Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 22.10.2020