Zmluvy - 2022

Roky: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet) a čísloZmluvná stranaSumaZmluva
17.05.2022 19.05.2022 Zmluva o dielo
Vyhotovenie UPN dokumentácie ' Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 7'
Starosta (2022/SL/GL/Z/8)
eR STAR s.r.o., 36648752, Trieda SNP 75 Banská Bystrica 3 960,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.2 MB]
17.05.2022 23.05.2022 Zmluva o umeleckom výkone
vystúpenie skupiny Elán Tribute na Turíčnom jarmoku 2022
Starosta (2022/SL/GL/Z/10)
Elán Tribute manažér Tomáš Fabor, 37410784, Lachova 30, 851 03 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [2.19 MB]
16.05.2022 19.05.2022 Zmluva
Obstaranie dokumentácie: Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 7
Starosta (2022/SL/GL/Z/9)
eR STAR s.r.o., 36648752, Trieda SNP 75 Banská Bystrica 2 640,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.19 MB]
12.05.2022 17.05.2022 Zmluva
dodanie softvérových produktov
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/OU/Z/1)
INISOFT s.r.. 45234469, Kapituská 8, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.88 MB]
26.04.2022 27.04.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/17)
Bartl Ján, Pieninská 6430/17, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.29 MB]
21.04.2022 22.04.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/16)
Boroš Ivan, Ing., Športová 845/24, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.29 MB]
19.04.2022 19.04.2022 Zmluva o dielo
Oprava strešného plášťa Materskej školy v Slovenskej Ľupči
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/LR/Z/5)
AQUAIZOL s.r.o., 36641049, Pod Urpínom 1485/7, 97401 Banská Bystrica 47 020,20 € ZMLUVA [PDF]
(10x) [0.31 MB]
13.04.2022 13.04.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/15)
Humaj Ivan, Ing., Ľupčianska 100/37, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(9x) [0.29 MB]
08.04.2022 11.04.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/14)
Zákršmídová Mária, Partizánska 53, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.29 MB]
01.04.2022 04.04.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/13)
Horský Martin, Ľupčianska 84/3, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(13x) [0.29 MB]
30.03.2022 30.03.2022 Zmluva o dielo
kosenie obecného cintorína v obci Slovenská Ľupča
Starosta (2022/SL/GL/Z/6)
Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., 45738700, Magurská 16, 97411 Banská Bystrica 6 057,90 € ZMLUVA [PDF]
(14x) [0.21 MB]
29.03.2022 30.03.2022 Zmluva o dielo
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry I. etapa
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/LR/Z/2)
Metrostav Slovakia a.s., 47144190, Mlynské nivy 68, 82477 Bratislava 780 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(22x) [6.36 MB]
29.03.2022 30.03.2022 Zmluva o dielo
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry II. etapa
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/LR/Z/3)
PEMAX PLUS spol. s r.o., 31627421, Medený Hámor 4949/14, 97411 Banská Bystrica 684 118,84 € ZMLUVA [PDF]
(15x) [7.98 MB]
29.03.2022 29.03.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/12)
Vrbický Martin, Mgr., Tatranská 6510/18, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(13x) [0.29 MB]
29.03.2022 29.03.2022 Kúpna zmluva
odplatný prevod spoluvlastníckeho podielu
Majetok (2022/SL/GL/Z/5)
Igor Moravčík, Lichardova 16, 976 13 Slovenská Ľupča 10 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(15x) [0.16 MB]
29.03.2022 30.03.2022 Zmluva o dielo
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry III. etapa
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/LR/Z/4)
PEMAX PLUS spol. s r.o., 31627421, Medený Hámor 4949/14, 97411 Banská Bystrica 225 697,86 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [7.98 MB]
16.03.2022 16.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 15/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/11)
Ľupčianska iniciatíva za otvorenú spoločnosť, 53449746, Hronská 263/34, 976 13 Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(21x) [0.33 MB]
16.03.2022 16.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/8)
Stolnotenisový oddiel Slovenská Ľupča, 30230047, 1. mája 373/5, Slovenská Ľupča 1 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(13x) [0.33 MB]
16.03.2022 16.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 9/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/12)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slovenská Ľupča, 31938523, Murgašova 1, 976 13 Slovenská Ľupča 1 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(15x) [0.33 MB]
16.03.2022 16.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/13)
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, 31903312, Nám. SNP 438/26, Slovenská Ľupča 1 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [0.33 MB]
16.03.2022 16.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/15)
Pro Lipche, 42009707, Lesnícka 852/10, Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(12x) [0.33 MB]
16.03.2022 16.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/9)
Občianske združenie Mestečko, 35991721, Hronská 263/34, Slovenská Ľupča 1 800,00 € ZMLUVA [PDF]
(14x) [0.33 MB]
16.03.2022 16.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/10)
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Slovenská Ľupča, 1783490132, Za Daňacou 58, Slovenská Ľupča 1 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [0.33 MB]
