Zmluvy - 2022

Roky: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet) a čísloZmluvná stranaSumaZmluva
19.12.2022 19.12.2022 Zmluva o dielo
elektroinštalácia v objekte Domu remesiel
Starosta (2022/SL/GL/Z/24)
HROM s.r.o, 54379245, Švermova 1754/26, 97404 Banská Bystrica 29 670,14 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.33 MB]
19.12.2022 20.12.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/32)
Čalkovský Michal, Ing., Klenová ulica14114/7, 974 01 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.28 MB]
19.12.2022 20.12.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/31)
Majnholdová Mária, Tatranská 6320/41, 974 01 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.28 MB]
16.12.2022 20.12.2022 Zmluva č. 4/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2022
Starosta (2022/SL/GL/Z/28)
SENIORDOM Betonika, n.o., 50379666, Hviezdoslavova 1008/11, 974 01 Banská Bystrica 55,80 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.22 MB]
16.12.2022 20.12.2022 Zmluva č. 1/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2022
Starosta (2022/SL/GL/Z/25)
SENIORDOM Betonika, n.o., 50379666, Hviezdoslavova 1008/11, 974 01 Banská Bystrica 456,57 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.22 MB]
16.12.2022 21.12.2022 Zmluva č. 5/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2022
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2022
Starosta (2022/SL/GL/Z/30)
Domov pre seniorov Golden ge.o.z., 37848836, Mincova 581/5, 031 05 Liptovský Mikuláš 554,84 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.23 MB]
16.12.2022 20.12.2022 Zmluva č. 3/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2022
Starosta (2022/SL/GL/Z/27)
SENIORDOM Betonika, n.o., 50379666, Hviezdoslavova 1008/11, 974 01 Banská Bystrica 456,57 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.22 MB]
16.12.2022 20.12.2022 Zmluva č. 2/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2022
Starosta (2022/SL/GL/Z/26)
SENIORDOM Betonika, n.o., 50379666, Hviezdoslavova 1008/11, 974 01 Banská Bystrica 456,57 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.22 MB]
02.12.2022 03.12.2022 Dodatok č. 1 Zmluvy na výkon stavebného dozoru
Zmluvy na výkon stavebného dozoru etapa III.
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/OU/Z/14)
KREAX s.r.o., 36053741, J. Cikkera 1128/11, 97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.23 MB]
02.12.2022 03.12.2022 Dodatok č. 1 Zmluvy na výkon stavebného dozoru
Zmluvy na výkon stavebného dozoru etapa II.
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/OU/Z/12)
KREAX s.r.o., 36053741, J. Cikkera 1128/11, 97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.23 MB]
02.12.2022 03.12.2022 Dodatok č. 1 Zmluvy na výkon stavebného dozoru
Zmluvy na výkon stavebného dozoru etapa I.
