Zmluvy - 2021

Roky: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet) a čísloZmluvná stranaSumaZmluva
23.11.2021 25.11.2021 Zmluva o nájme reklamnej plochy
dočasné užívanie reklamných plôch
Obecný podnik lesov
Základná škola Sama Cambela, 35677856, Školská 14, Slovenská Ľupča 2 000,00 €
23.11.2021 25.11.2021 Zmluva o nájme reklamnej plochy
dočasné užívanie reklamných plôch
Obecný podnik lesov
Materská škola Slovenská Ľupča, 37889966, Oslobodenia 2, Slovenská Ľupča 1 500,00 €
23.11.2021 25.11.2021 Zmluva o nájme reklamnej plochy
dočasné užívanie reklamných plôch
Obecný podnik lesov
Základná umelecká škola Slovenská Ľupča, 45016909, Školská 16, Slovenská Ľupča 1 500,00 €
23.11.2021 25.11.2021 Zmluva o nájme reklamnej plochy
dočasné užívanie reklamných plôch
Obecný podnik lesov
Obecný futbalový klub Slovenská Ľupča, 14221217, Partizánska 1, Slovenská Ľupča 2 000,00 €
10.11.2021 16.11.2021 Nájomná zmluva o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch č. 01/11/2021
nájom lesných pozemkov
Obecný podnik lesov (01/11/2021)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slovenská Ľupča, 31938523, Murgašova 1, Slovenská Ľupča 1,00 €
25.10.2021 08.11.2021 Zmluva č. 2/10/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - asanácia lúk po ťažbe
Obecný podnik lesov
ArborHortus s.r.o., 36642070, Partizánska 30, Slovenská Ľupča Neuvedené
04.10.2021 12.10.2021 Zmluva č. 1/10/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Ivanič Fabián, 34704256, Záhumnie 10, Medzibrod 5 078,40 €
27.09.2021 07.10.2021 Zmluva č. 2/09/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Juraj Haviar, 44868031, Dúbrava 432/3, Medzibrod 5 094,00 €
14.09.2021 14.09.2021 Zmluva č. 1/09/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - výtin nežiaducich drevín
Obecný podnik lesov
Denisa Chabadová, 47167734, Školská 7, Slovenská Ľupča 1 550,00 €
12.08.2021 23.08.2021 Zmluva č. 1/08/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Juraj Haviar, 44868031, Dúbrava 432/3, Medzibrod 5 769,00 €
19.07.2021 02.08.2021 Zmluva č. 2/07/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, Slovenská Ľupča 3 303,76 €
07.07.2021 07.07.2021 Zmluva č. 1/07/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, Slovenská Ľupča 4 933,20 €
25.06.2021 06.07.2021 Zmluva č. 5/06/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, Slovenská Ľupča 6 523,80 €
17.06.2021 17.06.2021 Zmluva č. 1/06/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - ochrana lesných kultúr vyžínaním
Obecný podnik lesov
ArborHortus s.r.o., 36642070, Partizánska 30, Slovenská Ľupča 4 250,00 €
17.06.2021 17.06.2021 Zmluva č. 2/06/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - ochrana lesa proti zveri
Obecný podnik lesov
ArborHortus s.r.o., 36642070, Partizánska 30, Slovenská Ľupča 2 750,00 €
17.06.2021 21.06.2021 Zmluva č. 4/06/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Juraj Haviar, 44868031, Dúbrava 432/3, Medzibrod 5 954,05 €
17.06.2021 17.06.2021 Zmluva č. 3/06/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - uhadzovanie haluziny po ťažbe na ploche 3 ha
Obecný podnik lesov
ArborHortus s.r.o., 36642070, Partizánska 30, Slovenská Ľupča 1 950,00 €
28.05.2021 02.06.2021 Zmluva č. 3/05/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Ivanič Fabián, 34704256, Záhumnie 10, Medzibrod 4 980,00 €
12.05.2021 12.05.2021 Zmluva č. 2/05/2021 o vykonaní prác v lesníctve
realizácia externých konzultácií pre ZŠ k environment.výchove,prakt.výučba v lese,zalesnenie a vedenie k starost.o les
Obecný podnik lesov
Denisa Chabadová, 47167734, Školská 7, Slovenská Ľupča 500,00 €
05.05.2021 06.05.2021 Zmluva č. 1/05/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Ivanič Fabián, 34704256, Záhumnie 10, Medzibrod 6 610,00 €
21.04.2021 22.04.2021 Zmluva č. 4/04/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Juraj Haviar, 44868031, Dúbrava 432/3, Medzibrod 5 524,80 €
21.04.2021 22.04.2021 Zmluva č. 3/04/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, Slovenská Ľupča 9 964,70 €
