Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 26.05.2016