Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 10.12.2019