Faktúry 2018

Roky: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Dátum
doručenia
Evidenčné
číslo
Názov dodávateľa
Adresa
IČOSumaPopis
12. - 2018
27.12.2018Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
868.38 €
868.38 €
Vianočné osvetlenie 632/18
27.12.2018Dali BB,s.r.o. Krátka 17, prev.Jilemnického 7, Ban.Bystrica
10.87 €
10.87 €
vizitky starosta 634/18
27.12.2018Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
145.81 €
145.81 €
servis rozhlasu 633/18
27.12.2018Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
63.07 €
63.07 €
servis verejného osvetlenia 631/18
21.12.2018Poradca podnikateľa, s.r.o. MRázusa 23A,01001 Žilina
547.20 €
547.20 €
EPI ročný prístup 630/18
20.12.2018Ing.Miroslav æiffer CONEX ækolská 532/2,97611 Selce
130.00 €
130.00 €
revízia kodov 629/18
19.12.2018Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
66.94 €
66.94 €
predplatné časopisov knižnica
17.12.2018MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
15.00 €
15.00 €
služby posudková činnost
17.12.2018Dali BB,s.r.o. Krátka 17, prev.Jilemnického 7, Ban.Bystrica
384.00 €
384.00 €
tlač Lupčianske zvesti
17.12.2018Michal Majer, Hronská 276/10, 97613 Slovenská Ľupča
180.00 €
180.00 €
zimná údržba
14.12.2018Pyroboss,s.r.o. Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica
216.00 €
216.00 €
BOZP 4. Q/2018
14.12.2018Pyroboss,s.r.o. Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica
216.00 €
216.00 €
BOZP 4. Q/2018
12.12.2018Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.26 €
13.26 €
telefony mimo mesta
12.12.2018Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
22.73 €
22.73 €
údržba rohoží 11/2018
12.12.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
75.00 €
75.00 €
novoročenky
12.12.2018Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
217.87 €
217.87 €
el.energia nedoplatok 635/18
11.12.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
11.02 €
11.02 €
diáre
11.12.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
5.70 €
5.70 €
hyg. potreby
11.12.2018Galileo
478.80 €
478.80 €
licencia 1.12.2018-30.11.2019
11.12.2018Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin
177.52 €
177.52 €
knihy
10.12.2018Slovakia Energy s.r.o. Plynárenská 7A,82109 Bratislava
306.88 €
306.88 €
el.energia 11/218 nedoplatok
06.12.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
17.88 €
17.88 €
telefon
06.12.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
17.88 €
17.88 €
telefon
06.12.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
170.74 €
170.74 €
telefon
06.12.2018VM corporation s.r.o Oslobodenia 11, 976 13 Slovenská Ľupča
420.00 €
420.00 €
spracovaniebezpečnost. dokumentacie
06.12.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
telefon
06.12.2018Commander Service s.r.o. ¦itná 23, 831 06 Bratislava
22.80 €
22.80 €
monitor SOV
06.12.2018Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735,91101 Trenčín
8 354.76 €
8 354.76 €
zneškodnenie odpadu
06.12.2018Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
17.76 €
17.76 €
odvoz odpadu Príboj
05.12.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
70.46 €
70.46 €
kalendáre
05.12.2018WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
poradenstvo COV
04.12.2018Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
180.00 €
180.00 €
zimná údržba
04.12.2018Vladimír Mikuš - Geospol Moskovská 48/ 974 04 Ban.Bystrica
5 976.00 €
5 976.00 €
GP k.ú.Pri kríži
03.12.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
897.00 €
897.00 €
plyn Námestie SNP 592/2018
03.12.2018Slovenský pozemkový fond Budkova 36, 817 15 Bratislava
14.40 €
14.40 €
nájom pozemku 587/2018
03.12.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
222.96 €
222.96 €
telefony
03.12.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
461.84 €
461.84 €
servis PC
03.12.2018Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
1 560.00 €
1 560.00 €
revízie KS, kotolne 594/2018
03.12.2018ABELI SK s.r.o Neresnická cesta 3A 96001 Zvolen
1 500.00 €
1 500.00 €
HZ záloha piemyselná brána
03.12.2018Inprost s.r.o. Smrečianska 29, 811 05 Bratislava
88.40 €
88.40 €
Obecné noviny r. 2019 598/2018
03.12.2018Ing.Eva Kútiková æportová 1037/34,97613 Slovenská Ľupča
600.00 €
600.00 €
preverenie účtovníctva 596/2018
03.12.2018LimPo s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov
128.70 €
128.70 €
œažítka 593/2018
03.12.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
1 244.00 €
1 244.00 €
plyn ya 12/2018 DF590/2018
03.12.2018Juraj Ducár Nová 370/12, 976 96 Medzibrod
2 200.00 €
2 200.00 €
stavebné práce OFK 597/2018
03.12.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
240.00 €
240.00 €
plyn Lichardova 591/2018
03.12.2018K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
66.24 €
66.24 €
servis ¬OV 587/2018
03.12.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
1 149.00 €
1 149.00 €
plyn 12/18 1. mája 595/2018
02.12.2018Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
815.16 €
815.16 €
oprava elektroinštalácie KS 589/2018
11. - 2018
26.11.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
17.50 €
17.50 €
kancelárske potreby, 586/2018,26.11.2018
23.11.2018Multihaly s.r.o. Makovického 7, 010 01 Žilina
79 483.06 €
79 483.06 €
florbalová hala, 585/2018, 23.11.2018
22.11.2018Kooperatíva Vienna Insurance group a.s. ætefanovičova 4 816 23 Bratislava 1
142.12 €
142.12 €
poistné automobil, 583/2018, 22.11.2018
21.11.2018RNDr.Daniela Mezovská Záhradná 733/50, Slovenská Ľupča
350.00 €
350.00 €
vypílenie stromov 581/2018, 21.11.2018
19.11.2018ætefan Balog ASANA DDD Moskovská 5, 97404 Banská Bystrica
1 040.00 €
1 040.00 €
Deratizácia obce DF 576 19.11.2018
19.11.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
185.69 €
185.69 €
Kancelárske potreby DF 577 19.11.2018
19.11.2018Delta Slovakia s.r.o. Komenského 18/A, 97401 Banská Bystrica
299.70 €
299.70 €
PO materiál DHZ DF 569 19.11.18
19.11.2018Slovakia Energy s.r.o. Plynárenská 7A,82109 Bratislava
282.36 €
282.36 €
OU elektrina 10/18 Df 567 19.11.18
19.11.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
481.84 €
481.84 €
Servis PC,Lan DF 568 19.11.18
19.11.2018Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
529.54 €
529.54 €
výmena aut. na kotly, 580/2018,19.11.208
19.11.2018Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
304.75 €
304.75 €
Pretes.čerp.OU DF579 19.11.2018
19.11.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
165.17 €
165.17 €
Kancel.potreby,čist.potr.DF578 19.11.18
15.11.2018Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
598.70 €
598.70 €
Servis VO DF 573 15.11.2018
15.11.2018Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
2 340.00 €
2 340.00 €
Led svietidlíá výmena VO Df 572 15.11.18
15.11.2018Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
22.73 €
22.73 €
Cistenie rohoží DF 574 15.11.18
15.11.2018EEB Projekt s.r.o Rosná 3 040 01 Košice
980.00 €
980.00 €
PD elektro stavby DF 571 15.11.2018
13.11.2018EFO Consulting s.r.o. Partizánska 97, Banská Bystrica
650.00 €
650.00 €
Monitoring COV 3 DF 565 13.11.18
13.11.2018Slovakia Energy s.r.o. Plynárenská 7A,82109 Bratislava
-379.68 €
-379.68 €
Vzučt elektr.OU DF 566 13.11.18
12.11.2018Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.26 €
13.26 €
Mesačný popl.telefon DF 562 12.11.18
12.11.2018Rausa s.r.o. Družby4, 974 04 Banská Bystrica
305.04 €
305.04 €
Kominárske práce Df 564 12.11.18