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/OU/Z/13)
KREAX s.r.o., 36053741, J. Cikkera 1128/11, 97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.23 MB]
01.12.2022 01.12.2022 Zimná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci Slovenská Ľupča
Zimná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/OU/Z/10)
REKSTAV s.r.o, Námestie SNP 147, Slovenská Ľupča 15 432,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.43 MB]
01.12.2022 01.12.2022 Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Slovenská Ľupča
Zimná údržba miestnych komunikácií
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/OU/Z/11)
Michal Majer, Hronská 246/10, Slovenská Ľupča 93 024,00 € ZMLUVA [PDF]
(15x) [0.31 MB]
24.11.2022 24.11.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/St/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/17)
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici 700,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.34 MB]
07.11.2022 08.11.2022 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
divadelné predstavenie
Kultúra (2022/SL/GL/Z/22)
Mgr. Svetozár Sprušanský, 36067164, Silvánska 29, 84104 Bratislava 3 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(13x) [1.61 MB]
02.11.2022 03.11.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/St/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/16)
Školský volejbalový klub TATRAN Banská Bystrica, o.z. - Slovenská Ľupča 1 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.34 MB]
02.11.2022 03.11.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/30)
STYLOS-STAV, s.r.o., IČO: 36773051, Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.28 MB]
19.10.2022 20.10.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/29)
Bibová Janka, Na Uhlisku 14, 974 00 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.28 MB]
10.10.2022 11.10.2022 ZMLUVA O DIELO
Dodať materiál a montáž merania a regulácie v objekte Zdravotné stredisko
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/OU/Z/9)
Viliam Zaverák BYLLY,43090800,Kakatka 503/31,97662 Brusno 8 194,42 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.31 MB]
03.10.2022 05.10.2022 Zmluva o verejnej produkcii
Hudobné vystúpenie člena skupiny SENZUS
Sekretariát (2022/SL/GL/Z/19)
Ing. Pavel Peschl, Laca Novomeského 64, 90201 Pezinok 597,00 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [1.54 MB]
03.10.2022 04.10.2022 Zmluva o dielo
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa materiál a montáž podľa projektovej dokumentácie a podmienok stanovených touto zmluvou
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/LR/Z/12)
Peter Sorkovský-Elektrogas,40867099,Námestie 1. Mája 461,97646 Valaská 7 117,37 € ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.23 MB]
03.10.2022 05.10.2022 Zmluva o verejnej produkcii
Hudobné vystúpenie člena skupiny SENZUS
Sekretariát (2022/SL/GL/Z/20)
Róbert Mrva, Poľná 840/25, 92301 Sereď 421,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [1.53 MB]
03.10.2022 05.10.2022 Zmluva o verejnej produkcii
Hudobné vystúpenie člena skupiny SENZUS
Sekretariát (2022/SL/GL/Z/18)
Rastislav Rosinský, Kútovská 15/3, 97101 Prievidza 482,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [1.46 MB]
26.09.2022 10.10.2022 Zmluva o zriadení vecného bremena
Zriadenie vecného bremena
Starosta (2022/SL/GL/Z/21)
Stredoslovenská distribučná a.s., 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(3x) [1.76 MB]
26.09.2022 28.09.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/28)
Vajda Peter, 1. mája 375/15, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.28 MB]
20.09.2022 20.09.2022 Zmluva o dielo
Rekonštrukcia chodníkov Mierovej Ulice
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/OU/Z/7)
BARTOŠ STAV s.r.o.,47024631,1. Mája 371/16,97613 Slovenská Ľupča 68 547,94 € ZMLUVA [PDF]
(14x) [0.59 MB]
20.09.2022 20.09.2022 Zmluva o dielo
Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/OU/Z/8)
Širostav s.r.o.,53325877,Starohorská 8,97411 Banská Bystrica 90 074,90 € ZMLUVA [PDF]
(12x) [0.26 MB]
19.09.2022 20.09.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/27)
Kneifelová Miroslava, Juraja Majera 700/9, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.29 MB]
16.09.2022 20.12.2022 Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby
Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby
Starosta (2022/SL/GL/Z/29)
SENIORKA n.o. 45735603, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen 105,60 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [4.47 MB]
14.09.2022 14.09.2022 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa zber, prepravu a zhodnotenie odpadov uvedených v čl.II bod 1. v k.ú.Slovenská Ľupča Obce Slovenská Ľupča.
