Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 13.12.2011