Zmluvy - 2022

Roky: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet)Zmluvná stranaSumaZmluva
10.01.2022 10.01.2022 Zmluva č. 2/01/2022 o vykonaní prác v lesníctve
(vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty)
Obecný podnik lesov
Juraj Haviar, 44868031, Dúbrava 432/3, Medzibrod 5 427,50 €
10.01.2022 10.01.2022 Zmluva č. 1/01/2022 o vykonaní prác v lesníctve
(vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty)
Obecný podnik lesov
Ivanič Fabián, 34704256, Záhumnie 10, Medzibrod 9 338,00 €
10.01.2022 10.01.2022 Zmluva č. 3/01/2022 o vykonaní prác v lesníctve
(vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty)
Obecný podnik lesov
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, Slovenská Ľupča 15 180,79 €