Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 28.05.2019