Faktúry 2013

Roky: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Dátum
doručenia
Evidenčné
číslo
Názov dodávateľa
Adresa
IČOSumaPopis
12. - 2013
31.12.2013Cent.depoz.cen.pap.
198 €
198 €
Poplatok CD CP SR
31.12.2013Conex Selce
160 €
160 €
Revízia zabezp.systému
31.12.2013Aquamaat Nemce
1 374.00 €
1 374.00 €
Stav. a por.sl.čov a ka
31.12.2013Brantner s.r.o.
6 606.65 €
6 606.65 €
Vývoz PDO 12/2013
31.12.2013Prvá komunálna fin.
1 503.35 €
1 503.35 €
poistné 2013-14 zš
31.12.2013WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev.čov 2x 12/2013
31.12.2013Slovak Telekom
290.95 €
290.95 €
Mobilné služby,gsm..
31.12.2013Aquamaat Nemce
1 800.00 €
1 800.00 €
Prev.čov a kanal. 8-123
31.12.2013Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Vývoz PDO
31.12.2013Brantner s.r.o.
388.14 €
388.14 €
Vývoz nadroz.odpadu
31.12.2013Lindstrom
20.54 €
20.54 €
Rohože OU
27.12.2013Neonplus Muráň3
825.58 €
825.58 €
oprava vo
27.12.2013Dali bb
597.12 €
597.12 €
tlač zvestí
23.12.2013Chriašteľ Ján TPO
135 €
135 €
BOZP 4/2013
20.12.2013Brantner s.r.o.
5 602.41 €
5 602.41 €
vývoz pdo 11/2013
19.12.2013Linux P.Vetrák
917 €
917 €
Server OU
19.12.2013Brantner s.r.o.
278.37 €
278.37 €
Triedený odpad ,VOK
17.12.2013Slov.nár.knižnica
66.39 €
66.39 €
Servis.popl.UPG kniž.
17.12.2013Neonplus Muráň3
670.21 €
670.21 €
Vianočné osv.v obci
17.12.2013Neonplus Muráň3
867.6 €
867.6 €
VO výmena LED,výbojky
17.12.2013CBS BB
98.38 €
98.38 €
Maľovaná mapa - dopl.
17.12.2013Slovak Telekom
32.45 €
32.45 €
Mobil spr.majetku
16.12.2013MM mont M Majer
55 €
55 €
OZS žaluzie
16.12.2013Delta Slovakia
309.6 €
309.6 €
PO nohavice zásahové
13.12.2013Linux P.Vetrák
371.84 €
371.84 €
Servis Lan,mails,backup
12.12.2013Smaltovňa Holíč
152.1 €
152.1 €
Súpisné čísla
11.12.2013JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právne služby 12
10.12.2013Slovak Telekom
146.22 €
146.22 €
OU pevná linka telef.
10.12.2013Slovak Telekom
48.55 €
48.55 €
Net 11/2013
10.12.2013Slovak Telekom
42.47 €
42.47 €
MKS telefon pevná l.
10.12.2013Martin Mak BB
120 €
120 €
Zimná pohotovosœ MK 11
10.12.2013WASPE
85.2 €
85.2 €
Vzorky z ¬OV
10.12.2013Slovenská pošta
134.41 €
134.41 €
MKS časopisy 2014
09.12.2013Domov dôchodcov SĽ
1 285.70 €
1 285.70 €
DD strava 11-12/2013
09.12.2013Lindstrom
28.51 €
28.51 €
Rohože-čistenie
06.12.2013GTS Slovakia
18.28 €
18.28 €
Telefon medzimesto
05.12.2013Linux P.Vetrák
480 €
480 €
Hosting,webstr,licencie
05.12.2013RD Hron
63.74 €
63.74 €
Vývoz kontajnerov
05.12.2013Slov.pozemkový fond
14.4 €
14.4 €
Nájom pozemok COV,kan..
05.12.2013Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Vývoz PDO Príboj
05.12.2013Marius Pedersen Zvol
107.05 €
107.05 €
Skládka odpadu
04.12.2013SPP
1 026.00 €
1 026.00 €
Plyn OU 12
04.12.2013SPP
298 €
298 €
Plyn Po 12
04.12.2013SPP
1 703.00 €
1 703.00 €
Plyn MKS 12
04.12.2013SPP
1 430.00 €
1 430.00 €
OZS plyn 12
03.12.2013Inprost Blava
52 €
52 €
Obecné noviny 2014
03.12.2013Prvá komunálna fin.
197.68 €
197.68 €
Poistné majetku 1Q2014
03.12.2013Aquamaat Nemce
1 374.00 €
1 374.00 €
COC stav.dohlad,porad.
02.12.2013Petit press Blava
171 €
171 €
Knižnica -SME 2014
11. - 2013
30.11.2013Doprastav a.s.
117 984.00 €
117 984.00 €
Stavebný dozor ¬OV
30.11.2013Doprastav a.s.
3 477 645.29 €
3 477 645.29 €
St.práce Spl.kanal,¬OV
28.11.2013Edenred Slovakia s..
1 246.92 €
1 246.92 €
strava 12/2013
27.11.2013WASPE
278.83 €
278.83 €
COV prev.odb.sposob.
27.11.2013Hakom Martin
69.6 €
69.6 €
Dopr.značka
26.11.2013Slovak Telekom
210.24 €
210.24 €
mobilné služby
26.11.2013RD Hron
302.79 €
302.79 €
vývoz kontajnerov
22.11.2013Dali bb
457.44 €
457.44 €
Zvesti mes.11/2013
21.11.2013Dali bb
324.18 €
324.18 €
kalendáre,diáre,PF
20.11.2013Brantner s.r.o.
509.21 €
509.21 €
vývoz kontajnerov
20.11.2013Brantner s.r.o.
