Objednávky 2020

Roky: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dátum
vytvorenia
Evidenčné
číslo
Názov dodávateľa
Adresa
IČOSumaPopis
10. - 2020
23.10.2020215/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182150,48 €Utierky KATRIN
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
23.10.2020214/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218272,00 €Objednávame si papierové tašky - ZPOZ
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
21.10.2020213/2020Ing.arch.Emil Križo
976 13 Slovenská Ľupča
433087993 400,00 €Doplňujúce projektové práce - Námestie časť A
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
21.10.2020212/2020GEOPLAN Ing. Marek Čilík
Tr. SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
31061591850,00 €Polohopisné a výškopisné zameranie centra obce + kláštoriska v rozsahu 800 m + 0,5 ha kláštorisko
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
20.10.2020216/2020Tao Scorpi s.r.o.
Námestie Štefana Moyzesa 31, 974 01 Banská Bystrica
315711741 470,00 €Objednávame si hrnčeky na kávu s potlačou október mesiac úcty k starším ZPOZ
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
20.10.2020211/2020Ives Košice
Čsl. armády 20, 040 01 Košice
0016295725,09 €Ročný poplatok - školenia matričný úrad november 2020 - október 2021
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
19.10.2020209/2020BDM group s.r.o, Kuznmányho 7
974 00 Banská Bystrica
47383232400,00 €Objednávame si u Vás Masku - ochranné pomôcky pre opatrovateľky, rúška rokavice, gely, utierky
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
19.10.2020210/2020Miroslav Šávolt
976 33 Poniky
4367878550,00 €Objednávame si u Vás bagety na zastupiteľstvo 20.10.2020
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
19.10.2020206/2020Sezako Trnava, s.r.o.
Orešanská 11, 917 71 Trnava
36263800500,00 €Objednávame si u Vás vyčistenie ČS na ČOV Slovenská Ľupča .
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
19.10.2020208/2020Ing.Alena Pacerová
976 13 Slovenská Ľupča
00000000300,00 €Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemku parc.č.C KN 1678/5, 1678/8 podľa GP 32010087-40/2020 Slov.Ľupča.
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
19.10.2020207/2020Ing.Alena Pacerová
976 13 Slovenská Ľupča
00000000300,00 €Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok parc.č. C KN 828/5 -47 m2 podľa predl.GP-32010087-41/2020.
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
15.10.2020205/2020GASTRO PARTY s.r.o
974 00 Banská Bystrica
44458312430,00 €Objednávame si u Vás sklenené misky v počte 400 ks a sklenené vázy v počte 2 ks
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
14.10.2020204/2020Stavoindustria HSV s.r.o Príboj 779
976 13 Slovenská Ľupča
3605463170,00 €Objednávame si u Vás piesok na vrecovanie 6 t
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
14.10.2020203/2020Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
3525752150,00 €Objednávame si u Vás dovoz piesku
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
13.10.2020202/2020FLORIAN s.r.o, Priekopská 26
036 01 Martin
3642796983,54 €Objednávame si u Vás prevádzkový denník
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
12.10.2020200/2020Mgr. Fedor Cimerman - INdividuality, Magurská 17
974 00 Banská Bystrica
50452037650,00 €Natáčanie dronom "vizualizácia Námestia:"
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
12.10.2020201/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182237,48 €Objednávame si u Vás obálky a tlačivá
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
06.10.2020198/2020ZEMO - Moravčík, s.r.o.
Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča
50626183400,00 €Objednávame si u Vás tovar do Zdravotného stred. umývadlo, WC kombi, skrinka kúpeľňová, batéria drezová a umývadlová
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
06.10.2020199/2020Reca Slovensko s.r.o
810 00 Bratislava
35789140240,00 €Objednávame si u Vás Ochranné rúška 1000 ks
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
05.10.2020197/2020Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
35257521200,00 €Objednávame si u Vás odvoz konárov v obci Slovenská Ľupča
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
01.10.2020195/2020Banskobystrická regionálna správa ciest, a s.
974 01 Banská Bystrica
368365670,00 €Objednávame si u Vás 20 t asfaltového frezingu pre obec Slovenská Ľupča
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
01.10.2020196/2020Pomocník.sk - Ján Buchanec
036 01 Martin
33576009210,00 €Objednávame si u Vás viacúčelový vysávač KARCHER WD6 P premium + vrecká na vysávanie 4 ks
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
09. - 2020
30.09.2020189/2020Živický - P M s.r.o, Oremlaz 453/50
976 62 Brusno
50326384500,00 €Objednávame u Vás štiepkovanie konárov a kosenie popri ceste v k.ú . Slovenská Ľupča
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
30.09.2020194/2020Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská
976 46 Valaská
4086709914 455,17 €Hydraulické vyregulovanie ÚK v zdravotnom stred.
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
30.09.2020190/2020SK COSMOPOLIT s.r.o.
Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča
36660787650,00 €Objednávame si u Vás zhotovenie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
30.09.2020191/2020TATRAPLAN, s.r.o.
Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
3160060380,00 €Objednávame si u Vás korektúru Ľupčianskych zvestí
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
30.09.2020192/2020DALI PRINT
Jilemnického 7, 974 01 Banská Bystrica
003138230,00 €Objednávame si u Vás tlač Ľupčianskych zvestí 1 250 ks
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
29.09.2020186/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182229,61 €Objednávame si u Vás obálky
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
29.09.2020188/2020K.K.Ťažby s.r.o, Lichardova 21
976 13 Slovenská Ľupča
36632295400,00 €Objednávame si u Vás spílenie vŕby za Zdravot. strediskom a orezanie suchých konárov z lipy pred Katolíckym kostolom v SĽ. z bezpeč.dôvodov.
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
29.09.2020187/2020Office Depot s.r.o
36192384557,00 €Objednávame si u Vás kancelársky nábytok
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
28.09.2020185/2020DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 408,40 €Objednávame si u Vás stravné lístky na 10/2020 v počte 350 ks á 4,- €,
Podpísal: Kočíková Žofia (Ekonomické odd.)
25.09.2020184/2020Sezako Trnava, s.r.o.
Orešanská 11, 917 71 Trnava
362638001 000,00 €Objednávame si u Vás čistenie 3 ks ČS na splaš. kanalizácii v Slovenskej Ľupči.
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
24.09.2020183/2020Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318596,90 €Dodanie tonerov
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
24.09.2020179/2020PRAKTIKPUMP s.r.o, Jesenského 63
960 01 Zvolen
366478613 690,77 €Objednávame si u Vás opravu čerpadiel
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
24.09.2020182/2020WESTech
Lazaretská 12, 810 00 Bratislava
357902531 155,00 €notebook vrátane softwarového a hardwarového vybavenia + monitor
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
24.09.2020181/2020Vladimír Mikuš - GeoSpol
974 01 Banská Bystrica
32010087400,00 €Objednávame si u Vás vypracovanie GP na časť pozemku E KN 347/1 v k.ú.Slov.Ľupča podľa priloženej snimky z KM.
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
24.09.2020180/2020Vladimír Mikuš - GeoSpol
974 01 Banská Bystrica
32010087400,00 €Objednávame si u Vás vypracovanie GP na časť pozemku parc.č. C KN 1678/1 v k.ú-Slov.Ľupča podľa priloženej snímky z KM.
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
22.09.2020178/2020MK hlas s.r.o Bernolákova 5
083 01 Sabinov
45352305580,00 €Zosilovač pre obecný rozhlas
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
09.09.2020193/2020Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
35257521106,40 €Nákladná doprava - dovoz asfaltu z Bitunovy
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
08.09.2020176/2020DH fire + safety s.r.o, Stebník 54
086 33 Stebník
5091061299,00 €Detské a pánske tričká "Hasiči" 14 ks
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
08.09.2020177/2020ContiTrade Slovakia s.r.o.
020 01 Púchov
36336556372,49 €Oprava os mot. vozidla Peugeot 207 SW výmena spojky
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
08.09.2020175/2020CART PRINT, sro
Štúrova 57/B, 949 01 Nitra
34131115925,00 €Objednávame si u Vás tlačivá DZN
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
08.09.2020174/2020BITUNOVA s.r.o, Neresnícka cesta 3
Zvolen
30228247600,00 €Objednávame si u Vás studenú asfaltovú zmes 2 palety a 20 l penetrák
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
07.09.2020173/2020Ingrid Žitňanská - LADYMELL
974 01 Banská Bystrica
33896071200,00 €Objednávame si u Vás ušitie kostýmu pre Mikuláša
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
08. - 2020
26.08.2020172/2020Office Depot s.r.o
36192384172,00 €Objednávame si u Vás skartovačky SAFE DAHLE 22084 v počte 2 ks
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
24.08.2020171/2020DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 328,40 €Objednávame si u Vás stravné lístky na 9/2020 v počte 330 ks á 4,- €,
Podpísal: Kočíková Žofia (Ekonomické odd.)
19.08.2020169/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218275,24 €Utierky KATRIN
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
19.08.2020170/2020GASTRO PARTY s.r.o
974 00 Banská Bystrica
444583121 946,23 €Inventár do MKS
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
18.08.2020168/2020Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318351,63 €Dodanie tonerov
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
05.08.2020163/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218276,50 €Objednávame si u Vás kancelársky papier 80 g / m2
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
05.08.2020167/2020DELTA SLOVAKIA s.r.o.
Komenského 18/A, 974 01 Banská Bystrica
36056081419,50 €Objednávame si u Vás zásahové rukavice
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
05.08.2020166/2020DELTA SLOVAKIA s.r.o.