Životné prostredie (2022/SL/OM/Z/3)
ESPIK Group s r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(11x) [0.93 MB]
13.09.2022 13.09.2022 Dodávateľsko-odberateľská zmluva pre poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve
Zjednanie podmienok o dodávkach odpadu podľa katalógu odpadov
Životné prostredie (2022/SL/OM/Z/2)
EKOPAL ENERGY s r.o. Kynceľová 26, 974 01 Kynceľová Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.22 MB]
13.09.2022 13.09.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/St/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/OU/Z/6)
Jeep Wrangler club Slovakia, 0042311381, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [0.34 MB]
02.09.2022 06.09.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/26)
Macko Peter, Mlynská č. 46/18, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.28 MB]
31.08.2022 06.09.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/25)
Franc Ján, 976 34 Tajov 208 Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.28 MB]
30.08.2022 30.08.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/24)
Lovnianský Peter, Starohorská 39, 974 01 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.28 MB]
26.08.2022 26.08.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/22)
Maloš Matúš, Javornícka 49, 974 01 Banská Bysrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.28 MB]
26.08.2022 26.08.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/23)
Schmidtová Dominika, Ľupčianska 36, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.28 MB]
26.08.2022 29.08.2022 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
Zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnocovania alebo likvidácie/zneškodnenia KO a DSO a ich vytriedených zložiek na území obce Slovenská Ľupča
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/OU/Z/5)
Marius Pedersen a.s.,34115901,Opatovská 1735,91101 Trenčín 834 621,00 € ZMLUVA [PDF]
(17x) [0.44 MB]
24.08.2022 24.08.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/21)
Oľga Sýkorová, Lesnícka 17, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.28 MB]
22.08.2022 23.08.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/20)
Kováč Igor, Oslobodenia 368/1, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.28 MB]
22.08.2022 23.08.2022 Kúpna zmluva
nové úžitkové vozidlo PIAGGIO NP6 TW 3250 hákový nosič kontajnerov
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/OU/Z/4)
TSM SLOVAKIA s.r.o,45331294,Nešporova 2,03601 Martin 53 640,00 € ZMLUVA [PDF]
(17x) [0.21 MB]
22.08.2022 22.08.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/19)
Brynychová Mária,Námestie SNP 430/6,97613 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.28 MB]
19.08.2022 19.08.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/18)
Bajs Michal,Priechod 306,97611 Priechod Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.28 MB]
03.08.2022 04.08.2022 Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
Zabezpečenie overenia účtovníctva a účtovnej závierky
Starosta (2022/SL/GL/Z/16)
Ing. Mária Huštáková, 32013892, Bernolákova 41, 97405 Banská Bystrica 2 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(6x) [2.53 MB]
29.07.2022 08.08.2022 Zmluva o zriadení zberného miesta
Zber pneumatík na zbernom mieste
Starosta (2022/SL/GL/Z/17)
OZV Pneu s.r.o., 51696444, Ulica za depom 3071/7G, 971 01 Prievidza Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(13x) [1.28 MB]
27.07.2022 04.08.2022 Zmluva č. 122025310 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Starosta (2022/SL/OU/Z/3)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., 36644030, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(9x) [3.8 MB]
26.07.2022 26.07.2022 Zmluva na výkon stavebného dozoru E1
stavebný dozor
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/LR/Z/8)
KREAX s.r.o., 36053741, J. Cikkera 1128/11, 97401 Banská Bystrica 14 400,00 € ZMLUVA [PDF]
(24x) [0.42 MB]
26.07.2022 26.07.2022 Zmluva na výkon stavebného dozoru E2
stavebný dozor
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/LR/Z/9)
KREAX s.r.o., 36053741, J. Cikkera 1128/11, 97401 Banská Bystrica 14 400,00 € ZMLUVA [PDF]
(12x) [0.42 MB]
26.07.2022 26.07.2022 Zmluva na výkon stavebného dozoru E3
stavebný dozor
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/LR/Z/10)
