Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 08.11.2016