Komenského 18/A, 974 01 Banská Bystrica
360560811 213,50 €Objednávame si u Vás mostík, LED svietidlá a obuv
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
05.08.2020165/2020KURTA spol. s.r.o, Partizánska 89
974 00 Banská Bystrica
31592490137,83 €Servisná prehliadka vozidla Iveco Daily BB 672FL
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
04.08.2020162/2020GASTRO PARTY s.r.o
974 00 Banská Bystrica
44458312345,00 €Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
03.08.2020164/2020IOS s.r.o
Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča
50268546160,00 €Objednávame si u vás detsk.. uteráky a vankúšiky. ZPOZ/ na 25.08.2020
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
07. - 2020
30.07.2020161/2020BDM group s.r.o, Kuznmányho 7
974 00 Banská Bystrica
47383232432,53 €Objednávame si u Vás rúška, dezinfekčný prostriedok a oceľový stojan na dezinfekciu
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
29.07.2020160/2020Ars Crispa s.r.o
900 26 Slovenský Grob
507745571 480,00 €Objednávame si u Vás detské muzikálové predstavenie "FROZEN"
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
28.07.2020159/2020DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 288,40 €Objednávame si u Vás stravné lístky na 2/2020 v počte 320 ks á 4,- €,
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
24.07.2020158/2020Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318271,86 €Dodanie tonerov
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
24.07.2020157/2020NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101168,60 €Práce na obecnom rozhlase - likvidácia vzdušného vedenia na Partizánskej ulici
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
24.07.2020156/2020KK Technology a.s
976 13 Slovenská Ľupča
360319921 094,00 €Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky výmenu vadného procesoru a elektroniky.pre ovládací. terminál na ČOV Slovenská Ľupča
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
23.07.2020155/2020SLOVART spol. s r.o.
Bojnická 10, 810 00 Bratislava
1731146270,00 €Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
23.07.2020154/2020IKAR a.s.
Miletičova 23, 810 00 Bratislava
00678856150,00 €Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
22.07.2020153/2020JRK Slovensko s r.o.
976 13 Slovenská Ľupča
50530950492,00 €Objednávame si u Vás analýzu odpadu v Obci Slov. Ľupča.. Taktiež si u Vás objednávame 10 ks ochranných pomôcok k triedeniu odpadu.
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
22.07.2020152/2020CONEX Ing. Miroslav Šiffer
976 11 Selce
10833293100,00 €Objednávame si u Vás zadanie bezpečnostného kódu do zabezpečovacieho systému OcÚ - kontrolórka obce
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
20.07.2020151/2020Aj Produkty a.s.
810 00 Bratislava
36268518400,00 €Objednávame si u Vás kovovú policovú skriňu (OcÚ) a vonkajšie popolníky (MKS)
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
17.07.2020150/2020WESTech
Lazaretská 12, 810 00 Bratislava
35790253140,00 €tonery HP 2 ks, čítačky OP 4 ks
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
09.07.2020149/2020Sezako Trnava, s.r.o.
Orešanská 11, 917 71 Trnava
362638001 000,00 €Objednávame si u Vás čistenie 4 ks čerpacích staniíc v Obci Slovenská Ľupča splašková kanalizácia a ČOV.
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
07.07.2020148/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218261,08 €Čistiace potreby
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
06.07.2020146/2020REZEKO, SRO
Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča
50171186756,00 €Pravidelná revízi al. inštalácií v objekte OcÚ, Tržnica a MKS
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
06.07.2020147/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182135,90 €Kancelársky papier a potreby
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
03.07.2020145/2020Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
352575210,00 €Nákladná doprava - odvoz zeminy Podkonická cesta
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
01.07.2020143/2020Digisol s. r. o.
Sielnica 152, 962 31 Sliač
50107631707,00 €ESET Endpoint Security pre 15PC + 2 ročný update.
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
01.07.2020144/2020Profilaxis found OZ,
974 01 Banská Bystrica
37816977300,00 €Vyhotovenie žiadosti o dotáciu na Úrad podpredsedu vlády SR " Ochranné opatrenia pred koronavírusom v obci Slovenská Ľupča
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
06. - 2020
25.06.2020142/2020DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 508,40 €Objednávame si u Vás stravné lístky na 7/2020 v počte 375 ks á 4,- €,
Podpísal: Kočíková Žofia (Ekonomické odd.)