5 480.96 €
5 480.96 €
likv. pdo 10/13
20.11.2013Mikrohuko BB
47.9 €
47.9 €
toner -fax
20.11.2013Marius Pedersen Zvol
505.54 €
505.54 €
skládka odpadu
19.11.2013RD Hron
56.72 €
56.72 €
vývoz pdo
14.11.2013Papera s.r.o. BB
128.71 €
128.71 €
papier ,ost.kanc.mat.
14.11.2013Lindstrom
20.54 €
20.54 €
rohože
13.11.2013Slovak Telekom
32.39 €
32.39 €
mobil správca maj.
13.11.2013Asana DDD
813.26 €
813.26 €
Deratizácia obce
12.11.2013GTS Slovakia
19.64 €
19.64 €
medzimesto
12.11.2013JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
právnik
12.11.2013Linux P.Vetrák
371.84 €
371.84 €
Servis PC,Lan
12.11.2013MIHI s.r.o. SLupča
37.2 €
37.2 €
Obálky
12.11.2013Linux P.Vetrák
234 €
234 €
Materiál, host.web...
08.11.2013StVPS a.s. BB
1 402.99 €
1 402.99 €
OU,OZS vodné,stočné
08.11.2013StVPS a.s. BB
96.94 €
96.94 €
Tržnica vodné, stočné
08.11.2013RD Hron
329.34 €
329.34 €
Vývoz kontajnerov
08.11.2013Slovak Telekom
146.22 €
146.22 €
Ou pevná linka 10/13
08.11.2013Slovak Telekom
39.91 €
39.91 €
MKS telefon
08.11.2013StVPS a.s. BB
11.52 €
11.52 €
PO zráž.vody
07.11.2013Slovak Telekom
53.33 €
53.33 €
Net voice
07.11.2013Kominárstvo J.Rausa
254.52 €
254.52 €
Revízie povinnhé komín
06.11.2013Pufeko BB
17.76 €
17.76 €
Vývoz PDO Príboj
06.11.2013Marius Pedersen Zvol
758.49 €
758.49 €
skládka odpadu
05.11.2013RD Hron
366.53 €
366.53 €
Vývoz PDO
05.11.2013Martin Mak BB
1 400.00 €
1 400.00 €
Záhradná oprava komuni
04.11.2013WASPE
278.83 €
278.83 €
¬OV prevádzka
04.11.2013SPP
3 783.00 €
3 783.00 €
4xplyn 11/2013
04.11.2013Neonplus Muráň3
1 055.66 €
1 055.66 €
VO tehelná oprava
04.11.2013Neonplus Muráň3
251.68 €
251.68 €
VO Sadova oprava
01.11.2013Edenred Slovakia s..
1 367.21 €
1 367.21 €
Strava 11/2013
01.11.2013Domov dôchodcov SĽ
726.8 €
726.8 €
DD strava 10/2013
10. - 2013
30.10.2013Slovak Telekom
212.21 €
212.21 €
Mobilné služby
25.10.2013Rezeko S.Ľupča
1 300.00 €
1 300.00 €
MKS revízie elektroinš.
25.10.2013Delta Slovakia
2 167.20 €
2 167.20 €
PO zásahové nohavice
23.10.2013RD Hron
350.59 €
350.59 €
Vývoz kontajnerov
23.10.2013IVES
25.09 €
25.09 €
Upg matrika
22.10.2013Valkovič Ing.arch
8 400.00 €
8 400.00 €
PD IBV Pod h.inž.s.
21.10.2013Dali bb
474.72 €
474.72 €
Lup.zvesti 10/2013
18.10.2013BB regional.správa c
54.43 €
54.43 €
Nájom c.kanal.10
18.10.2013Linux P.Vetrák
441.84 €
441.84 €
Servis PC,LAn,WEB,mails
18.10.2013Bankobytr.reg.spr.ci
25.38 €
25.38 €
Nájom c.10 kanal.
18.10.2013Marius Pedersen Zvol
517.5 €
517.5 €
Skládka odpadu
18.10.2013MM mont M Majer
700 €
700 €
Cintorín kosenie
17.10.2013Neonplus Muráň3
343.98 €
343.98 €
VO oprava
17.10.2013Brantner s.r.o.
7 506.21 €
7 506.21 €
Vývoz PDO
16.10.2013Slovak Telekom
33.67 €
33.67 €
Mobil spr.maj.
16.10.2013Slovak Telekom
38.24 €
38.24 €
MKS pevná linka
16.10.2013Slovak Telekom
146.22 €
146.22 €
Pevná linka OU
15.10.2013RD Hron
63.74 €
63.74 €
Vývoz kontajnera
09.10.2013Doprastav a.s.
-18 966.62 €
-18 966.62 €
S.Ľ splaš.k a ¬OV
09.10.2013SPP
-875 €
-875 €
Vyučt.ply, OU,PO,KD
09.10.2013JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 10/13
09.10.2013Lindstrom
20.54 €
20.54 €
Rohože
09.10.2013BB regional.správa c
272.16 €
272.16 €
Nájom cesty kan.9
09.10.2013BB regional.správa c
126.9 €
126.9 €
Nájom cesty kanal. 913
09.10.2013Slovak Telekom
49.63 €
49.63 €
OU Voice NET 9/13
09.10.2013GTS Slovakia
16.73 €
16.73 €
medzimesto
08.10.2013SPP
734 €
734 €
OZS plyn
08.10.2013SPP
153 €
153 €
Plyn PO
08.10.2013SPP
527 €
527 €
OU plyn 10/2013
08.10.2013SPP
874 €
874 €
MKS plyn
04.10.2013Edenred Slovakia s..
