Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 15.12.2014