18.06.2012Papera s.r.o. BB
82.80 €
82.80 €
Papier OU
18.06.2012Domov dôchodcov SĽ
545.10 €
545.10 €
DD strava
18.06.2012Poradca podnik.¦ilin
65.17 €
65.17 €
UPN 2013
15.06.2012Rezeko S.Ľupča
431.60 €
431.60 €
ZUæ stavebný odber ele.
15.06.2012SOZA Blava
80.40 €
80.40 €
Jarmok popl.SOZA
15.06.2012Brantner s.r.o.
6784.42 €
6784.42 €
likv.odpadu 5/2012
14.06.2012Linux P.Vetrák
120.00 €
120.00 €
UVO PDF ZUS 1000 str
14.06.2012Cassovia Books BB
45.00 €
45.00 €
Foto obce
14.06.2012Linux P.Vetrák
371.84 €
371.84 €
LAN,PC,mailser,backup
14.06.2012Linux P.Vetrák
60.00 €
60.00 €
Hosting a adm.web.str.
14.06.2012Slovak Telekom
32.53 €
32.53 €
Mobil správca maj.
14.06.2012Linux P.Vetrák
610.00 €
610.00 €
MKS kopírka z dotácie
14.06.2012Linux P.Vetrák
330.00 €
330.00 €
2 x záložné zdroje
12.06.2012¦P Gastro POdbrezová
56.40 €
56.40 €
Jarmok zákusky
12.06.2012Slovenská pošta
73.02 €
73.02 €
Knižnica časopisy
12.06.2012TOI TOI Blava
316.80 €
316.80 €
WC mobil jarmok
12.06.2012Casanova
500.00 €
500.00 €
Jarmok šermiari
12.06.2012GTS Slovakia a.s. Ba
13.80 €
13.80 €
Medzimesto pevná l.
12.06.2012eR STAR BB
812.94 €
812.94 €
UPD pre schválenie
12.06.2012J.Pecník JP HOLZ BB
780.00 €
780.00 €
Jarmok hudba
12.06.2012Pepas s.r.o.
17.93 €
17.93 €
Uprava plochy VZV
11.06.2012JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik
11.06.2012TK Libri, sro BB
683.42 €
683.42 €
MKS knihy knižnica
08.06.2012Asana DDD
896.55 €
896.55 €
Derat.a dezins.práce
07.06.2012Dali bb
474.72 €
474.72 €
Tlač LZ,grafické práce
07.06.2012Slovak Telekom
140.23 €
140.23 €
Pevná linka OU
07.06.2012Brantner s.r.o.
1941.23 €
1941.23 €
Vývoz pDO 5/2012
07.06.2012D.Pšenák servis BB
158.88 €
158.88 €
Servis kopírky Bizup
07.06.2012Slovak Telekom
32.80 €
32.80 €
MKS pevná linka
06.06.2012Pepas s.r.o.
11.95 €
11.95 €
Uprava plochy VZV
06.06.2012Prvá komunálna fin.
191.55 €
191.55 €
Poistné 3Q2012
05.06.2012Martin Mak BB
131.61 €
131.61 €
Zneškodnenie odpadu
05.06.2012Pufeko BB
17.76 €
17.76 €
Odvoz odpadu
05.06.2012Malaga
443.20 €
443.20 €
Strav.pre Maceonsko
05.06.2012Malaga
273.00 €
273.00 €
Strava jarmok
04.06.2012Rezeko S.Ľupča
190.00 €
190.00 €
Servis Tur.jarmoku
04.06.2012ESET Blava
345.60 €
345.60 €
Antivirus licencia
04.06.2012Rezeko S.Ľupča
50.00 €
50.00 €
revízia elektroinš.ZS
01.06.2012Chriašteľ Ján TPO
256.00 €
256.00 €
Služby OPP a BOZP
01.06.2012SPP
146.00 €
146.00 €
Odber zemného plynu MKS
01.06.2012Reg.správa ciest BB
1316.64 €
1316.64 €
MK vysprávky
01.06.2012SPP
132.00 €
132.00 €
Odber zem plynu OZS
01.06.2012Edenred Slovakia s..
