Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 24.03.2015