Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 27.09.2016