12.11.2018Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
299.77 €
299.77 €
Elektrina čov 10 DF 561 12.11.18
08.11.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
Služby telekomunikačné DF 555 8.11.18
08.11.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
184.34 €
184.34 €
Telekomunikačné sl.DF 557 8.11.2018
08.11.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
0.60 €
0.60 €
Telekomunikačné sl DF556 8.11.2018
08.11.2018Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735,91101 Trenčín
10 866.79 €
10 866.79 €
Likvidácia odpadu DF 554 8.11.18
08.11.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
23.29 €
23.29 €
Telekomunikačné sl.DF 558 8.11.18
08.11.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
533.00 €
533.00 €
Tonery DF 553 8.11.2018
08.11.2018Commander Service s.r.o. ¦itná 23, 831 06 Bratislava
22.80 €
22.80 €
Monitor aut DF 559 8.11.18
06.11.2018Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
988.20 €
988.20 €
Oprava MK JV DF 552 6.11.18
05.11.2018WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
prevádkovanie čov DF548 5.11.2018
05.11.2018Komunálna poisœovňa,a.s.Vienna Insurance Group ætefánikova 17, 811 05 Bratislava
1 503.35 €
1 503.35 €
Ročné poistné DF 550 5.11.18
05.11.2018Ing.arch Petra Adamczaková Kalinčiakova 6029/20, 974 05 Banská Bystrica
7 900.00 €
7 900.00 €
UPN zona Záhradná DF 551 5.11.18
05.11.2018Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
14.21 €
14.21 €
Vývoz smetí DF 547 5.11.2018
05.11.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
215.11 €
215.11 €
Služby telekomunik.DF549 5.11.18
03.11.2018DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
1 651.20 €
1 651.20 €
Stravné listky DF 546 3.11.18
02.11.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
1 056.00 €
1 056.00 €
Plyn MKS DF 544 2.11.18
02.11.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
761.00 €
761.00 €
OU plyn DF 543 02.11.2018
02.11.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
204.00 €
204.00 €
Plyn PO DF 542 02.11.2018
02.11.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
975.00 €
975.00 €
Plyn OZS DF 545 2.11.18
10. - 2018
26.10.2018Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
268.80 €
268.80 €
Kontrola a mer.fukčnosti DF 539 26.10.18
26.10.2018MAK s.r.o. F.Kráľa 3 Banská Bystrica
228.29 €
228.29 €
Doprava sute DF540 26.10.2018
26.10.2018K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
133.44 €
133.44 €
Servis ¬OV DF 538 26.10.2018
25.10.2018IVES
25.09 €
25.09 €
Licencia 2018-19 DF 531 25.10.18
25.10.2018Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin
506.84 €
506.84 €
MKS knihy DF 532 25.10.18
25.10.2018Najlepšie kominárstvo s.r.o. Jilemnického 24, 974 04 Banská Bystrica
1 500.00 €
1 500.00 €
PO montáž a rev.komína DF 529 23.10.18
25.10.2018Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
2 733.59 €
2 733.59 €
Montáž a dod.kotla PO DF 533 25.10.18
25.10.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.40 €
56.40 €
Vytýčenie kábla DF 530 25.10.18
24.10.2018Poradca podnikateľa, s.r.o. MRázusa 23A,01001 ¦ilina
84.00 €
84.00 €
Zbirka zákonov DF 536 24.10.2018
24.10.2018Dali BB,s.r.o. Krátka 17, prev.Jilemnického 7, Ban.Bystrica
552.00 €
552.00 €
tlač a gr.zvesti DF537 24.10.2018
22.10.2018MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
30.00 €
30.00 €
Lek.posudok DF 520 22.10.18
22.10.2018Kooperatíva Vienna Insurance group a.s. ætefanovičova 4 816 23 Bratislava 1
144.27 €
144.27 €
Hav.poistné DF 527 22.10.2018
22.10.2018Kooperatíva Vienna Insurance group a.s. ætefanovičova 4 816 23 Bratislava 1
200.63 €
200.63 €
Poistné havarijné DF 525 22.10.18
22.10.2018Juraj Ducár Nová 370/12, 976 96 Medzibrod
2 200.00 €
2 200.00 €
OFK stavebný materiál DF528 22.10.18
22.10.2018Delta Slovakia s.r.o. Komenského 18/A, 97401 Banská Bystrica
1 074.24 €
1 074.24 €
PO ochr.odev DF526 22.10.18
17.10.2018F.U.R.O Milan Furman 1 mája5, 97613 Slovenská Ľupča
550.00 €
550.00 €
Kanal.prípojka MKS Df 524 17.10.18
17.10.2018F.U.R.O Milan Furman 1 mája5, 97613 Slovenská Ľupča
1 150.00 €
1 150.00 €
Tržnica obnova dlažby DF 523 17.10.18
17.10.2018Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ¦ilina
119.47 €
119.47 €
Vytýčenie sietí DF 529 17.10.2018
16.10.2018Snopko s.r.o. Nám.SNP 50, 97613 Slovenská Ľupča
350.00 €
350.00 €
Búranie múry trhovisko DF519 16.10.18
15.10.2018Martina Mišányová Bambuľka Sitnianska 33, 974 11 Ban.Bystrica
211.20 €
211.20 €
Tričká DHZ DF514 15.10.18
15.10.2018Firesystem s.r.o. Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa
59.80 €
59.80 €
Plakety DF513 15.10.18
15.10.2018Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
-8.13 €
-8.13 €
Elektrina čov vyučt.DF515 15.10.18
15.10.2018Multihaly s.r.o. Makovického 7, 010 01 ¦ilina
70 113.08 €
70 113.08 €
Florbalová hala DF522 15.10.18
15.10.2018Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
30.48 €
30.48 €
¬istenie rohoží DF 521 15.10.18
15.10.2018Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
343.20 €
343.20 €
OZS kontrola plyn.kotla DF516 15.10.18
15.10.2018Mgr.Ľubica Voskárová - VOSCA Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno
45.00 €
45.00 €
školenie DF 530 15.10.2018
15.10.2018Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
238.80 €
238.80 €
OU kontrola plyn.kotla DF517 15.10.18
15.10.2018Ivan Kulfas NAVIS Na Zábreží 1114/1,97613 Slovenská Ľupča
135.00 €
135.00 €
Práce s Kubota SNP 12DF 518 15.10.18
12.10.2018Jana Samsonová Farba SABR Jegorovova 37, 974 01 Ban.Bystrica
367.63 €
367.63 €
Farby na strechu DF506 12.10.18
11.10.2018Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
33 993.73 €
33 993.73 €
Stavba IBV DF510 11.10.18
11.10.2018Pyroboss,s.r.o. Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica
216.00 €
216.00 €
BOZP 3Q DF511 11.10.18
10.10.2018Ing.arch.Emil Križo Jabloňova 1,97613 Slovenská Ľupča
1 400.00 €
1 400.00 €
Návrh mob.a výsadby DF508 10.10.18
10.10.2018Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
3 438.36 €
3 438.36 €
Bleskozvod SNP 12 DF507 10.10.18
09.10.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
481.84 €
481.84 €
Servis PC,Lan ostat.DF505 9.10.18
09.10.2018Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
317.76 €
317.76 €
Elektroinšt.práce DF503 9.10.18
09.10.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
334.85 €
334.85 €
Služby telekomunikačné DF504 9.10.18
08.10.2018Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.26 €
13.26 €
Medzimesto sl. DF500 8.10.2018
08.10.2018Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735,91101 Trenčín
9 374.17 €
9 374.17 €
Zneškodnenie odpadu DF502 8.10.18
08.10.2018Mikrohuko s.r.o. Kollárová11, 97401 Banská Bystrica
90.18 €
90.18 €
Oprava telfon.sys.DF 501 8.10.18
05.10.2018Vladimír Mikuš - Geospol Moskovská 48/ 974 04 Ban.Bystrica
520.80 €
520.80 €
GP a vytýč.pozemku DF 494 5.10.18
05.10.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
24.55 €
24.55 €
Poplatky telekom.služby DF497 5.10.18
05.10.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
9.90 €
9.90 €
Poplatky telekom.služby DF 496 5.10.18
05.10.2018Commander Service s.r.o. ¦itná 23, 831 06 Bratislava
22.80 €
22.80 €
Monitor Sk onl.DF493 5.10.2018
05.10.2018WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
Poradenstvo COv DF491 5.10.18
05.10.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