1 571.70 €
1 571.70 €
Strava 10/2013
04.10.2013Papera s.r.o. BB
147.84 €
147.84 €
Papier
04.10.2013WASPE
85.2 €
85.2 €
vzorky cov 2x
04.10.2013RD Hron
159.36 €
159.36 €
vývoz kontajnera
04.10.2013SEZ
-182.89 €
-182.89 €
COV elektrina
04.10.2013Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
odvoz pdo
04.10.2013SOZA Blava
80.4 €
80.4 €
Poplatok
03.10.2013MADE BB
61 €
61 €
Urbis upg.4Q2013
03.10.2013Rekstav Dula
157.2 €
157.2 €
Hradné huky ubytovanie
03.10.2013Marius Pedersen Zvol
505.48 €
505.48 €
skládka opdadu
03.10.2013Rekstav Dula
210 €
210 €
poklop na ceste
02.10.2013Epos
59.48 €
59.48 €
časopis odpady 2014
09. - 2013
30.09.2013Chriašteľ Ján TPO
135 €
135 €
BOZP 3.Q.13
30.09.2013WASPE
278.83 €
278.83 €
prev.COV
27.09.2013Poradca podnik.¦ilin
80 €
80 €
Zb.zákonov 2013
25.09.2013Mikrohuko BB
97.9 €
97.9 €
Fax papier,servis
25.09.2013SPP
244.06 €
244.06 €
Vyučt.plyn OZS
25.09.2013Slovak Telekom
202.45 €
202.45 €
Mobilné služby
24.09.2013Domov dôchodcov SĽ
784.3 €
784.3 €
DD strava 9
23.09.2013Kútiková Ing.
1 320.00 €
1 320.00 €
Audit konsolidácie
23.09.2013Valentiny Ing BB
250 €
250 €
Geom.zamer.ZUæ
20.09.2013Poradca podnik.¦ilin
112.86 €
112.86 €
Zb.zákonov 2014
20.09.2013Brantner s.r.o.
5 052.16 €
5 052.16 €
Likv.PDO
20.09.2013Poradca podnik.¦ilin
19.98 €
19.98 €
FS 2014 zákony
20.09.2013Dali bb
474.72 €
474.72 €
Zvesti
19.09.2013Linux P.Vetrák
165 €
165 €
Záložný zdroj
18.09.2013Marius Pedersen Zvol
152.24 €
152.24 €
skládka odpadu
17.09.2013Linux P.Vetrák
441.84 €
441.84 €
servis
17.09.2013Neonplus Muráň3
145.62 €
145.62 €
Oprava MR
17.09.2013Slovak Telekom
29.44 €
29.44 €
mks telefon
16.09.2013Rezeko S.Ľupča
597.53 €
597.53 €
Elektro rozv.skrine
16.09.2013Slovak Telekom
32.39 €
32.39 €
mobil spr.maj.
13.09.2013Prvá komunálna fin.
197.68 €
197.68 €
Poistné majetku 4Q2013
13.09.2013Lindstrom
20.54 €
20.54 €
Rohože
11.09.2013JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 9/13
10.09.2013GTS Slovakia a.s. Ba
13.26 €
13.26 €
Medzimesto
10.09.2013SEZ
-177.06 €
-177.06 €
¬OV vyuč.energie
10.09.2013Bankobytr.reg.spr.ci
126.9 €
126.9 €
Nájom cesty kanal.
10.09.2013Bankobytr.reg.spr.ci
272.16 €
272.16 €
Nájom cesty kanaliz.
10.09.2013Mikrohuko BB
47.9 €
47.9 €
Toner
10.09.2013SPP
-1 562.96 €
-1 562.96 €
OZS opr.vyučt.
09.09.2013Slovak Telekom
50.08 €
50.08 €
Poplatky pevná linka
09.09.2013Poradca podnik.¦ilin
29.4 €
29.4 €
Zákony dopl.
09.09.2013Neonplus Muráň3
144.18 €
144.18 €
Oprava MR
09.09.2013Neonplus Muráň3
131.4 €
131.4 €
Oprava VO
09.09.2013Pufeko BB
17.76 €
17.76 €
Vývoz PDO
04.09.2013WASPE
278.83 €
278.83 €
COV prev.8/2013
04.09.2013Marius Pedersen Zvol
25.21 €
25.21 €
Skládka odpadu
03.09.2013Delta Slovakia
178.8 €
178.8 €
rovnošata
08. - 2013
28.08.2013Rezeko S.Ľupča
356 €
356 €
Elektroinštalácie
28.08.2013Edenred Slovakia s..
1 435.38 €
1 435.38 €
strava
28.08.2013SK Cosmopolit
218.21 €
218.21 €
Kalendárim 2/2 13 graf.
27.08.2013Domov dôchodcov SĽ
745.2 €
745.2 €
DD strava
26.08.2013Dali bb
294 €
294 €
Taška igelitové
26.08.2013Slovak Telekom
192.89 €
192.89 €
Mobilné služby vč.GSM
26.08.2013Asana DDD
120 €
120 €
Dezinsekcia osy roj
26.08.2013SOZA Blava
12.6 €
12.6 €
Soza Annabál
19.08.2013Brantner s.r.o.
5 973.37 €
5 973.37 €
Vývoz pdo
19.08.2013Wernam BB
1 913.46 €
1 913.46 €
Kosenie obce
16.08.2013SEZ
300 €
300 €
Prev.por. trafost.¬OV
16.08.2013Slovak Telekom
32.78 €
32.78 €
Mobil spr.maj.
16.08.2013Lindstrom
28.51 €
28.51 €
Rohože
14.08.2013Linux P.Vetrák
441.84 €
441.84 €
Servis LAN,PC,mail ost
13.08.2013MM mont M Majer
800 €
800 €
Cintorín kosenie
13.08.2013MIHI s.r.o. SLupča
268.89 €
268.89 €
Kancelárske potreby
13.08.2013JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
právnik 8/2013
13.08.2013SEZ
295.99 €
295.99 €
¬OV Partiz.-elektrina 7
13.08.2013Brantner s.r.o.
