Zmluvy - 2020

Roky: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet) a čísloZmluvná stranaSumaZmluva
19.11.2020 26.11.2020 Zmluva č.3/11/2020 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti - výtin nežiadúcich drevín
Obecný podnik lesov
Marek Valent, 40088154, Hronská 227, Banská Bystrica 2 106,45 €
17.11.2020 25.11.2020 Dodatok č.2020/1 k Zmluve o udelení licencie 293
užívateľská podpora WebLes
Obecný podnik lesov
Foresta SK, a.s., 36368741, Horná 34, Banská Bystrica 85,99 €
09.11.2020 11.11.2020 Zmluva č.1/11/2020 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Ivanič Fabián, 34704256, Záhumnie 10, Medzibrod 2 492,60 €
09.11.2020 11.11.2020 Zmluva č.2/11/2020 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Ivanič Fabián, 34704256, Záhumnie 10, Medzibrod 7 993,04 €
04.11.2020 25.11.2020 Nájomná zmluva o nájme lesných pozemkov na hospod. v lesoch č. 02/11/2020
nájom lesných pozemkov
Obecný podnik lesov
Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku, 31903312, Námestie SNP 26, Slovenská Ľupča 1,00 €
26.10.2020 29.10.2020 Zmluva č.1/10/2020 o vykonaní prác v lesníctve
vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty
Obecný podnik lesov
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, Slovenská Ľupča 5 382,50 €