Poplatky telekom služby DF495 5.10.18
05.10.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
165.18 €
165.18 €
Poplatky telekom.služby Df 498 5.10.18
05.10.2018Aquamaat s.r.o. Lúčna 48, 974 01 Nemce
1 080.00 €
1 080.00 €
Prev.vodnej stavby DF 492 5.10.18
04.10.2018Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
14.21 €
14.21 €
Odvoz odpadu DF 489 4.10.18
04.10.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
590.00 €
590.00 €
Plyn OZS DF490 4.10.2018
03.10.2018MADE s.r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
252.50 €
252.50 €
System.podpora DF 488 2.10.18
03.10.2018DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
1 996.80 €
1 996.80 €
Stravné lístky DF487 z 3.10.2018
03.10.2018Petit press a.s.divízia týždenníkov,o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava
132.00 €
132.00 €
Inzerát ZUæ DF486 z 3.10.2018
02.10.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
460.00 €
460.00 €
OU plyn 10 DF 483 z 2.10.2018
02.10.2018Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
515.30 €
515.30 €
Servis ver.osv.DF484 z 2.10.2018
02.10.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
639.00 €
639.00 €
MKS plyn 10 DF482 z 2.10.2018
02.10.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
124.00 €
124.00 €
PO plyn 10/18 DF481 z2.10.2018
02.10.2018Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
84.83 €
84.83 €
Servis MR DF485 z 2.10.2018
09. - 2018
28.09.2018Dali BB,s.r.o. Krátka 17, prev.Jilemnického 7, Ban.Bystrica
540.00 €
540.00 €
Tlač a grafika Ľ.zvestí DF478 28.9.18
27.09.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
397.00 €
397.00 €
Súčiastky náhr k pC DF476 z 27.9.18
27.09.2018Miroslav æávolt Poľná 131 976 33 Poniky
2 259.60 €
2 259.60 €
Catering.130 výr DHZ DF 475 z 27.9.18
25.09.2018Najlepšie kominárstvo s.r.o. Jilemnického 24, 974 04 Banská Bystrica
100.00 €
100.00 €
Kominárske služby DF 474 z 25.9.18
25.09.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
90.24 €
90.24 €
Kancelárske potreby DF25.9.18
25.09.2018Michal Majer MMMont 1 mája 3,97613 Slovenská Ľupča
3 350.00 €
3 350.00 €
édržba ver.zelene DF 477 25.9.2018
24.09.2018Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
66.39 €
66.39 €
Servisné popl KIS 2018 DF 480 24.9.18
21.09.2018Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
700.00 €
700.00 €
Kosenie cintorína DF471 21.9.2018
20.09.2018Slovenská komora stavebných inžinierov Mýtna 29, 811 07 Bratislava
196.00 €
196.00 €
Skolenie st.úrad DFD472 20.9.18
19.09.2018Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
21.96 €
21.96 €
Rohože údr.DF470 19.9.18
18.09.2018Multihaly s.r.o. Makovického 7, 010 01 ¦ilina
39 990.96 €
39 990.96 €
Florbal.hala DF469 18.9.18
17.09.2018Iuris Servis,s.r.o. Lazovná 64, Banská Bystrica
350.00 €
350.00 €
Produkcia hudby DF467 17.9.18
17.09.2018Inžinierske služby s.r.o. Komenského 19, 03601 Martin
480.00 €
480.00 €
Aktual.hlukove štúdie DF468 17.9.18
13.09.2018Melánia Polončanová predal literatúry Mierová1, 976 13 Slovenská Ľupča
41.00 €
41.00 €
Knihy DF457 13.9.18
11.09.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
465.00 €
465.00 €
Záložný zdroj DF462 11.9.18
11.09.2018Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
17.76 €
17.76 €
Vývoz odpadu DF455 11.9.18
11.09.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
577.84 €
577.84 €
Servis +usb kl.DF463 11.9.18
11.09.2018ATAWA s.r.o. Zupkov 32 966 71
2 400.00 €
2 400.00 €
Vypr.žiadosti NFP N670 DF465 11.9.18
11.09.2018ATAWA s.r.o. Zupkov 32 966 71
2 400.00 €
2 400.00 €
Vypr.žiad.NFP 672 DF466 11.9.18
11.09.2018ATAWA s.r.o. Zupkov 32 966 71
2 400.00 €
2 400.00 €
Vypr.žiadosti NFP 654 DF464 11.9.18
10.09.2018K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
298.08 €
298.08 €
Servis COV DF451 10.9.2018
10.09.2018Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.26 €
13.26 €
Medzimesto hovoryDF453 10.9.18
10.09.2018TOI TOI DIXI s.r.o. Stará Vajnorská 37,83104Bratislava
158.40 €
158.40 €
Mobilné WC DF454 10.9.18
10.09.2018K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
397.44 €
397.44 €
Kontrola COV DF452 10.9.2018
07.09.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
389.64 €
389.64 €
Poplatky telekomsl. DF461 7.9.18
07.09.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
159.74 €
159.74 €
teleko,služby 8/18 DF442 7.9.18
07.09.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
265.00 €
265.00 €
Toner DF 447 7.9.2018
07.09.2018LimPo s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov
339.90 €
339.90 €
DHZ plakety výročie DF448 7.9.18
07.09.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
10.38 €
10.38 €
Telekomunik.služby DF445 7.9.2018
07.09.2018Commander Service s.r.o. ¦itná 23, 831 06 Bratislava
22.80 €
22.80 €
Monitor on line 2 a os.auto DF446 7.9.18
07.09.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
23.42 €
23.42 €
Telekomunik.služby DF443 7.9.18
07.09.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
Telekomunik.služby DF444 7.9.2018
07.09.2018Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin
274.62 €
274.62 €
Knihy DF450 7.9.18
07.09.2018Marian Laštiak ¦elezničná 629/7 97613 Slovenska Lupca
276.00 €
276.00 €
Vatra občerstvenie DF505 7.9.18
06.09.2018Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735,91101 Trenčín
11 406.50 €
11 406.50 €
Likvidácia odpadu DF460 6.9.18
05.09.2018Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
-60.50 €
-60.50 €
Elektrina vyučt.COV DF458 5.9.18
03.09.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
189.00 €
189.00 €
Plyn OZS 9 DF 440 3.9.2018
03.09.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
40.00 €
40.00 €
Plyn 92018PO DF438 3.9.2018
03.09.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
205.00 €
205.00 €
Plyn MKS DF441 3.9.18
03.09.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
148.00 €
148.00 €
Plyn OU 9/18 DF439 3.9.2018
08. - 2018
31.08.2018Exekútorský úrad JUDr.Eleon¢ra Nosková súdny e Robotnícka 4, 974 01 Ban Bystrica
-83.40 €
-83.40 €
Vyučtovanie poplatkov DF 437 31.8.18
31.08.2018Obecný podnik lesov s.r.o. Nám.SNP13, 976 13 Slov.Ľupča
468.00 €
468.00 €
Drevo na chatu a vatru DF436 31.8.18
30.08.2018WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
Prevádzkovanie ¬OVDF434 30.8.18
30.08.2018Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
465.53 €
465.53 €
Servis VO DF433 30.8.18
30.08.2018Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin
58.34 €
58.34 €
Knihy DF420 30.8.18
30.08.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
131.83 €
131.83 €
Kancelárske potreby DF432 30.8.18
30.08.2018DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
1 766.40 €
1 766.40 €
Strava 9/2018DF 421 30.8.18
30.08.2018SEZAKO Trnava s.r.o. Orešanská 11, 91701 Trnava
1 408.44 €
1 408.44 €
¬istenie prečarp stanice DF435 30.8.18
28.08.2018Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
533.76 €
533.76 €
¬OV odstr.závad DF 430 z 28.8.2018
28.08.2018Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
1 172.64 €
1 172.64 €
Odborná prehliadky čov DF 431 z 28.8.18
27.08.2018Data Systém Soft sro Baničova 520/8 Nitra 94911
222.00 €
222.00 €
Udržiav.popl SW DF 427 z 27.8.2018
27.08.2018Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
226.68 €
226.68 €
Oprava merača rýchl DF 424 z 27.8.2018
27.08.2018Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
1 390.94 €
1 390.94 €
Oprava VO DF 426 z 27.8.2018
