Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 29.03.2011