23.06.2020140/2020WESTech
Lazaretská 12, 810 00 Bratislava
3579025325,00 €2x bateria 7Ah 12V
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
16.06.2020138/2020Marcela Melišková s.r.o, Športová 1097/38
976 13 Slovenská Ľupča
4463110360,00 €Preprava stavebného materiálu
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
16.06.2020139/2020Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
3604168845,00 €Školenie k informačnému systému URBIS mzdy
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
16.06.2020136/2020Centrum MEMORY
Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava
3182179136,00 €Vzdelávací kurz "Terénna opatrovateľka a klient s Alzheimerovou chorobou"
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
15.06.2020135/2020NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101230,00 €Oprava rozhlasu v Rómskej osade
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
15.06.2020137/2020Profilaxis found OZ,
974 01 Banská Bystrica
378169771 500,00 €Odborné vypracovanie podkladov pre vyjadrenia k búracím prácam, ÚR, SP pre výstavbu komun.centra
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
12.06.2020134/2020Michal Macko - BPS
Tulská 2238/5, Zvolen
4196962649,32 €Servis brány na dvore OcÚ
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
11.06.2020132/2020REZEKO, SRO
Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča
501711862 512,80 €Revízia el. inštalácie na prečerpávac. staniciach odpad. vôd, ČOV a bleskozvod na ČOV
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
11.06.2020133/2020MIBA SK s.r.o
Továrenská 44, 976 31 Vlkanová
36623041275,75 €Objednávame si u Vás žalúzie deň a noc v kancel. na prízemí stav. úrad. soc. odd. a WC
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
08.06.2020130/2020mitoni s.r.o, Mlynská 39/4
52540791674,57 €Jednorázové rúška, rukavice,utierky dezinf. prost
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
08.06.2020129/2020Roman Hromada
Za nožiarňou 1102/17, 976 13 Slovenská Ľupča
5200763478,00 €Servissné práce, čistenie a dezinf. klimatizácií
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
08.06.2020131/2020stred.sk s.r.o, R. Jašíka 1874/10
960 01 Zvolen
36754145280,00 €Konzultácie týkajúce sa elektronickej komunikácie obce vrátane vzdelávania zamestnancov
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
08.06.2020128/2020Ján Koreň autoškola, Partizánska cesta 81
974 00 Banská Bystrica
227161731 000,00 €Vodičské oprávnenie pre motorové vozidlo sk. "C" Marek Madoš, Partizánska 21, Slovenská Ľupča
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
05.06.2020127/2020GREENPLAN
Poštová 66, 982 01 Tornaľa
5114867680,00 €LED žiarovky
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
05.06.2020126/2020N-Terr
Kukučínova 2040, 069 01 Snina
46808876230,00 €LED trubice, skratovače
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
03.06.2020125/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182404,28 €Objednávame si obálky a knacelárske potreby
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
01.06.2020124/2020Svet interiérov s.r.o, Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica
47414766340,00 €Objednávame si u Vás podlahu 14 m2 lišty, prech. lištu, rohy do zasadačky 2. posch.
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
05. - 2020
28.05.2020123/2020Bambuľka s.r.o
976 13 Slovenská Ľupča
47414537250,00 €Ochranné rúška s potlačou 50 ks
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
26.05.2020122/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218291,80 €Objednávame si u Vás kancelársky papier
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
26.05.2020121/2020DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 488,40 €Objednávame si u Vás stravné lístky na 6/2020 v počte 370 ks á 4,- €,
Podpísal: Kočíková Žofia (Ekonomické odd.)
25.05.2020120/2020FAIO s.r.o, Severná 19
974 00 Banská Bystrica
50784242370,00 €Objednávame si u Vás záclony do obradnej siene
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
25.05.2020119/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218275,24 €Objednávame si u Vás utierky KATRIN classic 3 bal / 12 ks
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
25.05.2020116/2020SK COSMOPOLIT s.r.o.
Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča
36660787650,00 €Objednávame si u Vás zhotovenie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
25.05.2020117/2020TATRAPLAN, s.r.o.
Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
3160060380,00 €Objednávame si u Vás korektúru Ľupčianskych zvestí
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
25.05.2020118/2020DALI PRINT
Jilemnického 7, 974 01 Banská Bystrica
00313823600,00 €Objednávame si u Vás tlač Ľupčianskych zvetsí 1 250 ks
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
22.05.2020114/2020Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318413,12 €Dodanie tonerov podľa výdajky č V - 20076
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
22.05.2020115/2020Asset Group, s.r.o.
Zlatá č. 29, 974 01 Banská Bystrica
44527187500,00 €Objednávame si u Vás spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019
Podpísal: Kočíková Žofia (Ekonomické odd.)
22.05.2020113/2020Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská
976 46 Valaská
40867099560,33 €Oprava havarij. stavu na rozvode odpad. potrubia na hlavnom prívode vody v suteréne Zdravot. stred.
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
22.05.2020112/2020PESTICO s.r.o
Družstevná 105, 976 32 Badín
360284280,00 €Objednávame si 40 l postreku na ničenie buriny
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
21.05.2020110/2020BIONICA s.r.o
976 13 Slovenská Ľupča
52217698210,00 €Objednávame si u Vás 8 krabíc jednorázových vinylových rukavíc a 3 ks náplne do lekárničiek
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
21.05.2020109/2020Michal Majer MM MONT
1.mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča
438483893 000,00 €Objednávame si u Vás kosenie verejných obecných plôch
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
21.05.2020111/2020CONEX Ing. Miroslav Šiffer
976 11 Selce
10833293850,00 €Oprava poruchy na zabezpečovacom systéme ČOV
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
20.05.2020107/2020MIBA SK s.r.o
Továrenská 44, 976 31 Vlkanová
36623041280,00 €Objednávame si u Vás roletové žalúzie - 5 ks na sociálne a stavebné odd. v budove OcÚ
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
20.05.2020108/2020ML Kvety Milena Hláčiková
Nám. SNP, 976 13 Slovenská Ľupča
35258934900,00 €Objednávame si u Vás kosenie cintorína
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
18.05.2020106/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182175,30 €Objednávame si : štítkovač a stojan pod monitor
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
18.05.2020105/2020StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403012 824,12 €Objednávame si u Vás vyčistenie a TV prieskum technického stavu kanalizácie v majetku Obce Slov. Ľupča na základe cenovej ponuky zo dňa 31.3..2020
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
15.05.2020104/2020HYMES MK s r.o. K Železnej studienke 7599//28
810 00 Bratislava
358317401 000,00 €Objednávame si u Vás overenie merného objektu + aproksimáciu MKP na ČOV v Slovenskej Ľupči.
