Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 28.06.2016