994.48 €
994.48 €
Separ.zber
09.08.2013OZ Mestečko SĽ
27 €
27 €
Hodvábny maľov.šál
08.08.2013Poradca podnik.¦ilin
19.98 €
19.98 €
FS 2014
08.08.2013Bankobytr.reg.spr.ci
126.9 €
126.9 €
Nájom cesty pre kanal.
08.08.2013Bankobytr.reg.spr.ci
272.16 €
272.16 €
nájom cesty pre kanal.
07.08.2013RD Hron
31.87 €
31.87 €
vývoz odpadu
07.08.2013GTS Slovakia
13.27 €
13.27 €
Medzomesto - telefon
07.08.2013Veolia BB
1 520.70 €
1 520.70 €
Voda daž, stoč,vodné
07.08.2013Slovak Telekom
56.75 €
56.75 €
Mesačný poplatok
07.08.2013Slovak Telekom
146.22 €
146.22 €
pevná linka
07.08.2013Veolia BB
28.82 €
28.82 €
Tržnica voda,stoč.
07.08.2013Veolia BB
40.34 €
40.34 €
PO voda,stoč,daž.
07.08.2013Slovak Telekom
31.08 €
31.08 €
MKS pevná linka
06.08.2013Neonplus Muráň3
136.38 €
136.38 €
VO oprava
05.08.2013Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Vývoz PDO príboj
05.08.2013SPP
390 €
390 €
Plyn 4 x 8/2013
05.08.2013Marius Pedersen Zvol
232.82 €
232.82 €
skládka odpadu
05.08.2013RD Hron
31.87 €
31.87 €
likv.odpadu
02.08.2013Wernam BB
1 913.46 €
1 913.46 €
Kosenie obce
02.08.2013WASPE
278.83 €
278.83 €
COV prevadzka
02.08.2013Poradca podnik.¦ilin
68.44 €
68.44 €
UZ zákonov 2014
02.08.2013Dali bb
597.84 €
597.84 €
Zvesti6-7/2013
02.08.2013Data Systém Soft sro
349 €
349 €
Upg učt.mzdy ost.2014
01.08.2013Veolia BB
127.26 €
127.26 €
Vývoz kalu
01.08.2013Papera s.r.o. BB
97.75 €
97.75 €
Papier
07. - 2013
31.07.2013Linux P.Vetrák
2 586.00 €
2 586.00 €
Tonery hromadný nákup 1
30.07.2013Edenred Slovakia s..
1 700.00 €
1 700.00 €
Strava 82013
30.07.2013Falis Ing.arch. BB
146.11 €
146.11 €
Znalecký posudok
26.07.2013CBS BB
129.6 €
129.6 €
Foto výpň aut.zast.
26.07.2013Poradca podnik.¦ilin
60 €
60 €
Zb.zákonov 2013
26.07.2013Linux P.Vetrák
555 €
555 €
Matrika tlačiareň HP
26.07.2013StVPS a.s. BB
182.21 €
182.21 €
COV vývoz kalu
22.07.2013Slovak Telekom
184.9 €
184.9 €
Mobilné služby
22.07.2013StVPS a.s. BB
111.74 €
111.74 €
COV vývoz kalu
22.07.2013Domov dôchodcov SĽ
834.9 €
834.9 €
DD strava 7
22.07.2013Marius Pedersen Zvol
114.29 €
114.29 €
Skládka odpadu
19.07.2013Lindstrom
20.54 €
20.54 €
Rohože čistenie
19.07.2013Veolia BB
8.04 €
8.04 €
Cov voda
19.07.2013Veolia BB
12.06 €
12.06 €
Cov voda
17.07.2013CBS BB
99.6 €
99.6 €
Maľ.mapa
17.07.2013Brantner s.r.o.
4 818.26 €
4 818.26 €
Likvidácia odpadu
17.07.2013Slovak Telekom
31.9 €
31.9 €
mobil spr.maj
15.07.2013BB regional.správa c
126.9 €
126.9 €
COV nájom MK
12.07.2013Neonplus Muráň3
191.45 €
191.45 €
VO údržba,oprava
12.07.2013BB regional.správa c
272.16 €
272.16 €
COV nájom MK
12.07.2013Linux P.Vetrák
441.84 €
441.84 €
Hosting, web, servis 6
10.07.2013Slovak Telekom
50.92 €
50.92 €
Net 6/2013
10.07.2013Slovak Telekom
29.72 €
29.72 €
MKS telefon/6/2013
10.07.2013GTS Slovakia
13.62 €
13.62 €
Medzimesto telefon
10.07.2013JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 7/2013
10.07.2013Slovak Telekom
146.22 €
146.22 €
Pevná linka 6/2013
08.07.2013Brantner s.r.o.
1 822.41 €
1 822.41 €
Vývoz PDO VOK
04.07.2013SPP
390 €
390 €
Plyn Ou,MKS,OZS,PO 7/13
03.07.2013Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Vývoz PDO
03.07.2013Dali bb
806.4 €
806.4 €
Kalendárium 2/13
03.07.2013Marius Pedersen Zvol
87.47 €
87.47 €
Skládka odpadu
03.07.2013MADE BB
61 €
61 €
Urbis 7-9/13 popl.
03.07.2013Povodie Hrona
60 €
60 €
Nájom pozemku-¬OV/13
02.07.2013WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev.COV 6/2013
02.07.2013Bankobytr.reg.spr.ci
36.89 €
36.89 €
Dpravné znač. pož.Rodeo
02.07.2013Chriašteľ Ján TPO
135 €
135 €
BOZP 2/2013
01.07.2013Edenred Slovakia s..