2137.06 €
2137.06 €
Strava 6/2012
01.06.2012WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev.COV 5/2012
01.06.2012SPP
92.00 €
92.00 €
Odber zemného plynu OU
01.06.2012SPP
26.00 €
26.00 €
Odber zemného plynu
05. - 2012
31.05.2012SK Cosmopolit
50.40 €
50.40 €
Jarmok gajdoši strava
30.05.2012Kopia Jamek
14.76 €
14.76 €
Oprava kopírky
30.05.2012Gastroparty BB
120.60 €
120.60 €
MKS poháre
30.05.2012OZ Mestečko SĽ
66.00 €
66.00 €
Hodv.šál,kravata
30.05.2012Trans Centrum Malacv
147.80 €
147.80 €
Jarmok doprava
29.05.2012Súvaha Blava
50.40 €
50.40 €
ROPO pre obce
29.05.2012OZ Mestečko SĽ
72.00 €
72.00 €
Jarmok hodv.šál
29.05.2012Petit press Blava
120.00 €
120.00 €
Jarmok inzercia
29.05.2012DJ Kochlica
150.00 €
150.00 €
Jarmok JDK Dobrá Muzika
28.05.2012Lindstrom
20.54 €
20.54 €
Rohože OU
28.05.2012Habanera BB
400.00 €
400.00 €
Jarmok hudba
28.05.2012Insmat Podkonice
600.00 €
600.00 €
Jarmok ozvučenie
28.05.2012Thyana SĽ
390.00 €
390.00 €
Jarmok hudba
25.05.2012Salon P Lučatín
201.60 €
201.60 €
JCB odv.kalu
24.05.2012Ján Bartoš SĽ
903.00 €
903.00 €
Kanalizačná šach.prep.
23.05.2012I.Kmeť
2338.66 €
2338.66 €
Kosenie obce 1
23.05.2012RD Hron
63.74 €
63.74 €
Odvoz PDO kontaj.
23.05.2012Geospol - V.Mikuš
50.00 €
50.00 €
éčastnícky popl.
22.05.2012Domov dôchodcov SĽ
625.60 €
625.60 €
DD strava 5
20.05.2012Brantner s.r.o.
6840.83 €
6840.83 €
Likv.PDO
18.05.2012Marius Pedersen Zvol
193.58 €
193.58 €
Skládka odpadu
17.05.2012Linux P.Vetrák
371.84 €
371.84 €
Servis Lan,mailser,ba,
17.05.2012Linux P.Vetrák
40.00 €
40.00 €
hosting www
15.05.2012Neonplus Muráň3
955.00 €
955.00 €
MR oprava
15.05.2012Slovak Telekom
39.42 €
39.42 €
Mobil spr.maj.
15.05.2012MM mont M Majer
2194.00 €
2194.00 €
Cintorín oplotenie
15.05.2012Dali bb
474.72 €
474.72 €
L.zvesti 5/2012
14.05.2012Dali bb
96.00 €
96.00 €
Plagát jarmok
14.05.2012JAV
194.82 €
194.82 €
Sláv.recepcia COV výzd.
14.05.2012Kútiková Ing.
720.00 €
720.00 €
Audit roč,uz.2011
11.05.2012JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 5/2012
11.05.2012Slovak Telekom
24.25 €
24.25 €
MKS telefon
11.05.2012GTS Slovakia a.s. Ba
16.32 €
16.32 €
Medzimesto telef.
11.05.2012Brantner s.r.o.
2271.08 €
2271.08 €
vývoz PDO
11.05.2012Slovak Telekom
131.59 €
131.59 €
OU telefon pevná l.
09.05.2012Veolia BB
3.76 €
3.76 €
PO daždové 4/2012
07.05.2012Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Vývoz PDO Príboj
07.05.2012MM mont M Majer
600.00 €
600.00 €
Kosenie cintorín 1
07.05.2012Asset Group BB
500.00 €
500.00 €
Konsolidácia celku 2011
07.05.2012Veolia BB
1328.23 €
1328.23 €
Vod,stoč,daždové 1.Q.12
07.05.2012Veolia BB
30.91 €
30.91 €
Tržnica vod,stoč.1.Q.12
04.05.2012Falis Ing.arch. BB
90.71 €
90.71 €
Znalecký posudok Mal
02.05.2012WASPE
278.83 €
278.83 €
Odborný garant ¬OV 4/12
02.05.2012SPP
940.00 €
940.00 €
PLyn 5/2012
04. - 2012
27.04.2012AEE s.r.o. B.Bystric
468.86 €
468.86 €
PO autobatéria do æ706
27.04.2012Lindstrom
19.30 €
19.30 €
čistenie rohoží
26.04.2012Slovak Telekom
168.86 €
168.86 €
Mobilné služby
25.04.2012Edenred Slovakia s..
