Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 30.09.2019