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
14.05.2020101/2020Profilaxis found OZ,
974 01 Banská Bystrica
378169773 450,00 €Vypracovanie PD pre výstavbu komunitného centra obce Slovenská Ľupča pre SP
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
11.05.202097/2020Michal Majer
976 13 Slovenská Ľupča
48328405712,80 €Úprava terénu a zasypanie výmoľov na ulici Pod Hôrkou
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
11.05.202096/2020Michal Majer
976 13 Slovenská Ľupča
48328405237,60 €Úprava terénu a zayspanie výmoľov štrkom na Záhradnej ulici
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
11.05.202098/2020TOP - MONT SK s.r.o
976 65 Bacúch
44660821598,40 €Dodanie a montáž Interiérových dverí, zárubní a kľučiek 2 x - OcU 3 poschodie
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
11.05.202099/2020Miroslav Kliment, Poľovnícka 33
974 01 Banská Bystrica
4059365757,60 €dodanie piesku frakcia 8 - 22 mm 6 ton
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
11.05.2020100/2020Maroš Grznár, Župkov32
966 71 Župkov
40375374500,00 €Vypracovanie žiadosti o povolnenie vykonania zmeny v zmluve Budovanie prv.zel. infraštruktúry 1.etapa
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
07.05.2020103/2020TOP - MONT SK s.r.o
976 65 Bacúch
4466082150,76 €Hmyzová sieťka na okno kanc. 3. posch. OcU
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
06.05.202094/2020NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101230,00 €Oprava rozhlasu v Rómskej osade
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
06.05.202095/2020stred.sk s.r.o, R. Jašíka 1874/10
960 01 Zvolen
36754145120,00 €Osobné konzultácie - elektronizácia ver.- správy
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
05.05.202093/2020Bambuľka s.r.o
976 13 Slovenská Ľupča
4741453740,00 €Objednávame si u Vás Ochranné rúška s potlačou 8 ks
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
01.05.202092/2020N-Terr
Kukučínova 2040, 069 01 Snina
4680887655,00 €LED žiarovky, LED trubice, skratovače
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
01.05.202091/2020Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
3195412020,00 €Praktickú príručku pre kronikárov
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
04. - 2020
27.04.202088/2020Verlag Dashöfer, vydavateľstvo
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
3573012940,00 €online konferenciu "Povinnosti obce v čase COVID-19"
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
23.04.202086/2020Svet interiérov s.r.o, Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica
474147661 293,45 €Objednávame si u Vás dodanie a montáž podlahy na 2. posch OcÚ
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
23.04.202085/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182144,25 €Objednávame si u Vás archiv. krabice, euroobaly, kancel. papier A3, popisovače
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
23.04.202084/2020Coopper spol. s.r.o, ČSA 16
974 01 Banská Bystrica
31588158176,38 €Objednávame si u Vás germicídny žiarič a ochrannú zástenu 1000 x 900 mm + diaľkové ovl.
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
23.04.202087/2020Cb - obchod, služby, výstavba s.r.o, T. vanskovej 1
974 01 Banská Bystrica
3158138250,00 €Objednávame si u Vás opravu lexanu na autobus. zastávke na Námestí SNP
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
22.04.202081/2020Jossik spol. s.r.o.
Okružná 22, 900 27 Bernolákovo
4445069960,00 €Objednávame si u Vás odbornú konzultáciu zmien a rozdielov vo vyhláškach MV SR o dopravnom značení
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
22.04.202083/2020SLOS s.r.o, Námestie Ľ. Štúra
974 01 Banská Bystrica
36644749631,74 €Objednávame si u Vás montáž, demontáž a dovoz materiálu pre kanceláriu na prízemí OcU.
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
22.04.202082/2020SLOS s.r.o, Námestie Ľ. Štúra
974 01 Banská Bystrica
366447491 697,71 €Objednávame si u Vás svietidlá a el. inšatal, materiál do kancelárie OcÚ na prízemí
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
22.04.202080/2020MIBA SK s.r.o
Továrenská 44, 976 31 Vlkanová
36623041230,00 €Objednávame si u Vás látkové rolety deň a noc do kancelárie na prízemí a v kancelárii starostu
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
21.04.202079/2020Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská
976 46 Valaská
408670992 000,00 €Objednávame si u Vás odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu v objektoch majetku obce Obecný úrad, MKS, Hasičňa a Zdravotné str.
