Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 20.04.2021