Zmluvy - 2023

Roky: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet) a čísloZmluvná stranaSumaZmluva
23.03.2023 28.03.2023 Zmluva č. 123026556 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Starosta (2023/SL/GL/Z/5)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., 36644030, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(1x) [4.53 MB]
13.03.2023 14.03.2023 Zmluva o postúpení práv a povinností
Postúpenie práv a povinností postupcu vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme pozemku uzatvorenej dňa 18.9.2019, medzi prenajímateľom Obcou Slov.Ľupča a nájomcom Jankou Makovou (postupca)
Životné prostredie (2023/SL/OM/Z/1)
Janka Maková, Nám.SNP 13, Slovenská Ľupča, Ján Kríž, Jakubská cesta 69, 97401 Banská Bystrica, 103,29 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.11 MB]
03.03.2023 15.03.2023 Kúpna zmluva
majetkoprávne usporiadanie stavby R1 Banská Bystrica - Sloevnská Ľupča
Starosta (2023/SL/GL/Z/4)
Národná diaľničná spoločnosť a. s., 35919001, Dúbravská cesta 14, 84104 BRATISLAVA 1 790,88 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [3.96 MB]
17.02.2023 02.03.2023 Zmluva o príspevku
Poskytnutie príspevku formou nákupných poukážok
Starosta (2023/SL/GL/Z/3)
COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo, 00169021, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.61 MB]
06.02.2023 07.02.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/16)
Stolnotenisový oddiel Slovenská Ľupča, 30230047, 1. mája 373/5, Slovenská Ľupča 1 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.33 MB]
01.02.2023 01.02.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/15)
Občianske združenie Mestečko, 35991721, Hronská 263/34, Slovenská Ľupča 2 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.33 MB]
25.01.2023 25.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/14)
Združenie rodičov pri ZŠ Slovenská Ľupča, 0042001153, Školská 399/14, Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.33 MB]
25.01.2023 27.01.2023 Zmluva č. 123026419 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Starosta (2023/SL/GL/Z/2)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., 36644030, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [3.55 MB]
25.01.2023 25.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 9/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/11)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slovenská Ľupča, 31938523, Murgašova 1, 976 13 Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.33 MB]
25.01.2023 25.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/13)
Pro Lipche, 42009707, Lesnícka 852/10, Slovenská Ľupča 1 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.33 MB]
25.01.2023 25.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/12)
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Slovenská Ľupča, 31903312, Nám. SNP 438/26, 976 13 Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.33 MB]
24.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 16/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/10)
Školský volejbalový klub TATRAN Banská Bystrica, o.z. - Slovenská Ľupča, 37825631, Cesta na amfiteáter 4, 974 01 Banská Bystrica 2 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.34 MB]
24.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/6)
Obecný futbalový klub Slovenská Ľupča, 14221217, Partizánska 591/1, Slovenská Ľupča 25 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.33 MB]
24.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/2)
Jeep Wrangler club Slovakia, 0042311381, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča 3 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.34 MB]
24.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/5)
Dratvárik - občianske združenie, 45027072, Nám. SNP 88, Slovenská Ľupča 8 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.33 MB]
23.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 14/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/8)
Arkona SK, 53139712, Námestie SNP 6/23, 976 13 Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.33 MB]
23.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 15/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/9)
Arkona SK, 53139712, Námestie SNP 6/23, 976 13 Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.33 MB]
23.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/1)
SB s.r.o., 31603319, Športová 40, 976 13 Slovenská Ľupča 800,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.33 MB]
23.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/4)
Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča, 35658789, Športová 40, Slovenská Ľupča 4 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.33 MB]
23.01.2023 23.01.2023 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Odohranie divadelného predstavenia
Kultúra (2023/SL/GL/Z/1)
Mgr. Svetozár Sprušanský, predeseda OZ., 36067164, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 2 900,00 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [0.13 MB]
23.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/7)
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Slovenská Ľupča, 1783490132, Za Daňacou 58, Slovenská Ľupča 1 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.33 MB]
23.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/3)
Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča, 35658789, Športová 40, Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.34 MB]