Kalendár - 2022

Roky: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Pre ICAL - importovanie do Google kalendár alebo iného, ktorý používa ICAL použite link: https://obec.slovenskalupca.sk/kalendar/?TYP=ICAL
NázovKedyOdkazKde
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
03.01.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Komisia kultúry, podnikania a cestovného ruchu
Zasadnutie: Komisia kultúry, podnikania a cestovného ruchu obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka.
18.01.2022 17:30Zasadačka
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
31.01.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Finančná komisia
Zasadnutie: Finančná komisia obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka obecného úradu.
15.02.2022 16:00Zasadačka obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka OcÚ.
01.03.2022 17:00Zasadačka OcÚ
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
28.02.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka.
22.03.2022 16:30Zasadačka
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
28.03.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Komisia kultúry, podnikania a cestovného ruchu
Zasadnutie: Komisia kultúry, podnikania a cestovného ruchu obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka.
05.04.2022 17:00Zasadačka
Finančná komisia
Zasadnutie: Finančná komisia obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka OcÚ.
22.04.2022 16:30Zasadačka OcÚ
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
25.04.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka OcÚ.
26.04.2022 16:30Zasadačka OcÚ
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
23.05.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Turíčny Jarmok 2022
Obecný Jarmok
28.05.2022 08:00Obec Slovenská Ľupča
Deň detí
Deň detí od obce Slovenská Ľupča
04.06.2022 08:00Ihrisko OFK Slovenská Ľupča
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
20.06.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Finančná komisia
Zasadnutie: Finančná komisia obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka obecného úradu.
21.06.2022 16:00Zasadačka obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka obecného úradu.
28.06.2022 18:30Zasadačka obecného úradu
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
18.07.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
15.08.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Ľupčianske hudobné leto
V dňoch 26.8. až 27.8.2022 Vás pozývame na Ľupčianske hudobné leto ktoré sa uskutoční pred MKS.
26.08.2022 16:00https://slovenskalup...Park pred MKS
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
12.09.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Finančná komisia
Zasadnutie: Finančná komisia obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka obecného úradu .
13.09.2022 17:00Zasadačka obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka obecného úradu.
19.09.2022 17:00Zasadačka obecného úradu
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
10.10.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Mesiac úcty k starším
Kultúrny program z príležitosti mesiaca úcty k starším
19.10.2022 14:0019.10.2022 16:00MKS
Na farmu Hiadlovských nielen za Vínom
Farma Hiadlovských Vás pozýva na akciu Na farmu Hiadlovských nielen za Vínom ktorá sa bude konať sobotu 22. Októbra 2022 s programom: 9:00 - 12:00 - Farmárske raňajky 12:00 - 20:00 - Festival vína Môžete sa tešiť na Vínka od remeselných vinárov z celého Slovenska, skvelá gastronómia výlučne z našich produktov a plodín pestovateľov, živá hudba, posedenie pri ohníku, Prehliadky zvierat, súťaže aj pre deti, tombola, .. Tešíme sa na Vás za každého počasia!
22.10.2022 09:0022.10.2022 20:00https://slovenskalup...Obec Slovenská Ľupča
Verejné predstavovanie kandidátov
Stretnutie s kandidátmi na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva
22.10.2022 17:0022.10.2022 20:00MKS
Medové raňajky
Obec Slovenská Ľupča a Zo SZV Slovenská Ľupča organizujú a zároveň Vás pozývajú na Medové raňajky ktoré sa uskutočnia dňa 27.10.2022. Pre školákov v ZŠ Sama Cambela Pre škôlkarov v MŠ Slovenská Ľupča
27.10.2022 08:00Škola a Škôlka Slovenská Ľupča
Voľby 2022
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov
29.10.2022 07:00Slovensko
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
07.11.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Zasadnutie: Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Spoločenská sála MKS.
15.11.2022 17:00Spoločenská sála MKS
Finančná komisia
Zasadnutie: Finančná komisia obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: zasadačka OcÚ.
28.11.2022 17:00zasadačka OcÚ
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
05.12.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Komisia kultúry
Zasadnutie: Komisia kultúry obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka obecného úradu.
08.12.2022 17:00Zasadačka obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka obecného úradu.
13.12.2022 17:15Zasadačka obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka obecného úradu.
16.12.2022 17:30Zasadačka obecného úradu