1984.69 €
1984.69 €
Strava 5/2012
25.04.2012Valkovič Ing.arch
360.00 €
360.00 €
UPN č.B
24.04.2012Mevako Brzotín
338.64 €
338.64 €
Plastové kuka
23.04.20123+M production BB
890.00 €
890.00 €
Divadlo Hamlet..
23.04.2012Dali bb
474.12 €
474.12 €
Zvesti č.4/12 vč.graf.
19.04.2012Reg.správa ciest BB
122.28 €
122.28 €
MK čistenie
19.04.2012Domov dôchodcov SĽ
432.40 €
432.40 €
DD strava 4/2012
19.04.2012Brantner s.r.o.
4929.56 €
4929.56 €
Likvidácia odpadu 3/12
19.04.2012Rezeko S.Ľupča
247.50 €
247.50 €
Elektro-revízie
18.04.2012Marius Pedersen Zvol
271.65 €
271.65 €
Skládka odpadu
18.04.2012JKL data BB
76.00 €
76.00 €
Upg.Referendum obecné
17.04.2012Papera s.r.o. BB
69.00 €
69.00 €
Papier
17.04.2012Neonplus Muráň3
53.78 €
53.78 €
Demontáž rozhl.vedenia
17.04.2012OPENCOM Bratislava
120.00 €
120.00 €
upg.2012 pov.zverej.web
17.04.2012Neonplus Muráň3
479.63 €
479.63 €
VO údržba a oprava
17.04.2012Linux P.Vetrák
60.00 €
60.00 €
Host.virt.serv,4,web s.
17.04.2012Linux P.Vetrák
175.00 €
175.00 €
WiFi park materiál
17.04.2012Linux P.Vetrák
480.00 €
480.00 €
Tlačiarne OKI 2 ks
17.04.2012Linux P.Vetrák
371.84 €
371.84 €
Ser. PC,LAN,mailser,bac
13.04.2012Miromax
178.08 €
178.08 €
Hasiace prístr.revízia
13.04.2012Brantner s.r.o.
383.61 €
383.61 €
Likv. odp.z VOK 3/2012
12.04.2012JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik
12.04.2012Slovak Telekom
31.34 €
31.34 €
Mobil 2
11.04.2012Slovak Telekom
191.29 €
191.29 €
Hlasové služby
11.04.2012RD Hron
101.00 €
101.00 €
Vývoz PDO
11.04.2012Slovak Telekom
33.78 €
33.78 €
Hlasové služby
10.04.2012Veolia BB
27.78 €
27.78 €
voda POn 1Q2012
10.04.2012Poradca podnik.¦ilin
50.00 €
50.00 €
ZBierka zákono 2012
10.04.2012Euro Coffee SereÔ
69.38 €
69.38 €
nájom kavovaru+káva
04.04.2012SK Forest
240.00 €
240.00 €
Zimná údržba MK
04.04.2012Pufeko BB
17.76 €
17.76 €
Vývoz PDO
04.04.2012Xanto Zvolen
16951.40 €
16951.40 €
Protipov.opatr.Taráska
04.04.2012SPP
2454.00 €
2454.00 €
Plyn 4/2012 /4 bud./
03.04.2012SITA
189.60 €
189.60 €
Separovaný zber
03.04.2012Martin Mak BB
728.19 €
728.19 €
Zneškodnenie odpadu
03.04.2012Kopia Jamek
103.68 €
103.68 €
Oprava kopírky
03.04.2012SITA
165.67 €
165.67 €
Prenájom kontajnerov
03.04.2012RD Hron
38.86 €
38.86 €
Vývoz kontajnerov
03.04.2012Valentiny Ing BB
270.00 €
270.00 €
Geometr.plán
02.04.2012Neonplus Muráň3
175.68 €
175.68 €
Oprava osvetlenia VO
02.04.2012WASPE
278.83 €
278.83 €
odb.dozor ¬OV
02.04.2012Linux P.Vetrák
85.00 €
85.00 €
toner
02.04.2012RD Hron
462.14 €
462.14 €
Vývoz kontajnerov
02.04.2012Lindstrom
26.78 €
26.78 €
Prenájom rohoží s čist.
02.04.2012Cassovia Books BB
50.00 €
50.00 €
Letecké foto obce
02.04.2012Papera s.r.o. BB
82.80 €
82.80 €
Papier kancelársky
02.04.2012Edenred Slovakia s..
1908.51 €
1908.51 €
Stravné lístky 4/2012
02.04.2012MIHI s.r.o. SLupča
232.20 €
232.20 €
Obálky
03. - 2012
26.03.2012Telekom
163.48 €
163.48 €
Mobilné sl.
