Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 26.10.2021