Elektronická úradná tabuľa - 2022

Roky: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Peter Mačkovič
  Zavesené: 24.05.2022 | Zvesené: 09.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (0x) [0.12 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 15.6.2022 na uliciach: Františka Mazúra, Hronská, Juraja Majera, Lesnícka, Murgašova, Námestie SNP, Školská, Železničná, Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 19.05.2022 | Zvesené: 16.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (7x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 14.6.2022 na uliciach: Cintorínska, a Námestie SNP podľa č. odberných miest
  Zavesené: 19.05.2022 | Zvesené: 15.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (5x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 13.6.2022 na uliciach: Czambelova, Hronská, Krížna, Lichardova, Murgašova, Námestie SNP, Školská, Partizánska, Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 19.05.2022 | Zvesené: 14.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (4x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 15.6.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 19.05.2022 | Zvesené: 16.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (3x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 14.6.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 19.05.2022 | Zvesené: 15.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (4x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 13.6.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 19.05.2022 | Zvesené: 14.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (3x) [0.7 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Tlapáková nar. 1974
  Zavesené: 17.05.2022 | Zvesené: 02.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (6x) [0.12 MB]
 • Verejná vyhláška: UR-03/2022
  Územné rozhodnutie k stavbe „12887 – Slovenská Ľupča – Dolné záhumia – Rozšírenie NNK, zahustenie TS a rekonštrukcia VNS“
  Zavesené: 13.05.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (15x) [0.85 MB] úradný dokument 2.PDF (3x) [3.97 MB]
 • Verejná vyhláška: OUSL-S2021/00146-VKL-ozn.
  Predĺženie platnosti stavebného povolenia stavby “Obnova bytového domu“ súp. č. 374 na pozemku par.č. KN C 294 v k.ú. Slovenská Ľupča
  Zavesené: 06.05.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (10x) [0.19 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška
  Prerokovanie návrhu ' Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky č. 5/2020'
  Zavesené: 06.05.2022 | Zvesené: 06.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (10x) [0.19 MB]
 • Informácia: len Elektronicky Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
  za rok 2021
  Zavesené: 29.04.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Mgr. Roland Lamper
  úradný dokument.PDF (22x) [3.56 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 26.5.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča odberné miesta č. domu popisné 995, 999 a 2433
  Zavesené: 29.04.2022 | Zvesené: 27.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (21x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 25.5.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča odberné miesta č. domu popisné 995, 999 a 2433
  Zavesené: 29.04.2022 | Zvesené: 26.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (15x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 12.5.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča odberné miesta č. domu popisné 995, 999 a 2433
  Zavesené: 29.04.2022 | Zvesené: 13.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (17x) [0.7 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení zmeny stavby
  Stavba - 12 535-Slovenská Ľupča – Ľupčianska - rozšírenie NNk
  Zavesené: 27.04.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (26x) [0.32 MB]
 • Informácia: Výzva
  upozornenie a výzva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy
  Zavesené: 25.04.2022 | Zvesené: 31.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (24x) [0.11 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Peter John Peach
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Peter John Peach nar. 1959
  Zavesené: 25.04.2022 | Zvesené: 11.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (9x) [0.12 MB]
 • Informácia: Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby
  „SO 01 – Kanalizácia“ ktorá je situovaná na parcele KN C č. 1998/10, k.ú. Slovenská Ľupča
  Zavesené: 21.04.2022 | Zvesené: 09.05.2022 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (25x) [0.33 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením
  „12177-Slovenská Ľupča-Zábrež-Rozšírenie NNK“
  Zavesené: 13.04.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (29x) [0.24 MB] úradný dokument 2.PDF (18x) [3.91 MB]
 • Informácia: Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce a nariadenie ústneho pojednávania, spojeného s miestnou obhliadkou
  Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce a nariadenie ústneho pojednávania, spojeného s miestnou obhliadkou pri mostovom objekte ev.č.2426-01 na ceste III/2426 Moštenica
  Zavesené: 12.04.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (23x) [0.94 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania
  „12887 – Slovenská Ľupča – Dolné záhumia – Rozšírenie NNK, zahustenie TS a rekonštrukcia VNS“, situovanú v čiastočne zastavanej časti obce Slovenská Ľupča, na parcelách KN C č. 534/79, 534/33, 3043, 535/1 (KN E č. 399/2), KN C č. 1821/2 (KN E č. 399/2)..... líniová stavba na parcelách, k. ú. Slovenská Ľupča