KREAX s.r.o., 36053741, J. Cikkera 1128/11, 97401 Banská Bystrica 6 600,00 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [0.42 MB]
25.07.2022 27.07.2022 Kúpna zmluva
požiarne motorové vozidlo
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/LR/Z/11)
Lesy Mesta Brezno, 36027537, Švermova 1027/7, 97701 Brezno 1 700,00 € ZMLUVA [PDF]
(38x) [0.2 MB]
20.07.2022 21.07.2022 Zmluva o Platobnej karte
Vydanie platobnej karty k účtu
Ekonomické (2022/SL/GL/Z/14)
Slovenská sporiteľňa a.s. 00151653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(11x) [1.15 MB]
07.07.2022 12.07.2022 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
služby IS DCOM
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/LR/Z/7)
BLUMENTAL Offices, 45736359, Námestie Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(9x) [1.88 MB]
29.06.2022 29.06.2022 ZMLUVA O NÁJME
Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi za podmienok ustanovených v Zmluve športový areál Športová hala Slovenská Ľupča
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/LR/Z/6)
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022 n.o., 52475808, Skuteckého 132/22, 97401 Banská Bystrica 13 680,00 € ZMLUVA [PDF]
(51x) [0.34 MB]
29.06.2022 02.12.2022 Zmluva o výpožičke
Výpožička súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
Starosta (2022/SL/GL/Z/23)
Ministerstvo vnútra SR, 00151866, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.49 MB]
17.06.2022 22.07.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie
Poskytnutie dotácie
Starosta (2022/SL/GL/Z/15)
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 00177474, Kutuzova 17, 83103 Bratislava 3 3 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [3.05 MB]
27.05.2022 01.06.2022 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby strážna služba
Strážna služba počas Turíčneho jarmoku 28.5.2022
Kultúra (2022/SL/GL/Z/11)
SG Security s.r.o., 44823266, Nad Plážou 15/1, Banská Bystrica 682,20 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [2.73 MB]
26.05.2022 01.06.2022 Zmluva o hudobnje produkcii
Moderovanie a sprevádzanie hovoreným slovom na Turíčnom jarmoku 28.5.2022
Kultúra (2022/SL/GL/Z/12)
Lukáš Kekelák, Lichardova 197/21, 976 13 Slovenská Ľupča 250,00 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [2.11 MB]
26.05.2022 07.06.2022 Zmluvao hudobnej produkcii
zmluva o hudobnej produkcii na Turíčnom jarmoku 28.5.2022
Kultúra (2022/SL/GL/Z/13)
Andrej Ľuptovčiak, 9. Mája 36, 977 03 Brezno 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [2.31 MB]
17.05.2022 19.05.2022 Zmluva o dielo
Vyhotovenie UPN dokumentácie ' Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 7'
Starosta (2022/SL/GL/Z/8)
eR STAR s.r.o., 36648752, Trieda SNP 75 Banská Bystrica 3 960,00 € ZMLUVA [PDF]
(37x) [0.2 MB]
17.05.2022 23.05.2022 Zmluva o umeleckom výkone
vystúpenie skupiny Elán Tribute na Turíčnom jarmoku 2022
Starosta (2022/SL/GL/Z/10)
Elán Tribute manažér Tomáš Fabor, 37410784, Lachova 30, 851 03 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(18x) [2.19 MB]
16.05.2022 19.05.2022 Zmluva
Obstaranie dokumentácie: Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 7
Starosta (2022/SL/GL/Z/9)
eR STAR s.r.o., 36648752, Trieda SNP 75 Banská Bystrica 2 640,00 € ZMLUVA [PDF]
(28x) [0.19 MB]
12.05.2022 17.05.2022 Zmluva
dodanie softvérových produktov
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/OU/Z/1)
INISOFT s.r.. 45234469, Kapituská 8, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(18x) [0.88 MB]
26.04.2022 27.04.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/17)
Bartl Ján, Pieninská 6430/17, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(21x) [0.29 MB]
25.04.2022 01.06.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie
Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2022
Kultúra (2022/SL/OU/Z/2)
Banskobystrický samosprávny kraj, 37828100, Námestie SNP 23, Banská Bystrica 2 900,00 € ZMLUVA [PDF]
(12x) [5.17 MB]
21.04.2022 22.04.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/16)
Boroš Ivan, Ing., Športová 845/24, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(18x) [0.29 MB]
19.04.2022 19.04.2022 Zmluva o dielo
Oprava strešného plášťa Materskej školy v Slovenskej Ľupči
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/LR/Z/5)
AQUAIZOL s.r.o., 36641049, Pod Urpínom 1485/7, 97401 Banská Bystrica 47 020,20 € ZMLUVA [PDF]