2 570.09 €
2 570.09 €
strava 7/2013 OU,VPP
06. - 2013
28.06.2013MM mont M Majer
700 €
700 €
Kosenie cintorín 2
27.06.2013RD Hron
63.74 €
63.74 €
Vývoz kontajnera
21.06.2013Lindstrom
20.54 €
20.54 €
rohože
21.06.2013Dali bb
474.72 €
474.72 €
Zvesti
21.06.2013TOI TOI
158.4 €
158.4 €
WC mobilné
21.06.2013Neonplus Muráň3
256.38 €
256.38 €
VO oprava a údržba
20.06.2013Slovak Telekom
165.78 €
165.78 €
Mobilné služby
20.06.2013Delta Slovakia
420.34 €
420.34 €
PO hadica
20.06.2013Domov dôchodcov SĽ
795.8 €
795.8 €
Strava DD 6/2013
19.06.2013Marius Pedersen Zvol
110.48 €
110.48 €
skládka odpadu
19.06.2013Brantner s.r.o.
5 660.44 €
5 660.44 €
Likvidácia odpadu
18.06.2013Wernam BB
1 913.46 €
1 913.46 €
kosenie 1 obec
17.06.2013Slovak Telekom
36.73 €
36.73 €
Mobil spr.majetku
13.06.2013BB Heating BB
84.77 €
84.77 €
oprava kúrenia OU
13.06.2013Brantner s.r.o.
691.96 €
691.96 €
vývoz kontajnerov
11.06.2013JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
pravnik 6 2013
10.06.2013GTS Slovakia
16.5 €
16.5 €
medzimesto
10.06.2013Slovenská pošta
71.91 €
71.91 €
mks časopisy
07.06.2013Pufeko BB
17.76 €
17.76 €
vývoz pdo
07.06.2013Slovak Telekom
52.94 €
52.94 €
mes.popl.net
07.06.2013Slovak Telekom
34.92 €
34.92 €
mobil spr.majetku
07.06.2013Slovak Telekom
146.22 €
146.22 €
pevná linka telefon
07.06.2013WASPE
85.2 €
85.2 €
v zorky cov
05.06.2013Marius Pedersen Zvol
72.24 €
72.24 €
skládka odpadu
04.06.2013Edenred Slovakia s..
2 329.52 €
2 329.52 €
Strava 6/2013
04.06.2013Edenred Slovakia s..
2 329.52 €
2 329.52 €
Strava 6/2013
04.06.2013WASPE
278.83 €
278.83 €
podb.prev.COV
04.06.2013SPP
422 €
422 €
plyn 6/2013
04.06.2013Linux P.Vetrák
1 331.84 €
1 331.84 €
Servis.upg.Lan,web
03.06.2013Rezeko S.Ľupča
150 €
150 €
jarmok elektroinš.práce
03.06.2013Dali bb
1 164.00 €
1 164.00 €
baner jarmok,lut.proces
03.06.2013Prvá komunálna fin.
197.68 €
197.68 €
poistné majetku 3Q2013ň
03.06.2013RD Hron
31.87 €
31.87 €
vývoz pdo
03.06.2013SOZA Blava
80.4 €
80.4 €
Jarmok soza popl.
05. - 2013
28.05.2013Slovak Telekom
152.58 €
152.58 €
Mobilné služby
27.05.2013PADRE - P.Chabada
146.4 €
146.4 €
Jarmok,VP -stolárske pr
27.05.2013F.U.R.O Furman M.
850 €
850 €
Odst.havar.knižnica,ost
27.05.2013TOI TOI Blava
396 €
396 €
Jarmok suché WC
24.05.2013Lindstrom
28.51 €
28.51 €
Rohože
23.05.2013SPP
21.73 €
21.73 €
Vyučt.plynu
23.05.2013SPP
282.64 €
282.64 €
Vyuč.plyn MKS
23.05.2013SPP
63.46 €
63.46 €
Vyučt.plyn -PO
23.05.2013SPP
388.72 €
388.72 €
Vyučt.plyn OZS
23.05.2013Edenred Slovakia s..
593.36 €
593.36 €
Strava 5/13VPP2
22.05.2013Petit press Blava
115.2 €
115.2 €
Výb.konanie ZUæ
22.05.2013F.U.R.O Furman M.
950 €
950 €
MKS vstupná chodba rek.
22.05.2013Domov dôchodcov SĽ
747.5 €
747.5 €
DD strava 5/2013
22.05.2013Petit press Blava
72 €
72 €
Jarmok inzerát
22.05.2013Dali bb
474.72 €
474.72 €
Zvesti tlač a graf.
22.05.2013Thyana SĽ
390 €
390 €
Jarmok-rock.kapely
21.05.2013Brantner s.r.o.
6 328.10 €
6 328.10 €
likv.odpadu
21.05.2013MM mont M Majer
700 €
700 €
Cintorín kosenie 1
20.05.2013Marius Pedersen Zvol
115.26 €
115.26 €
skládka odpadu
20.05.2013RD Hron
23.62 €
23.62 €
vývoz pdo
17.05.2013Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Vývoz pdo
17.05.2013Slovak Telekom
146.22 €
146.22 €
OU telefony, DSL
17.05.2013GTS Slovakia
15.32 €
15.32 €
Medzimesto
17.05.2013Slovenská pošta
11.8 €
11.8 €
Knižnica časopis
16.05.2013Asana DDD
803.84 €
803.84 €
Deratizácia
15.05.2013Bankobytr.reg.spr.ci
88.82 €
88.82 €
Kanalizácia-nájom poz.