16.03.2022 16.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/14)
Združenie rodičov pri ZŠ Slovenská Ľupča, 0042001153, Školská 399/14, Slovenská Ľupča 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(15x) [0.33 MB]
15.03.2022 15.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/4)
Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča, 35658789, Športová 40, Slovenská Ľupča 2 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(14x) [0.34 MB]
15.03.2022 15.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/5)
Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča, 35658789, Športová 40, Slovenská Ľupča 5 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(12x) [0.33 MB]
15.03.2022 15.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/6)
SB, s.r.o., 31603319, Športová 40, Slovenská Ľupča 700,00 € ZMLUVA [PDF]
(15x) [0.33 MB]
14.03.2022 15.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/2)
Dratvárik - občianske združenie, 45027072, Nám. SNP 88, Slovenská Ľupča 8 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [0.33 MB]
14.03.2022 15.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 14/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/3)
Arkona SK, 53139712, Námestie SNP 6/23, 976 13 Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(13x) [0.33 MB]
14.03.2022 15.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/7)
Obecný futbalový klub Slovenská Ľupča, 14221217, Partizánska 591/1, Slovenská Ľupča 20 100,00 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [0.33 MB]
14.03.2022 15.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/1)
Jeep Wrangler club Slovakia, 0042311381, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča 3 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(12x) [0.34 MB]
04.03.2022 04.03.2022 ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE ŽIADOSTI O DOTÁCIU
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Obecný úrad (2022/SL/LR/Z/1)
P&B s.r.o., 47579161, Švermova 1754/24, 974 04 Banská Bystrica 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(20x) [0.29 MB]
01.03.2022 22.03.2022 Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme zo dňa 21.12.1999
Výška nájmu
Starosta (2022/SL/GL/Z/4)
Obecný podnik lesov spol. s.r.o. IČO: 31582117, Námestie SNP 13, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(10x) [0.14 MB]
28.02.2022 28.02.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/10)
Chovancová Katarína, Selčianska cesta 180/132, Selce Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(16x) [0.29 MB]
28.02.2022 28.02.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/11)
Jánoš Vladimír, akad.arch., Hronská 247/45, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(17x) [0.28 MB]
21.02.2022 03.03.2022 Dodatok č. 2 k zmluve č. ZM/2020/0266
Poskytnutie náhrady za obstaranie dopravnej časti ÚPD ZaD č. 5 UPN obce Slovenská Ľupča
Starosta (2022/SL/GL/Z/3)
Národná diaľničná spoločnosť a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35919001 Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(13x) [1.62 MB]
17.02.2022 22.02.2022 Kúpna zmluva
Prevod vlastníckeho práva predávajúceho v prospech kupujúceho k nehnuteľnostiam v k.ú.Slovenská Ľupča
Majetok (2022/SL/OM/Z/1)
Predávajúci Tatiana Frühholz rod.Holecyová, Nemcká spolková republika kupujúci Obec Slovenská Ľupča, IČO:00313823, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča 2 820,84 € ZMLUVA [PDF]
(26x) [0.16 MB]
15.02.2022 15.02.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/9)
Fodor František, Lesnícka 277/2, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(18x) [0.28 MB]
02.02.2022 02.02.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/8)
Iskra Juraj, Ľupčianska 109/55, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(15x) [0.29 MB]
02.02.2022 02.02.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/7)
Knižka Samuel, Ing., Krivánska 6615/28, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(16x) [0.29 MB]
01.02.2022 01.02.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/6)
Baczo Richard, Námestie SNP 23/55, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(19x) [0.29 MB]
31.01.2022 31.01.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/5)
Bruchánik Juraj, Železničná 569/1, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(16x) [0.29 MB]
31.01.2022 03.02.2022 Aktualizovaná príloha k zmluve
zrážkové vody z verejných priestranstiev
Obecný úrad (2022/SL/GL/Z/2)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(14x) [0.69 MB]
31.01.2022 31.01.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/4)
Viliam Luc, Námestie SNP 8, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(13x) [0.29 MB]
31.01.2022 31.01.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/3)
Mgr. Hlaváč Marcel, Sadová 5, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(15x) [0.29 MB]
14.01.2022 27.01.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/2)
Ing. Prandl Peter, Mlynská 39/4, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(19x) [0.29 MB]
14.01.2022 27.01.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/1)
HERMES TRADING, s.r.o., Mladých budovateľov 2, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(17x) [0.29 MB]
09.12.2021 24.01.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny
Združená dodávka elektriny
Obecný úrad (2022/SL/GL/Z/1)
Stredoslovenská energetika a.s., 51865467 Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(13x) [2.79 MB]