(29x) [0.31 MB]
13.04.2022 13.04.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/15)
Humaj Ivan, Ing., Ľupčianska 100/37, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(19x) [0.29 MB]
08.04.2022 11.04.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/14)
Zákršmídová Mária, Partizánska 53, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(21x) [0.29 MB]
01.04.2022 04.04.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/13)
Horský Martin, Ľupčianska 84/3, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(27x) [0.29 MB]
30.03.2022 30.03.2022 Zmluva o dielo
kosenie obecného cintorína v obci Slovenská Ľupča
Starosta (2022/SL/GL/Z/6)
Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., 45738700, Magurská 16, 97411 Banská Bystrica 6 057,90 € ZMLUVA [PDF]
(28x) [0.21 MB]
29.03.2022 30.03.2022 Zmluva o dielo
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry I. etapa
Obec Slovenská Ľupča (2022/SL/LR/Z/2)
Metrostav Slovakia a.s., 47144190, Mlynské nivy 68, 82477 Bratislava 780 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(64x) [6.36 MB]
29.03.2022 29.03.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/12)
Vrbický Martin, Mgr., Tatranská 6510/18, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(44x) [0.29 MB]
29.03.2022 29.03.2022 Kúpna zmluva
odplatný prevod spoluvlastníckeho podielu
Majetok (2022/SL/GL/Z/5)
Igor Moravčík, Lichardova 16, 976 13 Slovenská Ľupča 10 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(29x) [0.16 MB]
16.03.2022 16.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 15/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/11)
Ľupčianska iniciatíva za otvorenú spoločnosť, 53449746, Hronská 263/34, 976 13 Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(31x) [0.33 MB]
16.03.2022 16.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/8)
Stolnotenisový oddiel Slovenská Ľupča, 30230047, 1. mája 373/5, Slovenská Ľupča 1 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(22x) [0.33 MB]
16.03.2022 16.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 9/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/12)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slovenská Ľupča, 31938523, Murgašova 1, 976 13 Slovenská Ľupča 1 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(28x) [0.33 MB]
16.03.2022 16.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/13)
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, 31903312, Nám. SNP 438/26, Slovenská Ľupča 1 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(25x) [0.33 MB]
16.03.2022 16.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/15)
Pro Lipche, 42009707, Lesnícka 852/10, Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(20x) [0.33 MB]
16.03.2022 16.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/9)
Občianske združenie Mestečko, 35991721, Hronská 263/34, Slovenská Ľupča 1 800,00 € ZMLUVA [PDF]
(25x) [0.33 MB]
16.03.2022 16.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/10)
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Slovenská Ľupča, 1783490132, Za Daňacou 58, Slovenská Ľupča 1 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(19x) [0.33 MB]
16.03.2022 16.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/14)
Združenie rodičov pri ZŠ Slovenská Ľupča, 0042001153, Školská 399/14, Slovenská Ľupča 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(23x) [0.33 MB]
15.03.2022 15.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/4)
Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča, 35658789, Športová 40, Slovenská Ľupča 2 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(21x) [0.34 MB]
15.03.2022 15.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/5)
Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča, 35658789, Športová 40, Slovenská Ľupča 5 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(20x) [0.33 MB]
15.03.2022 15.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/6)
SB, s.r.o., 31603319, Športová 40, Slovenská Ľupča 700,00 € ZMLUVA [PDF]
(24x) [0.33 MB]
14.03.2022 15.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/2)
Dratvárik - občianske združenie, 45027072, Nám. SNP 88, Slovenská Ľupča 8 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(17x) [0.33 MB]
14.03.2022 15.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 14/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/3)
