Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 17.09.2013