Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 09.02.2021