Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 29.10.2013