Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 22.06.2021