27.08.2018Technotrading s.r.o. Mudrochova 2, 835 27 Bratislava 35
5 322.00 €
5 322.00 €
¬OV cerpadlá DF 428 z 27.8.2018
27.08.2018Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
21.96 €
21.96 €
Rohoiže cistenie DF425 z 27.8.2018
27.08.2018Mikrohuko s.r.o. Kollárová11, 97401 Banská Bystrica
40.38 €
40.38 €
Tel prístroj DF 429 z 27.8.2018
27.08.2018Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
66.62 €
66.62 €
Oprava Vianosv DF423 z 27.8.18
24.08.2018MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
30.00 €
30.00 €
Posudok lekársky DF 422 z 24.8.2018
23.08.2018LUKY MZ,sro Staničná 2302/2A 927 01 æaľa 1
26.20 €
26.20 €
Bal¢ny MDD / DF 419 z 23.8.2018/
23.08.2018SB,s.r.o. æportová 40, 976 13 Slov.Ľupča
89.10 €
89.10 €
Guláš 27 ks MDD /DF 418 z 23.8.18/
21.08.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
265.00 €
265.00 €
Toner HP 4028,DF 417 z 21.8.18
20.08.2018Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
179.16 €
179.16 €
Hydrolog údaj Ľupčice /DF 415,z 20.8.18/
20.08.2018Delta Slovakia s.r.o. Komenského 18/A, 97401 Banská Bystrica
3 000.00 €
3 000.00 €
Po odev ochr./DF416,20.8.2018/
17.08.2018Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
700.00 €
700.00 €
Kosenie cintorín/ DF 414 z 17.8.2018/
14.08.2018Multihaly s.r.o. Makovického 7, 010 01 ¦ilina
34 772.77 €
34 772.77 €
Hala Zæ platba č.5
14.08.2018Dali BB,s.r.o. Krátka 17, prev.Jilemnického 7, Ban.Bystrica
90.00 €
90.00 €
Tlačivá Df 413 14.8.18
14.08.2018Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
-19.49 €
-19.49 €
COV vyučt.elektriny 7/18
13.08.2018REMPO s.r.o. Stará Vajnorská 19, 83245 Bratislava
207.50 €
207.50 €
AP pracovný a ochr.odev /UPSVR/
13.08.2018æedaj Project,s.r.o. Znievska 40, 851 06 Bratislava 5
864.00 €
864.00 €
Real.projekt pre bleskozvod na SNP 12
08.08.2018Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.26 €
13.26 €
Medzimesto DF 405 8.8.18
07.08.2018Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735,91101 Trenčín
8 561.06 €
8 561.06 €
Likvidácia odpadu DF 404 7.8.18
06.08.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
1.26 €
1.26 €
¬OV mobil.monitor.DF 401 6.8.18
06.08.2018Commander Service s.r.o. ¦itná 23, 831 06 Bratislava
22.80 €
22.80 €
Monitor automobilov DF 395 6.8.18
06.08.2018WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
Prevádzka čov DF 394 6.8.18
06.08.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
17.88 €
17.88 €
MKS telefon DF 399 6.8.18
06.08.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
4.76 €
4.76 €
¬OV mob.monitor.DF 400 6.8.18
06.08.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
31.73 €
31.73 €
Mobilné služby DF 402 6.8.18
06.08.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
Poplatoko NDSL DF 398 6.8.18
06.08.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
198.07 €
198.07 €
Mobilné sl.telekom DF 403 6.8.18
06.08.2018Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
14.21 €
14.21 €
Vývoz PDODF 406 6.8.18
06.08.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
173.87 €
173.87 €
Pevná linka DF 397 6.8.18
05.08.2018Ing.Pacerová Alena Lesnícka 29, 97613 Slovenská Ľupča
90.00 €
90.00 €
Znalecký posudok DF 393 5.8.18
05.08.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
630.84 €
630.84 €
Servis PC,Lan,WEB,kamerový,toner
02.08.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
19.00 €
19.00 €
Plyn 8/18 PO DF 388 2.8.18
02.08.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
99.00 €
99.00 €
Plyn 8/18 mKS DF 389 2.8.18
02.08.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
91.00 €
91.00 €
Plyn 8/18 OZSDF 390 2.8.18
02.08.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
71.00 €
71.00 €
Plyn 8/18 DF 391 2.8.18
01.08.2018DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
1 848.00 €
1 848.00 €
Stravné lístky 8/2018 Df384 z 1.8.18
01.08.2018Vladimír Mikuš - Geospol Moskovská 48/ 974 04 Ban.Bystrica
360.00 €
360.00 €
Geom.plán DF 387 1.8.18
01.08.2018Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin
187.50 €
187.50 €
Knihy do knižnice DF 386 1.8.18
01.08.2018MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
75.00 €
75.00 €
Lekárske posudky DF 385 1.8.18
07. - 2018
30.07.2018Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
948.50 €
948.50 €
Servis a údržba vO DF 382 30.7.18
30.07.2018Ing.arch.Emil Križo Jabloňova 1,97613 Slovenská Ľupča
1 400.00 €
1 400.00 €
Návrh úprav 1.etapa námestie/mob.sadovn/
30.07.2018Poradca podnikateľa, s.r.o. MRázusa 23A,01001 ¦ilina
84.00 €
84.00 €
Zbierka zákonov DF 383 30.7.18
27.07.2018Temzis s.r.o. Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
188.28 €
188.28 €
Sanitárne prípravky.postrek VZ
24.07.2018Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. M.Nešpora 925/8, 905 01 Senica
31.30 €
31.30 €
Publikácia DF 376 24.7.18
23.07.2018Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
30.48 €
30.48 €
Rohože údržba DF 368/18 23.7.18
23.07.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
651.84 €
651.84 €
servis Lan,PC,web,Kamrový s, náhr.UPS
23.07.2018Allianz Slovenská poisœovňa,a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava
174.96 €
174.96 €
Renault poistné DF374 23.7.18
23.07.2018Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
443.52 €
443.52 €
Oprava vežových hodín DF 369 23.7.18
23.07.2018Tao Scorpi s.r.o., Moyzesa 31, 974 01 Ban.Bystrica
476.40 €
476.40 €
Tabuľa - revital.námestia DF 375 23.7.18
23.07.2018Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
490.56 €
490.56 €
¬OV oprava elektroinštalácie Df 370
23.07.2018Michal Majer MMMont 1 mája 3,97613 Slovenská Ľupča
3 350.00 €
3 350.00 €
Kosenie obce DF 23.7.18
18.07.2018Pyroboss,s.r.o. Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica
216.00 €
216.00 €
BOZP 2 Q 2018 DF 365 18.7.18
16.07.2018Môlča records , s.r.o. Turová 21, 962 34 Turová
500.00 €
500.00 €
Propagačné CD obce DF 363 16.7.18
13.07.2018Commander Service s.r.o. ¦itná 23, 831 06 Bratislava
22.80 €
22.80 €
Monitor 2 x DF 355 13.7.18
13.07.2018Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
14.21 €
14.21 €
Vývoz odpadu DF 352 13.7.18
13.07.2018K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
2 291.40 €
2 291.40 €
¬OV inštal.modemu DF 354 13.7.18
13.07.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
180.00 €
180.00 €
Skrinka DF 362 13.7.18
13.07.2018K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
165.60 €
165.60 €
¬OV servis DF 353 13.7.18
12.07.2018ZEMO Moravčík,s.r.o. Czambelova 1/293,Slovenská Ľupča 97613
43.00 €
43.00 €
Materiál DF 361 12.7.18
11.07.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
9.18 €
9.18 €
¬OV mobilne sl.DF 364 11.7.18
11.07.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
31.99 €
31.99 €
Mobilne služby telekom DF 358 11.7.18
11.07.2018Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.26 €
13.26 €
Medzimesto DF 359 11.7.18
11.07.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
0.18 €
0.18 €
COV monitor. telekom DF 357 11.7.18
10.07.2018Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
-43.82 €
-43.82 €
¬OV elektina DF 350 10.7.18
10.07.2018Multihaly s.r.o. Makovického 7, 010 01 ¦ilina
79 120.37 €
79 120.37 €
Florbalová hala DF 351 10.7.18
10.07.2018Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
420.00 €
420.00 €
Hala Zæ výkopové práce DF 349 10.7.18
10.07.2018MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
