Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 31.10.2017