Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 16.02.2016