15.05.2013Bankobytr.reg.spr.ci
240.59 €
240.59 €
Kanal.-nom pozemku
15.05.2013Slovak Telekom
35.6 €
35.6 €
mobil správca maj
14.05.2013Brantner s.r.o.
964.68 €
964.68 €
Vývoz kontajnerov
14.05.2013Neonplus Muráň3
303.56 €
303.56 €
MR oprava
14.05.2013F.R.a G,Ivánka
17.14 €
17.14 €
MKS časopisy
14.05.2013Neonplus Muráň3
63 €
63 €
montáž pútača jarmok
14.05.2013Neonplus Muráň3
764.94 €
764.94 €
VO oprava
13.05.2013JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
právnik 5/2013
10.05.2013SATES a.s. P.Bystric
61 841.72 €
61 841.72 €
Str.vstavba ZUæ 1fakt.
10.05.2013Neonplus Muráň3
207.18 €
207.18 €
VO oprava
10.05.2013Slovak Telekom
61.31 €
61.31 €
Pevná linka
08.05.2013Linux P.Vetrák
371.84 €
371.84 €
servis lan,pc,mailser,b
08.05.2013Linux P.Vetrák
200 €
200 €
Služby a tovar k pc
07.05.2013Slovak Telekom
30.02 €
30.02 €
MKS úhrada
06.05.2013Veolia BB
1 611.74 €
1 611.74 €
Vodné,stoč,zráž. ob.bud
06.05.2013RD Hron
31.87 €
31.87 €
vyvoz odpadu
06.05.2013SPP
234 €
234 €
Ou plyn
06.05.2013SPP
62 €
62 €
po plyn
06.05.2013Veolia BB
34.06 €
34.06 €
PO vodné,stočné
06.05.2013Marius Pedersen Zvol
271.64 €
271.64 €
Skládky odpadu
06.05.2013Veolia BB
68.11 €
68.11 €
Trhovisko vodné,stočné
06.05.2013SPP
378 €
378 €
mks plyn
06.05.2013Veolia BB
14.08 €
14.08 €
PO voda zrážková
06.05.2013SOZA Blava
80.4 €
80.4 €
Soza poplatky 2/2013
06.05.2013SPP
328 €
328 €
ozs plyn
04. - 2013
30.04.2013Doprastav a.s.
-10 115.20 €
-10 115.20 €
Splaš.kanal.a COV dobro
30.04.2013Rezeko S.Ľupča
1 459.70 €
1 459.70 €
park príp,revízie,opr
30.04.2013Rekstav Dula
337 €
337 €
Tržnica dažd.zberače
30.04.2013WASPE
278.83 €
278.83 €
prev a por.COV
29.04.2013Lindstrom
20.54 €
20.54 €
rohože čistenie
29.04.2013Slovak Telekom
149.72 €
149.72 €
mobilné sl.vč.GSM
29.04.2013Kútiková Ing.
720 €
720 €
audit KUZ 2012
29.04.2013Divadlo Maska
300 €
300 €
divadelné predstavenie
29.04.2013Dali bb
288 €
288 €
jarmok baner
24.04.2013Edenred Slovakia s..
1 856.39 €
1 856.39 €
Strava 5/2013
24.04.2013Domov dôchodcov SĽ
687.7 €
687.7 €
DD strava 4/2013
24.04.2013F.U.R.O Furman M.
1 072.50 €
1 072.50 €
Mur.práce údržba OU,KD
19.04.2013Marius Pedersen Zvol
55.81 €
55.81 €
Biolog.odpad likv.
19.04.2013GeoSpol BB
2 931.60 €
2 931.60 €
GP Pod zámkom
19.04.2013Brantner s.r.o.
5 246.54 €
5 246.54 €
Likv.PDO
16.04.2013Asset Group BB
500 €
500 €
Konsol. 2012 4subj.
15.04.2013Brantner s.r.o.
673.29 €
673.29 €
Vývoz kontajnerov PDO
15.04.2013Slovak Telekom
32.56 €
32.56 €
Mobil správa maj.
15.04.2013Dali bb
474.72 €
474.72 €
Zvesti č.3/2013
13.04.2013Chriašteľ Ján TPO
135 €
135 €
BOZP 1.Q.2013
10.04.2013JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 4/2013
10.04.2013Linux P.Vetrák
371.84 €
371.84 €
Serv.LAN,PC,mailser,bak
10.04.2013Linux P.Vetrák
70 €
70 €
Hosting web,adm.web 3
10.04.2013GTS Slovakia a.s. Ba
24.16 €
24.16 €
Medzimesto telef.
10.04.2013¦eleziarstvo a DP SL
567.34 €
567.34 €
Tržnica materiál
10.04.2013Linux P.Vetrák
195 €
195 €
Monitor ZP
09.04.2013Slovak Telekom
39.25 €
39.25 €
MKS telefon
09.04.2013SPP
2 617.00 €
2 617.00 €
4x plyn MKS,OU,OZS,PO
09.04.2013Slovak Telekom
146.22 €
146.22 €
Pevná linka telef.OU
09.04.2013Slovak Telekom
58.43 €
58.43 €
NET 3/13
08.04.2013MADE BB
61 €
61 €
UPG Urbis 2Q.13
08.04.2013Polončanová M.
58.5 €
58.5 €
MKS knihy
05.04.2013Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Likv.PDO
05.04.2013Kopia Jamek
17.52 €
17.52 €
Oprava kopírky SU
05.04.2013Martin Mak BB
1 005.00 €
1 005.00 €
Pluhovanie
02.04.2013Lindstrom
20.54 €
20.54 €
¬istenie rohoží
02.04.2013OZ Mestečko SĽ
54 €
54 €
Repr.výd-hodv.šál 6
02.04.2013OZ Mestečko SĽ
43.5 €
43.5 €
Repr,výd.maľ.šál 5 ks
02.04.2013Neonplus Muráň3
864 €
864 €
Led Tube VO
03. - 2013
28.03.2013WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev.¬OV 3/13
27.03.2013Rezeko S.Ľupča
200 €
200 €
Rev. bleskozv. OZS,MKS
27.03.2013Papera s.r.o. BB
138 €
138 €
Papier
26.03.2013Pepas s.r.o.
