Verejné obstarávanie - 2017

Roky: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

  • Zákazky s nízkymi hodnotami - Stavebné práce: Výber dodávateľa stavby
    Obec Slovenská Ľupča vypisuje výber na dodávateľov rekonštrukcie jestvujúceho objektu – výmena krytiny a úprava krovu a komínov. Vypracované cenové ponuky posielajte na adresu: Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 13, 976 13, Slovenská Ľupča
    Zavesené: 04.01.2017
    Strecha.XLSX (31x) [0.03 MB] Krycí list rozpočtu.PDF (24x) [0.98 MB]