22.03.2012Domov dôchodcov SĽ
570.40 €
570.40 €
DD strava 3/2012
20.03.2012Marius Pedersen Zvol
1227.90 €
1227.90 €
Skládka odpadu
20.03.2012Rezeko S.Ľupča
865.10 €
865.10 €
Elektrorevízie
20.03.2012Stella S.ľupča
39.60 €
39.60 €
Hala strava druž.obce
20.03.2012BB Heating BB
1437.33 €
1437.33 €
Zimná údržba 2/2012
19.03.2012Uniqua
97.06 €
97.06 €
Uniqua-poistné PO
16.03.2012Telekom
33.44 €
33.44 €
Mobil správca
16.03.2012Dali bb
278.40 €
278.40 €
Zvesti3/2012
15.03.2012Linux P.Vetrák
371.84 €
371.84 €
Servis 2/2012
15.03.2012SOZA Blava
80.40 €
80.40 €
Soza popl. fašiang
15.03.2012Linux P.Vetrák
40.00 €
40.00 €
hosting 2-3/2012 server
15.03.2012Salon P Lučatín
168.00 €
168.00 €
Taráska stroj
13.03.2012Polončanová M.
33.50 €
33.50 €
MKS knihy
13.03.2012GTS Slovakia
13.26 €
13.26 €
medzimesto
12.03.2012JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
právnik 3/2012
09.03.2012¦eleziarne Podbrezo
605.40 €
605.40 €
Recepcia hala
08.03.2012Brantner s.r.o.
2738.07 €
2738.07 €
vývoz a likv.pdo
08.03.2012WASPE
85.20 €
85.20 €
COV vzorky
08.03.2012SITA
355.27 €
355.27 €
separ.zber
07.03.2012RD Hron
127.49 €
127.49 €
vývoz pdo
07.03.2012Slovak Telekom
208.84 €
208.84 €
OU telefon
07.03.2012Slovak Telekom
29.08 €
29.08 €
MKS telefon
06.03.2012RD Hron
63.74 €
63.74 €
vývoz pdo
05.03.2012Rekstav Dula
128.58 €
128.58 €
Oprava strechy tržnica
05.03.2012Martin Mak BB
365.93 €
365.93 €
Skládka odp
05.03.2012SPP
4482.00 €
4482.00 €
4x plyn
05.03.2012Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
likv.pdo
05.03.2012Lindstrom
19.30 €
19.30 €
Rohože
02.03.2012Neonplus Muráň3
848.23 €
848.23 €
Oprava VO
02.03.2012Rezeko S.Ľupča
60.00 €
60.00 €
Tržnica - oprava
02.03.2012WASPE
278.83 €
278.83 €
COV 2/2012
02.03.2012Reprezent Raslavice
561.34 €
561.34 €
Zabíjačka prasa,ost.
02. - 2012
27.02.2012Slovak Telekom
183.64 €
183.64 €
Mobilné služby
27.02.2012SK Cosmopolit
208.80 €
208.80 €
Baner+pozv.graf.hala
24.02.2012Edenred Slovakia s..
2350.36 €
2350.36 €
Strava 3/2012
24.02.2012Dali bb
388.80 €
388.80 €
Zvesti
23.02.2012Domov dôchodcov SĽ
577.30 €
577.30 €
Strava dd
23.02.2012Flosník Ing.pekáreň
57.35 €
57.35 €
Zabíjačka-pečivo
22.02.2012SK Cosmopolit
230.00 €
230.00 €
Grafika kalendárium
22.02.2012Poradca podnik.¦ilin
49.73 €
49.73 €
Zb.z.2011 doučt.
15.02.2012Tettris
164.04 €
164.04 €
Tettris-pozvanka hala
13.02.2012Neonplus Muráň3
781.48 €
781.48 €
Oprava VO
13.02.2012Hist.mestá a obce
98.55 €
98.55 €
Clenské 2012
13.02.2012SITA
355.27 €
355.27 €
separ.zber
13.02.2012JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 2/2012
10.02.2012Brantner s.r.o.
3282.71 €
3282.71 €
Vývoz pdo1/2012
10.02.2012Conex Selce
842.00 €
842.00 €
Oprava zabezp.sign.
10.02.2012GTS Slovakia
17.87 €
17.87 €
Medzimesto
08.02.2012Geospol - V.Mikuš
178.36 €
178.36 €
Ou telefon
08.02.2012Cent.depoz.cen.pap.
