Zmluvy - 2022

Roky: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet) a čísloZmluvná stranaSumaZmluva
24.10.2022 24.10.2022 Zmluva o nájme reklamnej plochy
dočasné užívanie reklamných plôch
Obecný podnik lesov (3/2022)
Materská škola Slovenská Ľupča, 37889966, Oslobodenia 2, 976 13 Slovenská Ľupča 1 500,00 €
24.10.2022 24.10.2022 Zmluva o nájme reklamnej plochy
dočasné užívanie reklamných plôch
Obecný podnik lesov (4/2022)
Obecný futbalový klub Slovenská Ľupča, 14221217, Partizánska 1, 976 13 Slovenská Ľupča 2 000,00 €
24.10.2022 24.10.2022 Zmluva o nájme reklamnej plochy
dočasné užívanie reklamných plôch
Obecný podnik lesov (1/2022)
Základná škola Sama Cambela, 35677856, Školská 14, 976 13 Slovenská Ľupča 2 000,00 €
24.10.2022 24.10.2022 Zmluva o nájme reklamnej plochy
dočasné užívanie reklamných plôch
Obecný podnik lesov (2/2022)
Základná umelecká škola Slovenská Ľupča, 45016909, Školská 16, 976 13 Slovenská Ľupča 1 500,00 €
12.10.2022 13.10.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (1/10/2022)
Juraj Haviar, 44868031, Dúbrava 432/3, 976 96 Medzibrod 7 708,00 €
05.09.2022 06.09.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (1/09/2022)
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, 976 13 Slovenská Ľupča 7 520,00 €
17.08.2022 06.09.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (1/08/2022)
Ivanič Fabián, 34704256, Záhumnie 10, 976 96 Medzibrod 13 581,00 €
24.06.2022 27.06.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (2/06/2022)
Juraj Haviar, 44868031, Dúbrava 432/3, 976 96 Medzibrod 11 863,40 €
20.06.2022 27.06.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (1/06/2022)
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, 976 13 Slovenská Ľupča 2 766,00 €
10.05.2022 23.05.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (2/05/2022)
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, 976 13 Slovenská Ľupča 12 792,00 €
10.05.2022 23.05.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (3/05/2022)
Ivanič Fabián, 34704256, Záhumnie 10, 976 96 Medzibrod 9 997,80 €
02.05.2022 03.05.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (1/05/2022)
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, 976 13 Slovenská Ľupča 1 037,50 €
19.04.2022 21.04.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (2/04/2022)
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, 976 13 Slovenská Ľupča 5 550,20 €
19.04.2022 21.04.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (1/04/2022)
Ivanič Fabián, 34704256, Záhumnie 10, 976 96 Medzibrod 9 853,40 €
28.03.2022 30.03.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (1/03/2022)
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, 976 13 Slovenská Ľupča 9 385,60 €
01.03.2022 21.03.2022 Dodatok
zmena výšky nájmu
Obecný podnik lesov (6)
Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 97613 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(49x) [0.14 MB]
16.02.2022 16.02.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (12/02/2022)
Juraj Haviar, 44868031, Dúbrava 432/3, Medzibrod 9 144,00 €
16.02.2022 16.02.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (13/02/2022)
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, Slovenská Ľupča 7 439,50 €
09.02.2022 09.02.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - asanácia lúk po ťažbe
Obecný podnik lesov (11/02/2022)
ArborHortus s.r.o., 36642070, Partizánska 30, Slovenská Ľupča Neuvedené
09.02.2022 09.02.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - doprava, uskladnenie a zalesnenie jamkovou sadbou
Obecný podnik lesov (6/02/2022)
ArborHortus s.r.o., 36642070, Partizánska 30, Slovenská Ľupča 3 730,00 €
09.02.2022 09.02.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - uhadzovanie haluziny po ťažbe
Obecný podnik lesov (10/02/2022)
ArborHortus s.r.o., 36642070, Partizánska 30, Slovenská Ľupča 3 600,00 €
09.02.2022 09.02.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - ochrana lesa proti zveri
Obecný podnik lesov (8/02/2022)
ArborHortus s.r.o., 36642070, Partizánska 30, Slovenská Ľupča 2 750,00 €
09.02.2022 09.02.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - ochrana lesných kultúr vyžínaním
Obecný podnik lesov (7/02/2022)
ArborHortus s.r.o., 36642070, Partizánska 30, Slovenská Ľupča 4 375,00 €
09.02.2022 09.02.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - výtin nežiaducich drevín
Obecný podnik lesov (9/02/2022)
ArborHortus s.r.o., 36642070, Partizánska 30, Slovenská Ľupča 1 900,00 €
07.02.2022 09.02.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - výtin nežiaducich drevín
Obecný podnik lesov (5/02/2022)
Denisa Chabadová, 47167734, Školská 7, Slovenská Ľupča 1 900,00 €
07.02.2022 09.02.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - asanácia lúk po ťažbe,údrž.sneh.jamy,ochrana lesa proti hmyzu,údrž.les.ciest,hygiena porastov
Obecný podnik lesov (2/02/2022)
Peter Chabada - PADRE, 41859928, Školská 7, Slovenská Ľupča Neuvedené
07.02.2022 09.02.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - asanácia lúk po ťažbe,údrž.sneh.jamy,ochrana lesa proti hmyzu,údrž.les.ciest,hygiena porastov
Obecný podnik lesov (4/02/2022)
Denisa Chabadová, 47167734, Školská 7, Slovenská Ľupča Neuvedené
07.02.2022 09.02.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - výtin nežiaducich drevín
Obecný podnik lesov (3/02/2022)
Peter Chabada - PADRE, 41859928, Školská 7, Slovenská Ľupča 1 900,00 €
01.02.2022 01.02.2022 Zmluva o zabezpečení dopravy
odvoz, triedenie a nakladanie dreva
Obecný podnik lesov (1/02/2022)
Woodword s.r.o, 46425209, Slovenská Ľupča 1094 Neuvedené
10.01.2022 10.01.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (2/01/2022)
Juraj Haviar, 44868031, Dúbrava 432/3, Medzibrod 5 427,50 €
10.01.2022 10.01.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (1/01/2022)
Ivanič Fabián, 34704256, Záhumnie 10, Medzibrod 9 338,00 €
10.01.2022 10.01.2022 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (3/01/2022)
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, Slovenská Ľupča 15 180,79 €