Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 21.06.2011