  Zavesené: 12.04.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (39x) [0.25 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 12.5.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 13.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (71x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 11.5.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 12.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (43x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 10.5.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 11.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (39x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 9.5.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 10.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (42x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 9.5.2022 na uliciach Ľupčianska a Za Ďaňacou podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 10.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (53x) [0.69 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 5.5.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 06.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (32x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 4.5.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 05.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (32x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 5.5.2022 na uliciach: Podkonická a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 06.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (41x) [0.69 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 5.5.2022 na uliciach: 1. mája, Cintorínska, Czambelova, Hronská, Lichardova, Mlynská, Murgašova, Námestie SNP, Školská a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 06.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (103x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 4.5.2022 na uliciach: 1. mája, Cintorínska, Czambelova, Hronská, Lichardova, Mlynská, Murgašova, Námestie SNP, Školská a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 05.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (127x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 3.5.2022 na uliciach: Cintorínska, Námestie SNP podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 04.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (58x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 2.5.2022 na uliciach: Lichardova, Pod Hôrkou, Za Nožiarňou, Námestie SNP a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 03.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (61x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 26.4.2022 na uliciach: Cintorínska, Dolná, Ľupčianska, Námestie SNP, Peniažky, Pod zámkom, Podkonická, Športová, Za Ďaňacou, Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 06.04.2022 | Zvesené: 27.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (74x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 27.4.2022 na uliciach: Czambelova, Hronská, Krížna, Partizánska a Školská podľa odberných miest
  Zavesené: 30.03.2022 | Zvesené: 28.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (52x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 29.4.2022 na uliciach: Cintorínska, Hronská, Lichardova, Murgašova, Námestie SNP, Pod Hôrkou, Školská, Za nožiarňou, Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 30.03.2022 | Zvesené: 30.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (106x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 28.4.2022 na uliciach: Czambelova, Hronská, Lichardova, Murgašova, Námestie SNP, Školská, Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 30.03.2022 | Zvesené: 29.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (79x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 28.4.2022 na uliciach: Cintorínska, Dolná, Ľupčianska, Na Zábreži, Námestie SNP, Peniažky, Pod zámkom, Podkonická, Športová, Za Ďaňacou, Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 30.03.2022 | Zvesené: 29.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (73x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 27.4.2022 na uliciach: Cintorínska, Dolná, Ľupčianska, Námestie SNP, Peniažky, Pod zámkom, Podkonická, Športová, Za Ďaňacou, Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 30.03.2022 | Zvesené: 28.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (78x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 25.4.2022 na uliciach: Cintorínska, Dolná, Ľupčianska, Na zábreži, Námestie SNP, Peniažky, Pod zámkom, Podkonická, Športová, Za Ďaňacou, Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 30.03.2022 | Zvesené: 26.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (69x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 26.4.2022 na uliciach: Czambelova, Hronská, Krížna, Partizánska, Školská podľa odberných miest
  Zavesené: 30.03.2022 | Zvesené: 27.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (63x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 25.4.2022 na uliciach: Cintorínska, Hronská,Lichardova, Murgašova, Námestie SNP, Pod Hôrkou, Školská, Za nožiarňou a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 30.03.2022 | Zvesené: 26.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (71x) [0.72 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Grešková
