Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 28.02.2012