15.00 €
15.00 €
Lekársky posudok DF 356 10.7.18
09.07.2018F.U.R.O Milan Furman 1 mája5, 97613 Slovenská Ľupča
1 400.00 €
1 400.00 €
Kanal.prípojka SNP 12DF 337 9.7.18
09.07.2018F.U.R.O Milan Furman 1 mája5, 97613 Slovenská Ľupča
1 900.00 €
1 900.00 €
Kanl.prípojka SNP14DF 338 13.7.18
09.07.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
179.98 €
179.98 €
Mobilné služby telekom DF 336 9.7.18
06.07.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
23.84 €
23.84 €
MKS služby telekom DF 348 6.7.18
06.07.2018Komunálna poisœovňa,a.s.Vienna Insurance Group ætefánikova 17, 811 05 Bratislava
59.99 €
59.99 €
Poistné majetku DF 340 6.7.18
06.07.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
1.98 €
1.98 €
Telekom služby DF 346 6.7.18
06.07.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
Popl.NDSL telekom DF 347 6.7.18
06.07.2018WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
Prevadzkoivanie čov DF 344 6.7.18
06.07.2018Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735,91101 Trenčín
7 999.12 €
7 999.12 €
Likvidácia odpadu DF 339 6.7.18
06.07.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
173.70 €
173.70 €
Pevná linka DF 345 6.7.18
06.07.2018Komunálna poisœovňa,a.s.Vienna Insurance Group ætefánikova 17, 811 05 Bratislava
338.28 €
338.28 €
Poistné majetku DF 341 6.7.18
03.07.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
280.00 €
280.00 €
4 x plyn 7/2018DF 332-5 3.7.18
02.07.2018Aquamaat s.r.o. Lúčna 48, 974 01 Nemce
1 080.00 €
1 080.00 €
Prev.vodnej stavby DF 327 2.7.18
02.07.2018Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
153.34 €
153.34 €
Servis VO DF 325 2.7.18
02.07.2018DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
1 732.80 €
1 732.80 €
Strava 7/2018DF322 z 2.7.18
02.07.2018Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
1 433.33 €
1 433.33 €
Oprava MR DF 328 2.7.18
02.07.2018Kubíček VHS sro V Lo
396.52 €
396.52 €
Servis čov DF 323 2.7.18
02.07.2018MADE s.r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
252.50 €
252.50 €
Podpora uRBIS DF 326 2.7.18
02.07.2018Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
700.00 €
700.00 €
Kosenie cintorína DF 330 2.7.18
02.07.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
57.60 €
57.60 €
Papier Df 331 2.7.18
06. - 2018
27.06.2018Hymes MK s.r.o. K ¦eleznej studienke 7599/28, 8104 Bratislava
1 188.00 €
1 188.00 €
Overenie ¬OV,DF 321 27.6.18
27.06.2018Centrálna nezisková spoloč,o.z. Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
169.00 €
169.00 €
Internetový prístup DF 320 27.6.18
26.06.2018Ing.Eva Kútiková æportová 1037/34,97613 Slovenská Ľupča
1 320.00 €
1 320.00 €
Audit KUZ a KUVS DF 318 26.6.18
26.06.2018Vladimír Mikuš - Geospol Moskovská 48/ 974 04 Ban.Bystrica
4 758.00 €
4 758.00 €
Polohopis,výškopis DF 319 26.6.18
25.06.2018Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
21.96 €
21.96 €
Rohože čistenie DF 317 25.6.18
22.06.2018Hakom s.r.o. CSA 18, Martin
105.60 €
105.60 €
Dopravné značenie DF 316 22.6.18
22.06.2018Inžinierske služby s.r.o. Komenského 19, 036 01 Martin
1 140.00 €
1 140.00 €
Hluková štúdia UPN DF 315 22.6.18
20.06.2018Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin
153.42 €
153.42 €
Knihy MKS DF 314 20.6.18
19.06.2018Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
-115.84 €
-115.84 €
COV elektrina DF 313 19.6.18
19.06.2018MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
30.00 €
30.00 €
Lekársky posudok DF 312 19.6.18
18.06.2018Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
540.00 €
540.00 €
Revízie ¬OV DF 311 18.6.18
13.06.2018Data Systém Soft sro Baničova 520/8 Nitra 94911
700.00 €
700.00 €
Konsolidácia 2017 DF 305 13.6.18
13.06.2018Môlča records , s.r.o. Turová 21, 962 34 Turová
69.99 €
69.99 €
Postrek roundaup DF 310 13.6.18
13.06.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
576.84 €
576.84 €
Servis a materiál pC, Df 304 13.6.18
13.06.2018Komunálna poisœovňa,a.s.Vienna Insurance Group ætefánikova 17, 811 05 Bratislava
644.02 €
644.02 €
PO zák.poistenie Df 308 13.6.18
13.06.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
250.00 €
250.00 €
PC Fujitsu DF 307 13.6.18
12.06.2018RNDr.Daniela Mezovská Záhradná 733/50, Slovenská Ľupča
150.00 €
150.00 €
Vypilovanie DF 297 12.6.18
12.06.2018Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735,91101 Trenčín
10 030.31 €
10 030.31 €
likv.odpadu DF 299 12.6.18
11.06.2018OZ Mestečko Hronská 34 976 13 Slovenská Ľupča
442.00 €
442.00 €
Jarmok DR remeslá DF 296 11.6.18
11.06.2018Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
341.52 €
341.52 €
MKS oprava Df 303 11.6.18
11.06.2018Poradca podnikateľa, s.r.o. MRázusa 23A,01001 ¦ilina
84.00 €
84.00 €
Zbierka zákonov DF 301 11.6.18
11.06.2018MUDr.Kollárová Gabriela IBN SINNA s.r.o. Rudohorská 27 974 11 Banská Bystrica
6.97 €
6.97 €
Lekársky posudok DF 300 11.6.18
11.06.2018MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
30.00 €
30.00 €
Lekársky posudok Df 298 11.6.18
08.06.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
5.82 €
5.82 €
Telekom služby DF 294 8.6.18
08.06.2018Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.26 €
13.26 €
Medzimesto DF 292 8.6.18
08.06.2018SG Security s.r.o. Nad Plážou 15/1, 974 01 Banská Bystrica
230.16 €
230.16 €
Jarmok SBS sl. DF 295 8.6.18
08.06.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
31.99 €
31.99 €
Služby telekom DF 293 8.6.18
08.06.2018Bartoš Stav,s.r.o. 1 mája 371/16, 97613 Slovenská Ľupča
594.36 €
594.36 €
MKS stav.práce DF 291 8.6.18
07.06.2018Commander Service s.r.o. ¦itná 23, 831 06 Bratislava
6.62 €
6.62 €
GPS monitor DF 283 7.6.18
07.06.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
30.04 €
30.04 €
MKS telekom.služby DF 286 7.6.18
07.06.2018Milan Mikita, Dolná 118/54 976 33 Poniky
1 000.00 €
1 000.00 €
Jarmok podium DF 281 7.6.18
07.06.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
167.59 €
167.59 €
Pevná linka telekom DF 289 7.6.18
07.06.2018WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
Prevádzka čov DF 284 7.6.18
07.06.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
113.40 €
113.40 €
Kancel.stolička DF 278 7.6.18
07.06.2018Mariner Plus,sr.o.Naftárska 1413, 908 45 Gbely
218.40 €
218.40 €
¬OV roztok DF 280 7.6.18
07.06.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
Telekom.popl.NDSL DF 287 7.6.18
07.06.2018K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
193.68 €
193.68 €
¬OV servis DF 282 7.6.18
07.06.2018Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
17.76 €
17.76 €
vývoz odpadu príboj DF 288 7.6.18
06.06.2018Jiná zahrada s.r.o. Josefodolská 352, 29301 Mladá Boleslav
69.99 €
69.99 €
Postrek Roundup DF 276 6.6.18
06.06.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
542.00 €
542.00 €
toner, materiál k PC DF 277 6.6.18
05.06.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
180.61 €
180.61 €
Služby telekom DF 275 5.6.18
05.06.2018Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
700.00 €
700.00 €
Cintorín kosenie DF 273 5.6.18
05.06.2018DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
100.80 €
100.80 €
Stravné lístky 6/18 DF 274 z 5.6.18
04.06.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
21.00 €
21.00 €
Plyn 5 2018 DF 269 4.6.18
04.06.2018Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
471.12 €
471.12 €
Revízie DR Df 272 4.6.18
04.06.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