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
20.04.202078/2020CONEX Ing. Miroslav Šiffer
976 11 Selce
10833293200,00 €Objednávame si u Vás kontrolu zabezpečovacieho systému na Obecnom úrade
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
17.04.202089/2020THERMIT s.r.o, Ľupčianska 51
976 13 Slovenská Ľupča
442466411 914,49 €Objednávame si u Vás búranie otvoru pre nové dvere a postavenie novej priečky na 2. posch OcU
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
15.04.202077/2020Svet interiérov s.r.o, Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica
474147661 047,80 €Dodanie a montáž laminátovej podlahy do kancelárie na prízemí OcÚ
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
08.04.202075/2020Lukáš Mesík, Nová 22
976 11 Selce
50835891770,00 €Objednávame si u Vás opravu stienm vysprávky, maľovanie kancelárie na prízemí OU
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
08.04.202076/2020FLORIAN s.r.o, Priekopská 26
036 01 Martin
36427969338,20 €Objednávame si u Vás, pre DHZ
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
07.04.202074/2020WESTech
Lazaretská 12, 810 00 Bratislava
35790253240,00 €výpočtovú techniku - batérie do záložného zdroja, kábel, switch, koncovky, mysi
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
06.04.202073/2020Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
3604168860,00 €Individuálne konzultácie k modulu POHREBISKÁ
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
03.04.202072/2020PROTECT SK s.r.o, Galvaniho 4321/6
810 00 Bratislava
48139726165,52 €Objednávame si jednorázové rukavice + doprava
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
03.04.202071/2020MK hlas s.r.o Bernolákova 5
083 01 Sabinov
453523052 128,01 €Objednávame si u Vás obecný rozhlas podľa cenovej ponuky 4541/2020 nasledovne
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
01.04.202069/2020Profilaxis found OZ,
974 01 Banská Bystrica
378169771 500,00 €Vypracovanie PD pre búracie práce bývalej ZUŠ
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
01.04.202090/2020DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 280,00 €Objednávame si u Vás stravné lístky na 5/2020 v počte 320 ks á 4,- €,
Podpísal: Kočíková Žofia (Ekonomické odd.)
01.04.202070/2020DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 600,00 €Objednávame si u Vás stravné lístky na 4/2020 v počte 400 ks á 4,- €,
Podpísal: Kočíková Žofia (Ekonomické odd.)
03. - 2020
30.03.202066/2020Andrej Gonda - ARKal
976 13 Slovenská Ľupča
48120847210,00 €Objednávame si u Vás 3D tlačené plastové štíty
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
27.03.202065/2020PP sport s.r.o, T.G. Masaryka 38
960 01 Zvolen
46610006480,00 €Objednávame si u Vás dezinfekciu priestorov v MKS
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
27.03.202064/2020PP sport s.r.o, T.G. Masaryka 38
960 01 Zvolen
46610006210,00 €Objednávame si u Vás dezinfekciu priestorov v Obecnom úrade
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
27.03.202063/2020NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101190,00 €Objednávame si u Vás servis a opravu osvetlenia na Záhradnej ulici
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
24.03.202062/2020Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská
976 46 Valaská
408670993 380,00 €Objednávame si u Vás odstránenie havrijného stavu v kotolni Obecného úŕadu
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
23.03.202061/2020IOS s.r.o
Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča
50268546150,00 €Objednávame si u Vás textilnú galantériu na výrobu ocharnných rúšok
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
23.03.202060/2020EXO TECHNOLOGIES, s.r.o.
Košická 6, 810 00 Bratislava
3648516179,20 €Ročný poplatok za BIZNIS doménu slovenskalupca.sk
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
20.03.202068/2020Peter Kukula - Luxria
974 01 Banská Bystrica
50461443800,00 €Ochranné rúška na tvár 500 ks
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
20.03.202059/2020Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318391,02 €Dodanie tonerov
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
20.03.202058/2020Conti Trade Slovakia s.r.o
020 01 Púchov
26236556400,00 €Objednávame si u Vás dodanie, montáž - demontáž, vyváženie a hustenie vzduchom pneumatiky pre Peugeot 4 x
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
20.03.202057/2020Conti Trade Slovakia s.r.o
020 01 Púchov
26236556400,00 €Objednávame si u Vás dodanie, montáž - demontáž, vyváženie a hustenie vzduchom pneumatiky pre Renault Fluence 4 x
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
18.03.202056/2020Michal Majer
976 13 Slovenská Ľupča
48328405800,00 €Čistenie cesty na hrad a odvoz zeminy
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
18.03.202055/2020Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
35257521340,00 €Objednávame si u Vás odvoz konárov v obci dovoz štrku a odvoz zeminy
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
17.03.202054/2020Crea-Geo s.r.o
974 01 Banská Bystrica
471453151 200,00 €Objednávame si u Vás látku a textilnú galantériu na výrobu ochranných rúšok pre obyvateľov SL
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
13.03.202052/2020MIROMAX sro
Zvolenská cesta 133/A, 974 01 Banská Bystrica
31609058450,00 €Objednávame si u Vás kontrolu, servis a tlakovú skúšku hasiacich prístrojov v obecných budovách
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
12.03.202050/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182112,08 €Objednávame si u Vás kancelárske potreby
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
12.03.202051/2020R COPY s.r.o.