Arkona SK, 53139712, Námestie SNP 6/23, 976 13 Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(26x) [0.33 MB]
14.03.2022 15.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/7)
Obecný futbalový klub Slovenská Ľupča, 14221217, Partizánska 591/1, Slovenská Ľupča 20 100,00 € ZMLUVA [PDF]
(23x) [0.33 MB]
14.03.2022 15.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2022
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2022/SL/DK/Z/1)
Jeep Wrangler club Slovakia, 0042311381, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča 3 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(25x) [0.34 MB]
04.03.2022 04.03.2022 ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE ŽIADOSTI O DOTÁCIU
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Obecný úrad (2022/SL/LR/Z/1)
P&B s.r.o., 47579161, Švermova 1754/24, 974 04 Banská Bystrica 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(38x) [0.29 MB]
01.03.2022 22.03.2022 Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme zo dňa 21.12.1999
Výška nájmu
Starosta (2022/SL/GL/Z/4)
Obecný podnik lesov spol. s.r.o. IČO: 31582117, Námestie SNP 13, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(20x) [0.14 MB]
28.02.2022 28.02.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/10)
Chovancová Katarína, Selčianska cesta 180/132, Selce Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(21x) [0.29 MB]
28.02.2022 28.02.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/11)
Jánoš Vladimír, akad.arch., Hronská 247/45, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(22x) [0.28 MB]
21.02.2022 03.03.2022 Dodatok č. 2 k zmluve č. ZM/2020/0266
Poskytnutie náhrady za obstaranie dopravnej časti ÚPD ZaD č. 5 UPN obce Slovenská Ľupča
Starosta (2022/SL/GL/Z/3)
Národná diaľničná spoločnosť a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35919001 Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(21x) [1.62 MB]
17.02.2022 22.02.2022 Kúpna zmluva
Prevod vlastníckeho práva predávajúceho v prospech kupujúceho k nehnuteľnostiam v k.ú.Slovenská Ľupča
Majetok (2022/SL/OM/Z/1)
Predávajúci Tatiana Frühholz rod.Holecyová, Nemcká spolková republika kupujúci Obec Slovenská Ľupča, IČO:00313823, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča 2 820,84 € ZMLUVA [PDF]
(58x) [0.16 MB]
15.02.2022 15.02.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/9)
Fodor František, Lesnícka 277/2, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(28x) [0.28 MB]
02.02.2022 02.02.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/8)
Iskra Juraj, Ľupčianska 109/55, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(23x) [0.29 MB]
02.02.2022 02.02.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/7)
Knižka Samuel, Ing., Krivánska 6615/28, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(25x) [0.29 MB]
01.02.2022 01.02.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/6)
Baczo Richard, Námestie SNP 23/55, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(25x) [0.29 MB]
31.01.2022 31.01.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/5)
Bruchánik Juraj, Železničná 569/1, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(23x) [0.29 MB]
31.01.2022 03.02.2022 Aktualizovaná príloha k zmluve
zrážkové vody z verejných priestranstiev
Obecný úrad (2022/SL/GL/Z/2)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(27x) [0.69 MB]
31.01.2022 31.01.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/4)
Viliam Luc, Námestie SNP 8, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(20x) [0.29 MB]
31.01.2022 31.01.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/3)
Mgr. Hlaváč Marcel, Sadová 5, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(29x) [0.29 MB]
14.01.2022 27.01.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/2)
Ing. Prandl Peter, Mlynská 39/4, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(30x) [0.29 MB]
14.01.2022 27.01.2022 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky (2022/SL/BZ/Z/1)
HERMES TRADING, s.r.o., Mladých budovateľov 2, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(28x) [0.29 MB]
09.12.2021 24.01.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny
Združená dodávka elektriny
Obecný úrad (2022/SL/GL/Z/1)
Stredoslovenská energetika a.s., 51865467 Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(21x) [2.79 MB]