77.00 €
77.00 €
OU plyn 6 DF 268 4.6.18
04.06.2018Mgr.Mariana Kovačechová Komenského 10, B.Bystrica 97401
300.00 €
300.00 €
Jarmok moderovanie DF 266 4.6.18
04.06.2018Inprost s.r.o. Smrečianska 29, 811 05 Bratislava
20.80 €
20.80 €
Obecné noviny DF 271 4.6.18
04.06.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
99.00 €
99.00 €
OZS plyn DF 267 4.6.18
04.06.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
107.00 €
107.00 €
Plyn MKS DF 270 4.6.18
01.06.2018Michal Majer MMMont 1 mája 3,97613 Slovenská Ľupča
3 350.00 €
3 350.00 €
Kosenie VP DF 265 1.6.18
01.06.2018DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
1 737.60 €
1 737.60 €
Stravné listky 6Df 263 z 1.6.18
01.06.2018Mapa Slovakia Digital s.r.o. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava 214
600.00 €
600.00 €
Aktualiz.poplatok DF 279 1.6.18
01.06.2018Commander Service s.r.o. ¦itná 23, 831 06 Bratislava
262.32 €
262.32 €
GPS + onl.sys. DF 264 1.6.18
05. - 2018
31.05.2018ESET spol.sr.o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava
633.60 €
633.60 €
Antivír 2 roky 20 zar.DF 262 31.5.18
30.05.2018S¬K ézS BB Pod Urpínom 6,97401 Banská Bystrica
250.00 €
250.00 €
Zdtavotná služba DF 261 30.5.18
28.05.2018TOI TOI DIXI s.r.o. Stará Vajnorská 37,83104Bratislava
633.60 €
633.60 €
nájom mobilné WC DF 258 28.5.18
28.05.2018Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
21.96 €
21.96 €
rohože čistenie DF 259 28.5.18
28.05.2018Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin
293.39 €
293.39 €
Knihy do knižniceDF 260 28.5.18
24.05.2018Agent Media sro Mlynská ulica 312/7,97611 Selce
900.00 €
900.00 €
Ozvučenie počas jar DF 255 24.5.18
24.05.2018Agent Media sro Mlynská ulica 312/7,97611 Selce
350.00 €
350.00 €
Ozvučenie počas jar DF 256 24.5.18
23.05.2018F.U.R.O Milan Furman 1 mája5, 97613 Slovenská Ľupča
300.00 €
300.00 €
Jarmok zabezp.technické DF 251 23.5.18
23.05.2018Show Portal s.r.o. Starhradská 2, 85105 Bratislava
1 135.00 €
1 135.00 €
Jarmok detský program DF 248 23.5.18
23.05.2018Multihaly s.r.o. Makovického 7, 010 01 ¦ilina
17 807.92 €
17 807.92 €
Hala Zæ -Reg.florb.DF 246 23.5.18
23.05.2018Iuris Servis,s.r.o. Lazovná 64, Banská Bystrica
300.00 €
300.00 €
Jarmok hudobný program DF 252 23.5.18
23.05.2018ZBM sro Zabečov 178, 97663 Predajná
550.00 €
550.00 €
jarmok hudba DF 250 23.5.18
23.05.2018ORPHEA s.r.o. Sásovská cesta 2969/70, 974 11 B Bystrica
800.00 €
800.00 €
Jarmok program DF 249 23.5.18
23.05.2018Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
752.40 €
752.40 €
Jarmok elektroinštalácia Df 254 23.5.18
23.05.2018Stella Lenka —rotová Pod Hôrkami 13, 97696 Medzibrod
129.60 €
129.60 €
Obedy jarmok DF 247 23.5.18
23.05.2018Mikrohuko s.r.o. Kollárová11, 97401 Banská Bystrica
761.40 €
761.40 €
Kamerový systém -DF 253 23.5.18
21.05.2018Katarína Feketeová-Párty centrum Dolná Môlča, 974 01 Ban.Bystrica
43.00 €
43.00 €
Jarmok občerstvenie DF 244 21.5.18
21.05.2018Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin
60.26 €
60.26 €
MKS knihyDF 245 21.5.18
18.05.2018Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.26 €
13.26 €
Medzimesto DF 229 18.5.18
18.05.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
31.99 €
31.99 €
Mobilné sl.telekom DF 228 18.5.18
18.05.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
156.89 €
156.89 €
Pevná linka DF 227 18.5.18
18.05.2018Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
1 850.21 €
1 850.21 €
¬OV elektrina DF 243 18.5.18
18.05.2018STRED Sk s.r.o. R.Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen
20.00 €
20.00 €
školenie DF 230 18.5.18
17.05.2018ætefan Balog ASANA DDD Moskovská 5, 974 04 B Bystrica
1 000.00 €
1 000.00 €
Deratizácia obce DF 242 17.5.18
16.05.2018K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
115.92 €
115.92 €
COV oprava DF 240 16.5.18
16.05.2018Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735,91101 Trenčín
5 234.86 €
5 234.86 €
Likvidácia odpadu DF 226 16.5.18
15.05.2018Advice+Solution s.r.o. Kukučínova20, 974 01 B Bystrica
250.00 €
250.00 €
Spracov.projektu DF 238 15.5.18
15.05.2018Mikrohuko s.r.o. Kollárová11, 97401 Banská Bystrica
114.80 €
114.80 €
Servis telekom sieteDF 225 15.5.18
15.05.2018Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
992.40 €
992.40 €
Revízie elektroinštalácieDF 239 15.5.18
14.05.2018Vladimír Mikuš - Geospol Moskovská 48/ 974 04 Ban.Bystrica
537.60 €
537.60 €
GP 130,129 IBV DF 223 14.5.18
14.05.2018Advice+Solution s.r.o. Kukučínova20, 974 01 B Bystrica
250.00 €
250.00 €
Spracov.proj.pre grant DF 234 14.5.18
14.05.2018Vladimír Mikuš - Geospol Moskovská 48/ 974 04 Ban.Bystrica
748.80 €
748.80 €
GP areál Zæ DF 224 14.5.18
14.05.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
789.00 €
789.00 €
PC zostava a toner DF 222 14.5.18
14.05.2018Bartoš Stav,s.r.o. 1 mája 371/16, 97613 Slovenská Ľupča
27 887.14 €
27 887.14 €
MK vysprávky DF 236 14.5.18
14.05.2018Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
588.00 €
588.00 €
Revízie elektroinštalácie DF 235 14.5.18
11.05.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
391.21 €
391.21 €
Kancelársky materiál DF 232 11.5.18
11.05.2018Rausa s.r.o. Družby4, 974 04 Banská Bystrica
290.04 €
290.04 €
Kontrola komínov DF 233 11.5.18
10.05.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
1.26 €
1.26 €
Mobilné sl.telekom DF 231 10.5.18
08.05.2018STRED Sk s.r.o. R.Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen
20.00 €
20.00 €
školenie DF 216 8.5.18
08.05.2018Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
14.21 €
14.21 €
Vývoz odpadu DF 219 8.5.18
08.05.2018Euromotor Plus k.s. ¬erešňova 8B, 974 01 Ban.Bystrica
243.72 €
243.72 €
Servis Renault DF 215 8.5.18
08.05.2018Multihaly s.r.o. Makovického 7, 010 01 ¦ilina
49 326.55 €
49 326.55 €
Hala Zæ 2 DF 217 8.5.18
08.05.2018DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
1 462.50 €
1 462.50 €
Strava 5/2018DF 218 z 8.5.18
07.05.2018DEIS s.r.o. Tulská 36, 974 04 Ban.Bystrica
79.80 €
79.80 €
Odchyt psov DF 214 7.5.18
07.05.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
Telekom Voice DF 212 7.5.18
07.05.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
223.48 €
223.48 €
Mobilnéslužby DF 221 7.5.18
07.05.2018MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
60.00 €
60.00 €
Lekársky posudok DF 213 7.5.18
07.05.2018Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
700.00 €
700.00 €
Cintorín kosenie DF 208 7.5.18
07.05.2018WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
Prevádzky čov DF 209 7.5.18
07.05.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
31.58 €
31.58 €
MKS telefon DF 211 7.5.18
07.05.2018Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735,91101 Trenčín
9 956.17 €
9 956.17 €
likvidácia odpadu DF 220 7.5.18
04.05.2018Michal Majer MMMont 1 mája 3,97613 Slovenská Ľupča
3 350.00 €
3 350.00 €
Kosenie obce DF 204 4.5.18
04.05.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
636.84 €
636.84 €
Servis , toner DF 206 4.5.18
04.05.2018Dali BB,s.r.o. Krátka 17, prev.Jilemnického 7, Ban.Bystrica
120.00 €
120.00 €
Plagáty jarmok DF 205 4.5.18
04.05.2018Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin
206.65 €
206.65 €
Knihy MKS DF 207 4.5.18
02.05.2018Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
30.48 €
30.48 €
Rohože čistenie DF 202 2.5.18
02.05.2018SEZAKO Trnava s.r.o. Orešanská 11, 91701 Trnava