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Grešková nar 1970
  Zavesené: 29.03.2022 | Zvesené: 14.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (15x) [0.12 MB]
 • Informácia: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Peter Antalík
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Peter Antalík nar. 1987
  Zavesené: 25.03.2022 | Zvesené: 10.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (9x) [0.12 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 22.4.2022 na uliciach: Czambelova, Hronská, Lichardova, Murgašova, Námestie SNP, Školská a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 22.03.2022 | Zvesené: 23.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (73x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 21.4.2022 na uliciach: Czambelova, Hronská, Krížna, Partizánska a Školská podľa odberných miest
  Zavesené: 22.03.2022 | Zvesené: 22.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (55x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 20.4.2022 na uliciach: Cintorínska, Námestie SNP podľa odberných miest
  Zavesené: 22.03.2022 | Zvesené: 21.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (48x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 22.4.2022 na uliciach: Na zábreží, Pod zámkom, Za Ďaňacou a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 21.03.2022 | Zvesené: 23.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (50x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 21.4.2022 na uliciach: Na zábreží, Pod zámkom, Za Ďaňacou a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 21.03.2022 | Zvesené: 22.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (46x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 21.4.2022 na uliciach: Príboj a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 21.03.2022 | Zvesené: 22.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (45x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 20.4.2022 na uliciach: Príboj a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 21.03.2022 | Zvesené: 21.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (25x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 19.4.2022 na uliciach: Na Zábreží, Za Ďaňacou, Pod zámkom, Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 21.03.2022 | Zvesené: 20.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (25x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 20.4.2022 na uliciach: Na Zábreží, Za Ďaňacou, Pod zámkom, Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 21.03.2022 | Zvesené: 21.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (51x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 19.4.2022 na uliciach: Lichardova, Námestie SNP, Pod Hôrkou, Za Nožiarňou, Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 21.03.2022 | Zvesené: 20.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (64x) [0.7 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením
  „12 535-Slovenská Ľupča – Ľupčianska - rozšírenie NNk'
  Zavesené: 17.03.2022 | Zvesené: 01.04.2022 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (31x) [0.26 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení a uskutočnení stavby
  Rekreačný dom Slovenská Ľupča
  Zavesené: 14.03.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (46x) [0.66 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 13.4.2022 na uliciach: Cintorínska, Hronská, Lichardova, Murgašova, Námestie SNP, Školská podľa odberných miest
  Zavesené: 11.03.2022 | Zvesené: 14.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (98x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 12.4.2022 na uliciach: Czambelova, Hronská, Lichardova, Murgašova, Námestie SNP, Školská podľa odberných miest
  Zavesené: 11.03.2022 | Zvesené: 13.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (128x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 11.4.2022 na uliciach: Czambelova, Hronská, Krížna, Partizánska, Školská podľa odberných miest
  Zavesené: 11.03.2022 | Zvesené: 12.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (90x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 7.4.2022 v Tehelnej ulici
  Zavesené: 08.03.2022 | Zvesené: 08.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (16x) [1.28 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania
  SO-01 Kanalizácia - vybudovanie prídavnej odpadovej - obtokovej šachty s česlami
  Zavesené: 24.02.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (40x) [0.3 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Marián Bulla
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Marián Bulla nar. 1968
  Zavesené: 21.02.2022 | Zvesené: 09.03.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (22x) [0.12 MB]
 • Informácia: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Nikola Grešková
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Nikola Grešková nar 1994
  Zavesené: 17.02.2022 | Zvesené: 07.03.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (24x) [0.12 MB]
 • Informácia: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
  Úroveň vytriedienia komunálnych odpadov za rok 2021
  Zavesené: 14.02.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (23x) [0.2 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška Vedenie ' 2 x 400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany '
  Upovedomenie účastníkov konania o oprave v písomnom vyhotovení rozhodnutia
