Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 27.02.2018