Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 28.12.2019