Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 24.11.2020