884.87 €
884.87 €
MK údržba zimná
26.03.2013Edenred Slovakia s..
1 856.39 €
1 856.39 €
Strava 4/2013
26.03.2013Linux P.Vetrák
78 €
78 €
USB kľúče
22.03.2013Slovak Telekom
144.5 €
144.5 €
Mobilné služby
22.03.2013Neonplus Muráň3
664.93 €
664.93 €
Oprava VO
22.03.2013Poradca podnik.¦ilin
50 €
50 €
Zbierka zákonov -2.zál.
22.03.2013Domov dôchodcov SĽ
508.3 €
508.3 €
DD strava
21.03.2013Linux P.Vetrák
298 €
298 €
tonery
21.03.2013RD Hron
31.87 €
31.87 €
vývoz kontajnera
20.03.2013Marius Pedersen Zvol
776.5 €
776.5 €
Skládka odpadu
20.03.2013Brantner s.r.o.
4 189.12 €
4 189.12 €
zber a likv.PDO
19.03.2013Dali bb
474.72 €
474.72 €
Zvesti 2/2013
19.03.2013Unika Bratislava
97.06 €
97.06 €
PO poistné požiarnikov
18.03.2013WASPE
85.2 €
85.2 €
¬OV odber vzoriek
18.03.2013Martin Mak BB
177.9 €
177.9 €
Nakl a odvoz odp.osada
18.03.2013Rezeko S.Ľupča
769.64 €
769.64 €
Revízie a oprava elinš
18.03.2013Martin Mak BB
120 €
120 €
Pohotovosœ zimná ú.1/2
15.03.2013Miromax
440.98 €
440.98 €
Revízie a oprava has.p.
14.03.2013Elkomos
180 €
180 €
Park PD pre rozšír.ele.
13.03.2013Slovak Telekom
37.88 €
37.88 €
Mobil spr.majetku
13.03.2013JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
právnik 3/2013
13.03.2013Linux P.Vetrák
70 €
70 €
hosting serv,web str
13.03.2013Linux P.Vetrák
371.84 €
371.84 €
servis Lan,mailser,back
11.03.2013Prvá komunálna fin.
197.68 €
197.68 €
Poistné majetku 2Q.2013
11.03.2013RD Hron
81 €
81 €
MK pluhovanie
11.03.2013Prvá komunálna fin.
83.25 €
83.25 €
Poistné ročné
11.03.2013Papera s.r.o. BB
31.89 €
31.89 €
Hyg.utierky a vrecká WC
11.03.2013GTS Slovakia a.s. Ba
13.78 €
13.78 €
Medzimesto
07.03.2013Slovak Telekom
32.77 €
32.77 €
MKS telefon
07.03.2013Slovak Telekom
124.21 €
124.21 €
OU telefony
07.03.2013Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Vývoz PDO
07.03.2013Obvodný úrad BB
46.61 €
46.61 €
Skartovač
07.03.2013Slovak Telekom
32.08 €
32.08 €
telefony
06.03.2013Geospol - V.Mikuš
1 256.40 €
1 256.40 €
GP cesta Pod hradom
05.03.2013Edenred Slovakia s..
400.96 €
400.96 €
Stravné lístky VPP 3/13
05.03.2013Prvá komunálna fin.
4.08 €
4.08 €
poistné dopl.2-3/2013
05.03.2013SPP
1 802.00 €
1 802.00 €
MKS plyn 3/2013
05.03.2013SPP
1 116.00 €
1 116.00 €
OU plyn 3/2013
05.03.2013WASPE
278.83 €
278.83 €
Prevádzkovanie 2 x ¬OV
05.03.2013SPP
295 €
295 €
PO plyn 3/13
05.03.2013Lindstrom
28.51 €
28.51 €
¬istenie rohoží
04.03.2013Martin Mak BB
5 034.00 €
5 034.00 €
Zimná údržba s pos.mat.
04.03.2013SPP
1 566.00 €
1 566.00 €
OZS plyn 3/13
01.03.2013SK Cosmopolit
235 €
235 €
Kalendárium grafika
01.03.2013Lapin M. BB
592.96 €
592.96 €
Faš.zabíjačka br.maso
01.03.2013Poradca podnik.¦ilin
12.06 €
12.06 €
Zb.zákonov
02. - 2013
28.02.2013Doprastav a.s.
2 454 199.34 €
2 454 199.34 €
Stav.práce kanal. a ¬OV
28.02.2013Dopravoprojekt a.s.
117 984.00 €
117 984.00 €
Stavebný dozor-kan.¬OV
26.02.2013Slovak Telekom
151.54 €
151.54 €
Mobilné služby
25.02.2013Brantner s.r.o.
4 352.67 €
4 352.67 €
Likvidácia odpadu1/2013
25.02.2013Edenred Slovakia s..
1 367.21 €
1 367.21 €
Strava 3/2013
25.02.2013Domov dôchodcov SĽ
625.6 €
625.6 €
DD strava 2/2013
21.02.2013Office depot Bratisl
46.61 €
46.61 €
Skartovač
19.02.2013Dali bb
474.72 €
474.72 €
zvesti 1/2013
18.02.2013BB regional.správa c
14.4 €
14.4 €
Vyhot.vyjadrenia
15.02.2013æ.Svetlík -Print
914.16 €
914.16 €
Kalendárium 1/2013
15.02.2013Linux P.Vetrák
471.84 €
471.84 €
Servis lan,PC,web,back
15.02.2013Brantner s.r.o.