948.13 €
948.13 €
¬OV čistenie DF 195 2.5.18
02.05.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
235.00 €
235.00 €
OZS plyn DF 199 2.5.18
02.05.2018K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
198.72 €
198.72 €
Oprava čov DF 203 2.5.18
02.05.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
254.00 €
254.00 €
MKS plyn DF 198 2.5.18
02.05.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
183.00 €
183.00 €
OU plyn DF 196 2.5.18
02.05.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
49.00 €
49.00 €
Plyn PO DF 197 2.5.18
04. - 2018
25.04.2018Ing.Vieroslava Komjathyová ¬ínska ul.č.17, 040 13 Košice
8 400.00 €
8 400.00 €
PD 3 etrapa zelenej inf DF 194 25.4.18
25.04.2018Ing.Miroslav æiffer CONEX ækolská 532/2,97611 Selce
425.00 €
425.00 €
Oprava zabezp.systému
25.04.2018Záhradnícke a rekreačné služby ævermova45, 974 01 Banská Bystrica
150.00 €
150.00 €
Terénne úpravy
24.04.2018Ing.Eva Kútiková æportová 1037/34,97613 Slovenská Ľupča
720.00 €
720.00 €
Audit IUZ 2017
23.04.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
57.18 €
57.18 €
Kancelárske potreby
23.04.2018Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec
417.60 €
417.60 €
MKS toaletné potreby
23.04.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
72.11 €
72.11 €
Služby telekom douč.k 31.3.2018
23.04.2018OZ Lunetrdlo Partizánska Ľupča 634, 032 15
200.00 €
200.00 €
Divadelné prdstavenie
20.04.2018Peter Kulfas Ľupčianska 16,slov.Ľupča
440.00 €
440.00 €
Oprava Peugeot
20.04.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
77.95 €
77.95 €
Hygienické potreby
20.04.2018Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
117.60 €
117.60 €
MKS oprava osvetlenia , opr.info tab
19.04.2018Dali BB,s.r.o. Krátka 17, prev.Jilemnického 7, Ban.Bystrica
540.00 €
540.00 €
Zvesti 1/2018
18.04.2018Ing.Tatiana Schlampová,CSc. ¬erešňova 7, 974 05 Banská Bystrica
600.00 €
600.00 €
Ošetrenie drevín v obci
18.04.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
636.84 €
636.84 €
Servis + materiál PC,web,kamerový s
17.04.2018Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
1 920.23 €
1 920.23 €
Elektrina ¬OV
16.04.2018Pyroboss,s.r.o. Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica
216.00 €
216.00 €
Paušáo BOZP 1 Q 2018
16.04.2018Pyroboss,s.r.o. Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica
216.00 €
216.00 €
Paušáo BOZP 1 Q 2018
11.04.2018Slovenská sporiteľňa,a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava
78.00 €
78.00 €
POplatok banke
11.04.2018Poradca podnikateľa, s.r.o. MRázusa 23A,01001 ¦ilina
84.00 €
84.00 €
Zbierka zákonov 2018
11.04.2018Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
848.16 €
848.16 €
Zæ prípravné práce hala
11.04.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
2.16 €
2.16 €
Služby telekom
11.04.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
21.54 €
21.54 €
Mobilné sl.Telekom
11.04.2018Roľnícke družstvo Hron 97613 Slovenská Ľupča
668.16 €
668.16 €
Zimná údržba
11.04.2018Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
330.00 €
330.00 €
Prípravné práce - hala
11.04.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
0.90 €
0.90 €
Služby telekom
10.04.2018MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
15.00 €
15.00 €
Lekársky posudok
10.04.2018Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.26 €
13.26 €
Medzimesto
10.04.2018Ing.Pacerová Alena Lesnícka 29, 97613 Slovenská Ľupča
80.00 €
80.00 €
Znalecký posudok
09.04.2018Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
17.76 €
17.76 €
Bývoz PDO
09.04.2018Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
636.00 €
636.00 €
MKS úprava elektroinstal.kinosála
09.04.2018SUNNO s.r.o. Záhumnie 9, 976 96 Medzibrod
48.00 €
48.00 €
¦aluzie financne odd 2 ks
09.04.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
Služby telekom
09.04.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
24.44 €
24.44 €
MKS služby telekom
09.04.2018Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735,91101 Trenčín
6 704.16 €
6 704.16 €
Likvidácia odpadu
06.04.2018Melánia Polončanová predal literatúry Mierová1, 976 13 Slovenská Ľupča
34.00 €
34.00 €
MKS knihy
06.04.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
171.25 €
171.25 €
Služby telekom pevná linka
05.04.2018Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
1 212.26 €
1 212.26 €
Servis VO
05.04.2018Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
211.86 €
211.86 €
Servis MR
04.04.2018Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
21.96 €
21.96 €
Rohože údržba
03.04.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
663.00 €
663.00 €
MKS plyn
03.04.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
128.00 €
128.00 €
PO plyn
03.04.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
612.00 €
612.00 €
OZS plyn
03.04.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
478.00 €
478.00 €
OU plyn
03.04.2018PB TEL s.r.o Fr.Kráľa 4, 977 01 Brezno
87.84 €
87.84 €
Preprava súboru na MD¦
03.04.2018Komunálna poisœovňa,a.s.Vienna Insurance Group ætefánikova 17, 811 05 Bratislava
20.19 €
20.19 €
Zákonné poistné príves
03.04.2018WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
prevádzka čov
03.04.2018K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
66.24 €
66.24 €
Oprava čov
03.04.2018Mikrohuko s.r.o. Kollárová11, 97401 Banská Bystrica
74.74 €
74.74 €
Telef.systém údržba
03.04.2018Aquamaat s.r.o. Lúčna 48, 974 01 Nemce
1 884.00 €
1 884.00 €
Prevádzka vodnej stavby 1.Q.2018
03.04.2018MADE s.r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
252.50 €
252.50 €
Licencia 2.Q.2018
02.04.2018Multihaly s.r.o. Makovického 7, 010 01 ¦ilina
42 123.64 €
42 123.64 €
Hala Zæ
03. - 2018
29.03.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
212.39 €
212.39 €
Mobilné služby telekom
29.03.2018Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin
321.32 €
321.32 €
Knihy do knižnice
29.03.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
210.00 €
210.00 €
Toner HP
27.03.2018DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
1 620.00 €
1 620.00 €
Stravné lístky 4/2018DF 136 z 27.3.18
26.03.2018Medzibrodské kočovné divadlo, Pod kostolom 3 976 96 Medzibrod
300.00 €
300.00 €
Divadelné predstavenie
23.03.2018Agentúra Daisy, s.r.o Zupkova 29, 040 22 Košice
700.00 €
700.00 €
Jarmok vyst.admin.náklady
23.03.2018ætefan Franciscty Majerská 69, 97405 B.Bystrica
157.60 €
157.60 €
prečerpanie kalu
21.03.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
0.18 €
0.18 €
služby telekom
21.03.2018UNIQA poisœovňa a.s.Lazaretská 15 Bratislava 27
97.06 €
97.06 €
Poistné požiarnikov
20.03.2018Roľnícke družstvo Hron 97613 Slovenská Ľupča
1 176.48 €
1 176.48 €
Zimná údržba MK
19.03.2018eR STAR s.r.o. Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
1 740.00 €
1 740.00 €
UPZ Záhradná
19.03.2018Miromax s.r.o., Zvolenská cesta 133/A,974 05 Banská Bystrica
394.20 €
394.20 €
Revízie has.prístrojov
14.03.2018Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
283.20 €
283.20 €
PO revízie plynových zar.
14.03.2018Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
717.60 €
717.60 €
Revízie plynových zar.OZS
14.03.2018Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
542.40 €
542.40 €
MKS revízie plynových zar.
14.03.2018Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
614.40 €
614.40 €
OU revízie plynových zar.