  Zavesené: 11.02.2022 | Zvesené: 28.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (24x) [0.08 MB]
 • Informácia: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Grešková
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Grešková nar 1970
  Zavesené: 08.02.2022 | Zvesené: 25.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (15x) [0.64 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
  Oznámenie o začatí konania pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 08.02.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (43x) [0.55 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania
  „Rekreačný dom Slovenská Ľupča“ navrhnutý na pozemku parc.č. KN-C 2705/1 v k.ú. Slovenská Ľupča
  Zavesené: 04.02.2022 | Zvesené: 21.02.2022 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (57x) [0.3 MB]
 • Informácia: Rozhodnutie o povolení uskutočnenia stavby
  Modernizácia bytového domu T-02B Mierová ul. 1-5
  Zavesené: 31.01.2022 | Zvesené: 16.02.2022 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (47x) [0.32 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou
  Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou
  Zavesené: 26.01.2022 | Zvesené: 01.02.2022 | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (51x) [0.1 MB]
 • Informácia: Informácia pre verejnosť : 'ČOV FERMAS'
  Vybudovanie čistiarne odpadových vôd
  Zavesené: 25.01.2022 | Zvesené: 09.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (59x) [0.11 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 23.2.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 25.01.2022 | Zvesené: 24.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (61x) [1.1 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 25.2.2022 na uliciach: Cintorínska, Námestie SNP, Peniažky, Podkonická a Slovenská Ľupča podľa č. odberného miesta
  Zavesené: 24.01.2022 | Zvesené: 26.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (55x) [1.65 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 24.2.2022 na uliciach: Cintorínska, Námestie SNP, Peniažky, Podkonická a Slovenská Ľupča podľa č. odberného miesta
  Zavesené: 24.01.2022 | Zvesené: 25.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (43x) [1.62 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 23.2.2022 na uliciach: Cintorínska, Námestie SNP, Peniažky, Podkonická a Slovenská Ľupča podľa č. odberného miesta
  Zavesené: 24.01.2022 | Zvesené: 24.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (51x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 23.2.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 24.01.2022 | Zvesené: 24.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (43x) [0.69 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 23.2.2022 v časti Príboj
  Zavesené: 24.01.2022 | Zvesené: 24.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (48x) [0.69 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 22.2.2022na uliciach: Cintorínska, Námestie SNP, Peniažky, Podkonická a Slovenská Ľupča podľa č. odberného miesta
  Zavesené: 21.01.2022 | Zvesené: 23.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (57x) [1.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 21.2.2022na uliciach: Cintorínska, Námestie SNP, Peniažky, Podkonická a Slovenská Ľupča podľa č. odberného miesta
  Zavesené: 21.01.2022 | Zvesené: 22.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (64x) [1.57 MB]
 • Informácia: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti 'Obnova rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry IV.etapa'
  MŽP SR vydalo - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti 'Obnova rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry IV.etapa' navrhovateľ Evonik Fermas s r.o. 976 13 Slovenská Ľupča 938
  Zavesené: 19.01.2022 | Zvesené: 03.02.2022 | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (31x) [0.83 MB]
 • Informácia: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Slovenskej Ľupči
  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Slovenskej Ľupči
  Zavesené: 18.01.2022 | Zvesené: 09.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (39x) [0.23 MB]
 • Informácia: Informácia pre verejnosť : Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 6
  oznámenie o strategickom dokumente : Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 6
  Zavesené: 17.01.2022 | Zvesené: 01.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (47x) [0.38 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení stavby
  Studňa na pozemku KN-C 2705/1
  Zavesené: 13.01.2022 | Zvesené: 28.01.2022 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (39x) [0.52 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Henrich Havran
  Oznámenie miesta uloženia písomnosti Henrich Havran nar. 1990
  Zavesené: 12.01.2022 | Zvesené: 28.01.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (16x) [0.12 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania
  Modernizácia bytového domu T-02B, Mierová ul. 1-5
  Zavesené: 11.01.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (31x) [0.22 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou
  Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou
  Zavesené: 10.01.2022 | Zvesené: 17.01.2022 | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (39x) [0.1 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou
  Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou
  Zavesené: 04.01.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (42x) [0.1 MB]