Zmluvy - 2023

Roky: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet) a čísloZmluvná stranaSumaZmluva
24.04.2023 02.05.2023 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (2/04/2023)
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, 976 13 Slovenská Ľupča 8 280,00 €
24.04.2023 02.05.2023 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (3/04/2023)
Ivanič Fabián, 34704256, Záhumnie 10, 976 96 Medzibrod 5 309,50 €
17.04.2023 25.04.2023 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (1/04/2023)
Juraj Haviar, 44868031, Dúbrava 432/3, 976 96 Medzibrod 1 854,00 €
27.03.2023 04.04.2023 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (2/03/2023)
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, 976 13 Slovenská Ľupča 5 993,15 €
13.03.2023 14.03.2023 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (1/03/2023)
Juraj Haviar, 44868031, Dúbrava 432/3, 976 96 Medzibrod 11 216,20 €
28.02.2023 01.03.2023 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - asanácia lúk po ťažbe,údrž.sneh.jamy,chrana lesa proti hmyzu, údržba les.ciest,hygiena porastov
Obecný podnik lesov (9/02/2023)
Peter Chabada - PADRE, 41859928, Školská 7, 97613 Slovenská Ľupča Neuvedené
28.02.2023 01.03.2023 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - asanácia lúk po ťažbe,údrž.sneh.jamy,chrana lesa proti hmyzu, údržba les.ciest,hygiena porastov
Obecný podnik lesov (11/02/2023)
Denisa Chabadová, 47167734, Školská 7, 97613 Slovenská Ľupča Neuvedené
28.02.2023 01.03.2023 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - výtin nežiadúcich drevín
Obecný podnik lesov (12/02/2023)
Denisa Chabadová, 47167734, Školská 7, 97613 Slovenská Ľupča 1 100,00 €
28.02.2023 01.03.2023 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - výtin nežiadúcich drevín
Obecný podnik lesov (10/02/2023)
Peter Chabada - PADRE, 41859928, Školská 7, 97613 Slovenská Ľupča 1 100,00 €
20.02.2023 22.02.2023 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - uhadzovanie haluziny po ťažbe
Obecný podnik lesov (7/02/2023)
ArborHortus s.r.o., 36642070, Partizánska 30, 976 13 Slovenská Ľupča 4 400,00 €
20.02.2023 22.02.2023 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - doprava, uskladnenie a zalesnenie
Obecný podnik lesov (3/02/2023)
ArborHortus s.r.o., 36642070, Partizánska 30, 976 13 Slovenská Ľupča 5 750,00 €
20.02.2023 22.02.2023 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - ochrana lesných kultúr vyžínaním
Obecný podnik lesov (4/02/2023)
ArborHortus s.r.o., 36642070, Partizánska 30, 976 13 Slovenská Ľupča 5 200,00 €
20.02.2023 22.02.2023 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - výtin nežiadúcich drevín
Obecný podnik lesov (6/02/2023)
ArborHortus s.r.o., 36642070, Partizánska 30, 976 13 Slovenská Ľupča 2 200,00 €
20.02.2023 22.02.2023 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - ochrana lesa proti zveri
Obecný podnik lesov (5/02/2023)
ArborHortus s.r.o., 36642070, Partizánska 30, 976 13 Slovenská Ľupča 3 480,00 €
20.02.2023 23.02.2023 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - asanácia lúk po ťažbe
Obecný podnik lesov (8/02/2023)
ArborHortus s.r.o., 36642070, Partizánska 30, 97613 Slovenská Ľupča Neuvedené
03.02.2023 07.02.2023 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (2/02/2023)
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, 976 13 Slovenská Ľupča 13 806,60 €
03.02.2023 07.02.2023 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (1/02/2023)
Ivanič Fabián, 34704256, Záhumnie 10, 976 96 Medzibrod 16 876,00 €
19.01.2023 19.01.2023 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (1/01/2023)
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, 976 13 Slovenská Ľupča 1 060,95 €
19.01.2023 31.01.2023 Zmluva o zabezpečení dopravy
odvoz, triedenie a nakladanie dreva
Obecný podnik lesov (3/01/2023)
Woodword s.r.o, 46425209, 976 13 Slovenská Ľupča 1094 Neuvedené
19.01.2023 19.01.2023 Zmluva o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov (2/01/2023)
Juraj Haviar, 44868031, Dúbrava 432/3, 976 96 Medzibrod 2 779,50 €