14.03.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
26.39 €
26.39 €
Mobilné služby
12.03.2018Komunálna poisœovňa,a.s.Vienna Insurance Group ætefánikova 17, 811 05 Bratislava
83.25 €
83.25 €
Poistné majertku
12.03.2018Ing.arch.Emil Križo Jabloňova 1,97613 Slovenská Ľupča
2 400.00 €
2 400.00 €
Stavebný dozor RFS
09.03.2018Iuris Servis,s.r.o. Lazovná 64, Banská Bystrica
250.00 €
250.00 €
Produkcia hudobná a ozvučenie akcie MDZ
08.03.2018Poradca podnikateľa, s.r.o. MRázusa 23A,01001 ¦ilina
7.45 €
7.45 €
FS 2017 vyučtovanie
08.03.2018Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.26 €
13.26 €
Medzimesto
08.03.2018Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
-43.58 €
-43.58 €
Cov elektrina vyuct. 2/18
08.03.2018Poradca podnikateľa, s.r.o. MRázusa 23A,01001 ¦ilina
72.00 €
72.00 €
Zbierka zákonov 2018
07.03.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
177.82 €
177.82 €
Pevná linka - telekom
07.03.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
32.44 €
32.44 €
Telekom - MKS
07.03.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
Telekom-internet
06.03.2018MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
45.00 €
45.00 €
Lekársky posudok
06.03.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
591.84 €
591.84 €
Servis PC,LAN,WEB,kamer,toner
06.03.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
189.36 €
189.36 €
Kancelárske potreby
05.03.2018Ing.Miroslav Mračko-EPOS Pečianska 6, 851 01 Bratislava
9.92 €
9.92 €
Odpady 2018 -casopis
05.03.2018Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
14.21 €
14.21 €
Vývoz smetí
05.03.2018Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
21.96 €
21.96 €
Rohože čistenie
02.03.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
1 119.00 €
1 119.00 €
OZS plyn 3/18
02.03.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
1 211.00 €
1 211.00 €
MKS plyn 2/18
02.03.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
234.00 €
234.00 €
PO plyn 2/18
02.03.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
873.00 €
873.00 €
OU plyn 2/18
02. - 2018
28.02.2018WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
prevádzka cov 2 2018
28.02.2018Hakom s.r.o. CSA 18, Martin
40.80 €
40.80 €
Dopravné značky
28.02.2018K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
495.36 €
495.36 €
Oprava čov
28.02.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
237.67 €
237.67 €
Mobilné sl.telekom
28.02.2018DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
1 579.50 €
1 579.50 €
Strava 3/2018DF 93 z 28.2.18
27.02.2018Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
15.17 €
15.17 €
Elektrina SNP 12
21.02.2018Peter Kulfas Ľupčianska 16,slov.Ľupča
168.75 €
168.75 €
Oprava Peugeot
21.02.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
0.54 €
0.54 €
Služby telekom čov
20.02.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
302.88 €
302.88 €
Skartovač a obálky,papier
19.02.2018Lesy SR,š.p., OZ slovenská Ľupča Lichardova 52, 976 13 Slov.Ľupča
177.00 €
177.00 €
Nájom pozemkov
16.02.2018Roľnícke družstvo Hron 97613 Slovenská Ľupča
4 294.56 €
4 294.56 €
MK zimná údržba 1/18
16.02.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
215.54 €
215.54 €
Kancelárske potreby
15.02.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
37.39 €
37.39 €
Služby telekom
14.02.2018MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
45.00 €
45.00 €
Lekársky posudok
13.02.2018Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
1 973.02 €
1 973.02 €
Cov elektrina 1/18
13.02.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
736.84 €
736.84 €
Servis PC,LAN,WEB Kamer, tonery
13.02.2018OPENCOM ,s.r.o. Hattalova 12/A, Bratislava 83103
120.00 €
120.00 €
Licencia za 2017
08.02.2018Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.25 €
13.25 €
Medzimesto telefon
07.02.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
Poplatky telekom voice
07.02.2018Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
14.21 €
14.21 €
Vývoz PDO
07.02.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
169.24 €
169.24 €
Pevná linka
07.02.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
29.98 €
29.98 €
MKS telefon
07.02.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
685.00 €
685.00 €
PC server
07.02.2018Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
321.67 €
321.67 €
Vo oprava a údržba
07.02.2018Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
98.46 €
98.46 €
VO Jabloňova,Lúčna oprava
07.02.2018Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
86.93 €
86.93 €
Vo lesnícka oprava
07.02.2018OOCR Stredné Slovensko Nám.SNP 1, 974 01 Banská Bystrica
1 636.00 €
1 636.00 €
členské do OOCR Stredné Slovensko
06.02.2018Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735,91101 Trenčín
7 284.85 €
7 284.85 €
Likvidácia odpadu
06.02.2018divadlo medziBrodway Nová 30, 976 96 Medzibrod
100.00 €
100.00 €
Divadlo
05.02.2018Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
21.96 €
21.96 €
Rohože čistenie
05.02.2018K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
132.46 €
132.46 €
oprava čerpadla
05.02.2018Ing.arch.Emil Križo Jabloňova 1,97613 Slovenská Ľupča
1 000.00 €
1 000.00 €
Urbanisticko-arch.návrh Za nožiarňou
02.02.2018Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
157.50 €
157.50 €
Odpratávanie snehu
02.02.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
3 646.00 €
3 646.00 €
4x plyn 2/2018
01.02.2018WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
prevádzka čov
01.02.2018Odchyt Holubov .sk Poľovnícka 23, 974 01 Banská Bystrica
1 000.00 €
1 000.00 €
Odchyt holubov
01.02.2018Precizia s.r.o. Nitrianska Blatnica 333, 956 05
2 200.00 €
2 200.00 €
Proces verej.obst Reg.florb.ihrisko
01. - 2018
31.01.2018Dali BB,s.r.o. Krátka 17, prev.Jilemnického 7, Ban.Bystrica
540.00 €
540.00 €
Prijmové doklady
31.01.2018Slovakia Energy s.r.o. Plynárenská 7A,82109 Bratislava
15.31 €
15.31 €
Vyučt.elektriny VO æportová
31.01.2018Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
214.80 €
214.80 €
Odstránenie závad
31.01.2018DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
193.50 €
193.50 €
Strava 2/2018DF 45 z 31.1.18
31.01.2018JKL data BB
408.00 €
408.00 €
Licencia Evidencia osob 2018 a on line u
31.01.2018Centrálny depozitár CP SR a.s. 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava
432.00 €
432.00 €
Poplatok pre CD CP SR za vedenie účtu
31.01.2018Peter Kulfas Ľupčianska 16,slov.Ľupča
169.54 €
169.54 €
Oprava Peugeot
31.01.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
454.00 €
454.00 €
Tonery
30.01.2018DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
1 408.50 €
1 408.50 €
stravné lístky 2/18 DF 42 z 30.1.18
29.01.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
0.18 €
0.18 €
čov sl.telekom
29.01.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
4.86 €
4.86 €
čov sl.telôekom
26.01.2018Ivan Perončík - Rezeko Oslobodenia 708/15, Slovenská Ľupča
800.00 €
800.00 €
Revízia spotrebičov
26.01.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
534.15 €
534.15 €
Kanmcelárske potreby
25.01.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
230.23 €
230.23 €
Mobilné služby 1/18
24.01.2018Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
695.56 €
695.56 €
Oprava kotla OZS
19.01.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
1 224.00 €
1 224.00 €
Plyn OZS 1/2018
19.01.2018Združenie historických miest a obci SR Nám. Sv.Trojice 15, 96901 Ban.ætiavnica
97.47 €
97.47 €
Clenské 2018 DF 32 19.1.18
19.01.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
956.00 €
956.00 €
Plyn OU 1/18
19.01.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
1 326.00 €
1 326.00 €
MKS plyn 1/18
19.01.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
256.00 €
256.00 €
Plyn PO 1/18
19.01.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
540.00 €
540.00 €
Poplatok za pripojenie Pri Kríži lokal.
17.01.2018Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
92.76 €
92.76 €
Elektrina DF 24-27 17.1.18
17.01.2018Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
1 799.12 €
1 799.12 €
¬Ov elektrina DF 27 17.1.18
15.01.2018Poradca podnikateľa, s.r.o. MRázusa 23A,01001 ¦ilina
100.42 €
100.42 €
Zb zákoinc DF 18 15.1.18
15.01.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
-1 516.16 €
-1 516.16 €
Plyn MKS DF 22 15.1.18
15.01.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
201.63 €
201.63 €
Plyn OU DF 15.1.18
15.01.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
-1 555.40 €
-1 555.40 €
Plyn OZS DF 19 15.1.18
15.01.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
55.66 €
55.66 €
Plyn PO plyn DF 21 15.1.18
15.01.2018Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
37.39 €
37.39 €
Mobilné sl. DF 23 15.1.18
11.01.2018Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
379.00 €
379.00 €
Tlačiareň Canon DF 18 11.1.18
10.01.2018Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
259.24 €
259.24 €
Prevádzka el.zari DF 16 10.1.18
08.01.2018Samnet ISS o.z. Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce
32.86 €
32.86 €
Info on line dotácie DF 13 8.1.18
08.01.2018Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
21.96 €
21.96 €
Cistenei rohoží Df 10 8.1.18
08.01.2018Komunálna poisœovňa,a.s.Vienna Insurance Group ætefánikova 17, 811 05 Bratislava
32.50 €
32.50 €
Poistné majetku DSF 8 8.1.18
08.01.2018Slovakia Energy s.r.o. Plynárenská 7A,82109 Bratislava
-6 034.59 €
-6 034.59 €
Vyučt.elektriny DF 14 8.1.18
08.01.2018Komunálna poisœovňa,a.s.Vienna Insurance Group ætefánikova 17, 811 05 Bratislava
338.28 €
338.28 €
Poistenie majetku Df 9 8.1.18
08.01.2018Roľnícke družstvo Hron 97613 Slovenská Ľupča
4 676.28 €
4 676.28 €
Zimná údržba Df 11 8.1.18
08.01.2018Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
15.26 €
15.26 €
Medzimesto Df 12 8.1.18
05.01.2018Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735,91101 Trenčín
4 797.77 €
4 797.77 €
Vývoz odpadu 12/17 DF 7 5.1.18
05.01.2018Verlag Dashofer, vyd.s.r.o. ¦elezničiarska 13, 814 99 Bratislava
165.00 €
165.00 €
SU zákony on line DF 6 5.1.18
05.01.2018Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
584.64 €
584.64 €
Revízia el.spotrebičov Df 4/18 5.1.18
05.01.2018Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
72.00 €
72.00 €
Papier Df 5 5.1.18
04.01.2018MADE s.r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
252.50 €
252.50 €
Sys.podpora Urbis 1Q2018DF 3 4.1.18
02.01.2018DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
2 124.00 €
2 124.00 €
Stravné lístky 1/2018 DF2 z 2.1.18
02.01.2018Pavol Halanda 94161 vMichal nad ¦itavou
70.00 €
70.00 €
Licnecia pro cintrín DF 1 2.1.18

Faktúry: 569 ks