Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 07.12.2021