20.04.2021 21.04.2021 Zmluva č. 2/04/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - výtin nežiadúcich drevín na ploche 5 ha
Obecný podnik lesov
ArborHortus s.r.o., 36642070, Partizánska 30, Slovenská Ľupča 775,00 €
20.04.2021 21.04.2021 Zmluva č. 1/04/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - doprava, uskladnenie a zalesnenie jamkovou sadbou v počte 18 700 sadeníc
Obecný podnik lesov
ArborHortus s.r.o., 36642070, Partizánska 30, Slovenská Ľupča 5 360,00 €
26.03.2021 29.03.2021 Zmluva č. 2/03/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Juraj Haviar, 44868031, Dúbrava 432/3, Medzibrod 5 309,40 €
08.03.2021 08.03.2021 Zmluva č. 1/03/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Ivanič Fabián, 34704256, Záhumnie 10, Medzibrod 5 455,00 €
05.02.2021 05.02.2021 Zmluva č. 3/02/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - asanácia lúk po ťažbe, údržba sneh.jamy, chrana proti hmyzu,údržba les.ciest, hygiena porastov
Obecný podnik lesov
Peter Chabada - PADRE, 41859928, Školská 7, Slovenská Ľupča Neuvedené
05.02.2021 05.02.2021 Zmluva č. 4/02/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - asanácia lúk po ťažbe, údržba sneh.jamy, chrana proti hmyzu,údržba les.ciest, hygiena porastov
Obecný podnik lesov
Denisa Chabadová, 47167734, Školská 7, Slovenská Ľupča Neuvedené
01.02.2021 02.02.2021 Zmluva č. 2/02/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, Slovenská Ľupča 5 895,40 €
01.02.2021 02.02.2021 Zmluva č. 1/02/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Juraj Haviar, 44868031, Dúbrava 432/3, Medzibrod 4 965,60 €
21.01.2021 21.01.2021 Zmluva č. 6/01/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, Slovenská Ľupča 7 992,00 €
21.01.2021 21.01.2021 Zmluva č. 7/01/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, Slovenská Ľupča 2 092,80 €
19.01.2021 19.01.2021 Zmluva č. 5/01/2021 o zabezpečení dopravy
odvoz, triedenie a nakladanie dreva
Obecný podnik lesov
Roľnícke družstvo Hron Slovenská Ľupča, 00189219, Slovenská Ľupča 1094 Neuvedené
12.01.2021 12.01.2021 Zmluva č. 4/01/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, Slovenská Ľupča 2 833,35 €
12.01.2021 12.01.2021 Zmluva č. 2/01/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Juraj Haviar, 44868031, Dúbrava 432/3, Medzibrod 1 332,40 €
12.01.2021 12.01.2021 Zmluva č. 1/01/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Ivanič Fabián, 34704256, Záhumnie 10, Medzibrod 6 022,50 €
12.01.2021 12.01.2021 Zmluva č. 3/01/2021 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, Slovenská Ľupča 7 938,00 €
01.01.2021 08.01.2021 Kontrakt č. NO002105 na dodávku dreva
predaj drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
SLOVWOOD Ružomberok, a.s., 36406317, Tatranská cesta 3, Ružomberok Neuvedené
21.12.2020 08.01.2021 Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/26/54E/925 o poskytnutí finančného príspevku
poskytnutie finanč. príspevku v rámci projektu _Prvá pomoc'-Opatrenie č. 3B
Obecný podnik lesov
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, 30794536, ČSA 7, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(59x) [3.56 MB]
10.12.2020 11.05.2021 Partnerská dohoda R-11281/2020
Projekt v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (spoločná realizácia projektu)
Obecný podnik lesov
Základná škola Sama Cambela, 35677856, Školská 14, Slovenská Ľupča 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(52x) [7.41 MB]
06.08.2020 08.01.2021 Zmluva č. 47876-2020/710 o poskytnutí podpory v les.hospodárstve
poskytnutie pomoci obhospodarovateľovi lesa v sektore les. hospodárstva
Obecný podnik lesov
Pôdohospodárska platobná agentúra, 30794323, Hraničná 12, Bratislava 55 552,00 € ZMLUVA [PDF]
(66x) [2.56 MB]
05.05.2020 08.01.2021 Dohoda č. 20/26/54E/925 o poskytnutí finančného príspevku
poskytnutie finanč. príspevku v rámci projektu _Prvá pomoc'-Opatrenie č. 3B
Obecný podnik lesov
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, 30794536, ČSA 7, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(70x) [2.55 MB]