9.78 €
9.78 €
za výpis so str.CP
08.02.2012Telekom
38.58 €
38.58 €
MKS telefon
07.02.2012Linux P.Vetrák
371.84 €
371.84 €
servis lan 1/2012
07.02.2012Dali bb
12.00 €
12.00 €
Kalendáriky
07.02.2012Linux P.Vetrák
60.00 €
60.00 €
servis nad rámec zml.PC
07.02.2012Tlačiaren MV
13.91 €
13.91 €
Matrika tlečivá
07.02.2012Linux P.Vetrák
45.00 €
45.00 €
domena,hosting 2012
06.02.2012Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
vývoz PDO
06.02.2012Popako BB
1347.00 €
1347.00 €
Koberce OU
03.02.2012Lindstrom
19.30 €
19.30 €
Rohože 1/2012
03.02.2012BB Heating BB
2738.70 €
2738.70 €
Zimná údržba 1/2012
02.02.2012WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev.COV 1/2012
01. - 2012
31.01.2012Super tep BB
145.68 €
145.68 €
OZS krtko
31.01.2012Orfeus
69.00 €
69.00 €
Upg.cintorín orfeus
30.01.2012SPP
305.00 €
305.00 €
Plyn PO 2
30.01.2012SPP
1104.00 €
1104.00 €
Plyn OU 2
30.01.2012Tetris
26.40 €
26.40 €
Tetris-diáre OZ
30.01.2012SPP
1754.00 €
1754.00 €
Plyn MKS 2
30.01.2012Edenred Slovakia s..
2163.72 €
2163.72 €
Strava 2/2012
30.01.2012SPP
1591.00 €
1591.00 €
PLyn OZS 2
26.01.2012Conex Selce
653.00 €
653.00 €
Oprava zabezp.sign.
26.01.2012Telekom
159.67 €
159.67 €
Mobily 12-1
25.01.2012Cent.depoz.cen.pap.
198.00 €
198.00 €
Popl. CD CP
24.01.2012Sponka Púchov
140.70 €
140.70 €
Spoj.kanc.potreby
24.01.2012Mikrohuko BB
41.90 €
41.90 €
Fax toner
23.01.2012Domov dôchodcov SĽ
598.00 €
598.00 €
DD strava 1/12
20.01.2012Veolia BB
61.61 €
61.61 €
Vyučt.vodne,stoč,4/11
20.01.2012Veolia BB
856.04 €
856.04 €
Vyučt.vodne,stočné 4/11
19.01.2012MIHI
52.44 €
52.44 €
kanc.potreby
19.01.2012MIHI
163.90 €
163.90 €
Kanc.potr.
19.01.2012Papera
134.40 €
134.40 €
Papier
18.01.2012EKO DEA
324.00 €
324.00 €
vrecká pre psov
18.01.2012Petit press Blava
76.80 €
76.80 €
Inzercia Mæ výber.konae
17.01.2012Linux P.Vetrák
371.84 €
371.84 €
Servis Lan,PC
17.01.2012Poradca podnik.¦ilin
21.19 €
21.19 €
FS 2011 vyučt.
17.01.2012Brantner s.r.o.
2943.09 €
2943.09 €
pdo 12/2011
16.01.2012GTS Slovakia
13.26 €
13.26 €
medzimesto
11.01.2012JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik
10.01.2012Slovak Telekom
142.81 €
142.81 €
telefon 2011
10.01.2012Slovak Telekom
18.77 €
18.77 €
MKS telef.2011
10.01.2012CART PRINT
32.20 €
32.20 €
DZN tlačivá
09.01.2012Rezeko S.Ľupča
361.76 €
361.76 €
Revízie elektro spotr.
05.01.2012RD Hron
95.62 €
95.62 €
vývoz pdo
04.01.2012MADE BB
232.36 €
232.36 €
upg 2012 nade urbis
04.01.2012Marius Pedersen Zvol
86.71 €
86.71 €
Skládka odp.
04.01.2012SITA
355.27 €
355.27 €
Separ.zber
04.01.2012Chriašteľ Ján TPO
135.00 €
135.00 €
4.q.2011 BOZP
04.01.2012Pufeko BB
17.76 €
17.76 €
vývoz PDO
02.01.2012SPP
4905.00 €
4905.00 €
PLyn 1/2012
02.01.2012Edenred Slovakia s..
1405.71 €
1405.71 €
Strava 1/2012
02.01.2012Samnet Zl.Moravce
32.86 €
32.86 €
info systém dotácií 12

Faktúry: 521 ks