Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 27.06.2019