Partizánska 1, 976 11 Selce
45868107332,90 €Dodanie a výmena pdušiek na pečiatky a výroba nových pečiatok na soc. odd.
Podpísal: ()
10.03.202049/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218275,24 €Objednávame si u Vás utierky KATRIN Classic
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
09.03.202048/2020NUNOFIA s.r.o., Hviezdoslavova 30
974 01 Banská Bystrica
481701605 200,00 €Objednávame si u Vás suenírovú bankovku nominálnej hodnoty 0 €.
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
06.03.202047/2020Dunajnet s.r.o
810 00 Bratislava
4760854450,00 €Objednávame si u Vás VILEDA Ultramax XL set BOX - plochý mop 2x (MKS+OcÚ)
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
04.03.202045/2020Miroslav Kliment, Poľovnícka 33
974 01 Banská Bystrica
40593657345,60 €Dovoz štrku na cestu do Záhradnej ulice frakcia 8-22
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
04.03.202044/2020Daniel Šagá - Jedáleň SOU Elektrotechnické,
974 01 Banská Bystrica
34706674525,00 €Objednávame si u Vás obedy pre žiakov Krajský turnaj ZŠ " Floorbal SK liga "
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
04.03.202046/2020Obec Podkonice
Podkonice 178, 976 41 Podkonice
00313670120,00 €Objednávame si u Vás postavenie dreveného pódia na akciu "Obecná zabíjačka" 2020
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
03.03.202042/2020Technická inšpekcia a.s.
Trnavská cesta 56, 810 00 Bratislava
36653004168,00 €Posúdenie PD pre SP Kreatívne centrum - rekonštruk
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
03.03.202041/2020ContiTrade Slovakia s.r.o.
020 01 Púchov
36336556500,00 €Objednávame si u Vás opravu a servis osobného motorového vozidla Peugeot 207
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
02.03.202039/2020ORNIS s.r.o, Halalovka 2392/20
911 01 Trenčín
528307051 000,00 €Odchyt holubov v zmysle CP na dobu 30 dní do 2 odchytových zariadení
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
02.03.202037/2020REKSTAV s.r.o.
Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča
50451685500,00 €Objednávame si opravu cesta a dažďových vpustí ( osadenie, zebetóbovanie), rezanie, sekanie a asfaltov. dier na ceste: Záhradná a Lichardova ul
Podpísal: ()
02.03.202038/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218278,18 €Objednávame si archivačné krabice a kancelársky papier
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
02.03.202067/2020KK Technology a.s
976 13 Slovenská Ľupča
360319923 000,00 €Objednávame si u Vás servisné práce na ČOV a ČS v Slov.Ľupči, fakturácie budú na základe skutočne vyhotov. potvrdených montážnych listov.
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
02.03.202036/2020ŠEVT a.s.
810 00 Bratislava
3133113139,00 €Objednávame si u Vás laminovacie fólie 66x100 mm pre potreby obecnej knižnice
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
02.03.202040/2020IKAR a.s.
Miletičova 23, 810 00 Bratislava
00678856155,00 €Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu do obecnej knižnice
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
02. - 2020
26.02.202035/2020Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
35257521500,00 €Objednávame si u Vás dovoz štrku na zasypanie cesty v Záhradnej ulici
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
25.02.202034/2020K.K.Ťažby s.r.o, Lichardova 21
976 13 Slovenská Ľupča
36632295696,00 €Objednávame si u Vás výrub drevín podľa cenovej ponuky zo dňa 24.2.2020
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
25.02.202033/2020DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 500,00 €Objednávame si u Vás stravné lístky v počte 375 ks /4,- € v hodnote 1 500,- €
Podpísal: Kočíková Žofia (Ekonomické odd.)
21.02.202032/2020FLOW WORTEX s.r.o, Dolný Jelenec 197,
976 02 Staré Hory
50190776850,00 €Objednávame si u Vás cateringové služby na "Fašiangovú veselicu" na deň 22.02.2020
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
21.02.202053/2020Martin Matiaš Keiko
976 13 Slovenská Ľupča
4036862776,10 €Tovar a služba na akciu "Fašiangová veselica"
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
20.02.202029/2020Miroslav Janovec
974 01 Nemce
52931986150,00 €Objednávame si u Vás hudobnú produkciu na "Fašiangovú veselicu" na deň 22.02.2020
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
20.02.202031/2020Michal Majer
976 13 Slovenská Ľupča
48328405150,00 €Objednávame si u Vás vysprávku a vyrovnanie cesty v lokalite Pod Hôrkou a odstavnú plochu pred Tríbelom
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
20.02.202030/2020Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
35257521100,00 €Objednávae s u Vás dovoz štrku na zasypanie cesty lokalita Pod Hôrkou
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
20.02.202027/2020BITUNOVA s.r.o, Neresnícka cesta 3
Zvolen
30228247500,00 €Objednávame si u Vás studenú asfaltovú zmes 2 palety
Podpísal: ()
19.02.202026/2020Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318815,25 €Objednávame si u Vás tonery podľa Dodacieho listu č. V - 20017
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
14.02.202024/2020EKROPOL Ing. Dušan Orság, Poľná 64
974 01 Banská Bystrica
33901520250,00 €Objednávame si u Vás prepracovanie rozpočtu podľa platného cenníka stavieb na stavbu " Miestna komunikácia Záhradná ulica Slov. Ľupča"
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
14.02.202025/2020Knihárstvo ALFA, Kyjevské námestie 2,
974 01 Banská Bystrica
17062926193,60 €Objednávame si u Vás knihy:
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
13.02.202022/2020FLOW WORTEX s.r.o, Dolný Jelenec 197,
976 02 Staré Hory
50190776350,00 €Objednávame si u Vás catering pri príležitosti otvorenia haly pre 40 osôb
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
13.02.202023/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182202,73 €Objednáva,e si u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby podľa obj. č. ES 2004620
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
12.02.202020/2020Peter Chabada
Školská 7, 976 13 Slovenská Ľupča
41859928400,00 €Objednávame si u Vás opravua a výrobu dielcov pre dobové stánky
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
12.02.202021/2020Tao Scorpi s.r.o.