274.98 €
274.98 €
Likv.TKO
15.02.2013Slovak Telekom
34.9 €
34.9 €
mobil spr.majetku
13.02.2013Tlačiaren MV
31.18 €
31.18 €
Matričné tlačivá
13.02.2013GTS Slovakia
21.44 €
21.44 €
medzimesto telefony
13.02.2013Flosník Ing.pekáreň
52.92 €
52.92 €
Fašiang-chlieb
13.02.2013JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
právnik 2/2013
07.02.2013Slovak Telekom
280.15 €
280.15 €
OU pevná linka+GSM 1/13
07.02.2013Slovak Telekom
28.42 €
28.42 €
MKS telefon
06.02.2013Hist.mestá a obce
95.46 €
95.46 €
¬lenské 2013 hist.mestá
06.02.2013Smaltovňa Mišík
64.1 €
64.1 €
Uličné tabulky
05.02.2013Valkovič Ing.arch
360 €
360 €
PD IBV Pod hradom chod
04.02.2013Conex Selce
444 €
444 €
Oprava a rev.zabezp.si.
04.02.2013Martin Mak BB
6 027.36 €
6 027.36 €
Zimná údržba 1/2013
04.02.2013Pufeko BB
17.76 €
17.76 €
Vývoz PDO
01.02.2013SPP
1 662.00 €
1 662.00 €
OZS plyn 2/2013
01.02.2013SPP
1 912.00 €
1 912.00 €
MKS plyn 2/2013
01.02.2013SPP
313 €
313 €
PO plyn 2/2013
01.02.2013Lindstrom
20.54 €
20.54 €
Rohože čistenie
01.02.2013SPP
1 184.00 €
1 184.00 €
OU plyn 2/2013
01. - 2013
30.01.2013WASPE
278.83 €
278.83 €
COV prev.1/2013
30.01.2013Slovak Telekom
166.98 €
166.98 €
telef¢ny OU
29.01.2013SOZA Blava
12 €
12 €
Poplatky 1/2013
29.01.2013Brantner s.r.o.
5 590.85 €
5 590.85 €
Zber a likv.odp.12/12
25.01.2013Edenred Slovakia s..
1 367.21 €
1 367.21 €
strava 2/2013
25.01.2013Cent.depoz.cen.pap.
198 €
198 €
Poplatok za ved.ú.CP SR
25.01.2013Prvá komunálna fin.
338.28 €
338.28 €
Poistné TKO
25.01.2013Prvá komunálna fin.
32.5 €
32.5 €
Poistné za VO
24.01.2013Neonplus Muráň3
336.54 €
336.54 €
VO oprava a údržba
23.01.2013Mikrohuko BB
44.71 €
44.71 €
Tel.ústred.programov.
23.01.2013Rezeko S.Ľupča
993 €
993 €
Elektro revízie povinné
23.01.2013Rekstav Dula
1 254.90 €
1 254.90 €
MK oprava,údžba
23.01.2013Linux P.Vetrák
70 €
70 €
web,hosting,ost
23.01.2013Linux P.Vetrák
371.84 €
371.84 €
Serv lan,PC,mailser,bac
22.01.2013Domov dôchodcov SĽ
579.6 €
579.6 €
DD strava 1/2013
22.01.2013Veolia BB
1 222.84 €
1 222.84 €
vodné stočné 4/2012
22.01.2013Veolia BB
7.52 €
7.52 €
Vodné,stočné 4/2012
22.01.2013Veolia BB
7.73 €
7.73 €
Vodné,stočné 4/2012
22.01.2013Veolia BB
46.37 €
46.37 €
vodné,stočné 4/2012
21.01.2013Geod. a kart.ústav
9 €
9 €
Podklady pre KU
20.01.2013SEZ
-8 680.85 €
-8 680.85 €
Vyučt.elektriny11-12/12
18.01.2013Slovak Telekom
39.48 €
39.48 €
mobil spr.majetku
18.01.2013Reprezent Raslavice
800 €
800 €
Podkl.pre neleg.stavby
18.01.2013SPP
510.99 €
510.99 €
Vyučt.plyn 9-12/12
18.01.2013RGT Press BB
300 €
300 €
mapy
16.01.2013Poradca podnik.¦ilin
11.3 €
11.3 €
Vyučt.predpl2012 FS
11.01.2013GTS Slovakia
18.66 €
18.66 €
Medzimesto
10.01.2013WASPE
85.2 €
85.2 €
vzorky čov
10.01.2013JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik
09.01.2013Slovak Telekom
31.45 €
31.45 €
Mobil správ.m-12
09.01.2013Slovak Telekom
158.65 €
158.65 €
OU pevná linka+internet
08.01.2013SPP
1 973.00 €
1 973.00 €
PLyn 1 MKS
08.01.2013SPP
1 222.00 €
1 222.00 €
Plyn 1 OU
08.01.2013SPP
323 €
323 €
Plyn 1 PO
08.01.2013SPP
1 715.00 €
1 715.00 €
Plyn 1 OZS
07.01.2013Samnet Zl.Moravce
32.86 €
32.86 €
Info služby 2013
07.01.2013MADE BB
61 €
61 €
Upg. Urbis 1Q2013
04.01.2013Martin Mak BB
2 998.80 €
2 998.80 €
MK zimná údžba 12/2012
03.01.2013Inprost Blava
52 €
52 €
Ob.noviny 2013
01.01.2013Prvá komunálna fin.
191.55 €
191.55 €
Poistné 1Q2013
01.01.2013Edenred Slovakia s..
1 428.56 €
1 428.56 €
Strava 1/2013

Faktúry: 493 ks