Námestie Štefana Moyzesa 31, 974 01 Banská Bystrica
31571174108,00 €Objednávame si u Vás výrobu a polep tabule pre športovú halu, vrátane montáže a dopravy
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
11.02.202016/2020NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101390,00 €Objednávame si u Vás odstránenie skratu na VO a servis VO
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
11.02.202017/2020SK COSMOPOLIT s.r.o.
Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča
36660787650,00 €Objednávame si u Vás zhotovenie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
11.02.202018/2020TATRAPLAN, s.r.o.
Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
3160060380,00 €Objednávame si u Vás korektúry Ľupčianskych zvestí
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
11.02.202028/2020DEIS sro
Tulská 36, 974 01 Banská Bystrica
3158033579,80 €Objednávame si u Vás odborné zabezpečenie psa
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
11.02.202019/2020DALI PRINT
Jilemnického 7, 974 01 Banská Bystrica
00313823600,00 €Objednávame si u Vás tlač Ľupčianskych zvestí 1 200 ks
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
07.02.202013/2020Zbojská s.r.o
976 56 Pohronská Polhora
36757012600,00 €Objednávame si u Vás ukážku zabíjačky spojenú s ukážkou a výrobou zabíjačkových špecialít.
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
07.02.202015/2020WESTech
Lazaretská 12, 810 00 Bratislava
35790253300,00 €Objednávame si u Vás 5x USB klúče, záložný zdroj a 4x pevný disk
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
07.02.202014/2020Ingrid Žitňanská - LADYMELL
974 01 Banská Bystrica
3389607180,00 €Objednávame si u Vás zapožičanie karnevalových kostýmov na fašiangový sprievod
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
04.02.202012/2020NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101200,00 €Demontáž vianočného osvetlenia v obci
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
01.02.202043/2020Hana s.r.o.
Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo
501333223 000,00 €Objednávame si vypracovanie PD cestnej siete a siete chodníkov vrátane konzultácií s ODI Banská Bystrica
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
01. - 2020
29.01.202010/2020Mincovňa Kremnica, Štefánikovo námestie 25/24
967 01 Kremnica
00010448576,00 €Objednávame si u Vás podľ cen. ponuky 200057 18 mm odznak " ERB "
Podpísal: ()
28.01.20209/2020DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 400,00 €Objednávame si u Vás stravné lístky na 2/2020 v počte 350 ks á 4,- €,
Podpísal: Kočíková Žofia (Ekonomické odd.)
23.01.20208/2020StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403099,89 €Objednávame si u Vás vzorky a analýzy z odpad. vody z ČOV Slovenská Ľupča na rok 2020 podľa priloženej CP
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
22.01.20207/2020Sezako Trnava, s.r.o.
Orešanská 11, 917 71 Trnava
36263800800,00 €Objednávame si u Vás čistenie 4 ks čerpac. staníc v Slovenskej Ľupči splašková kanal. a ČOV
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
14.01.20206/2020TOP - MONT SK s.r.o
976 65 Bacúch
446608211 800,00 €Objednávame si u Vás opravu a výmenu LED svietidiel v kinosále MKS
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
14.01.20205/2020Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská
976 46 Valaská
408670993 300,00 €Služby súvisiace s odstránením havarijného stavu na rozvodoch ÚK v priestoroch Obecného úradu
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
13.01.20204/2020IF Music Foltin Igor, Horná 16
974 01 Banská Bystrica
43612768400,00 €mixpult SOUND CRAFT s kabelážou
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
10.01.20203/2020Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318534,00 €tonery
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
07.01.20201/2020Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská
976 46 Valaská
4086709913 950,00 €Služby súvisiace s odstránením havarijného stavu ÚK a TÚV v priestoroch futbalového štadióna
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
07.01.2020102/2020DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910002 075,20 €Benefitné poukážky
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
07.01.20202/2020WESTech
Lazaretská 12, 810 00 Bratislava
35790253220,00 €Záložný zdroj CyberPower CP900EPFCLCD
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)

Objednávky: 214 ks