Zmluvy - 2021

Roky: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet)Zmluvná stranaSumaZmluva
05.02.2021 05.02.2021 Zmluva č. 3/02/2021 o vykonaní prác v lesníctve
(vykonanie prác v les.činnosti - asanácia lúk po ťažbe, údržba sneh.jamy, chrana proti hmyzu,údržba les.ciest, hygiena porastov)
Obecný podnik lesov
Peter Chabada - PADRE, 41859928, Školská 7, Slovenská Ľupča Neuvedené
05.02.2021 05.02.2021 Zmluva č. 4/02/2021 o vykonaní prác v lesníctve
(vykonanie prác v les.činnosti - asanácia lúk po ťažbe, údržba sneh.jamy, chrana proti hmyzu,údržba les.ciest, hygiena porastov)
Obecný podnik lesov
Denisa Chabadová, 47167734, Školská 7, Slovenská Ľupča Neuvedené
01.02.2021 02.02.2021 Zmluva č. 2/02/2021 o vykonaní prác v lesníctve
(vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty)
Obecný podnik lesov
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, Slovenská Ľupča 5 895,40 €
01.02.2021 02.02.2021 Zmluva č. 1/02/2021 o vykonaní prác v lesníctve
(vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty)
Obecný podnik lesov
Juraj Haviar, 44868031, Dúbrava 432/3, Medzibrod 4 965,60 €
21.01.2021 21.01.2021 Zmluva č. 6/01/2021 o vykonaní prác v lesníctve
(vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty)
Obecný podnik lesov
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, Slovenská Ľupča 7 992,00 €
21.01.2021 21.01.2021 Zmluva č. 7/01/2021 o vykonaní prác v lesníctve
(vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty)
Obecný podnik lesov
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, Slovenská Ľupča 2 092,80 €
19.01.2021 19.01.2021 Zmluva č. 5/01/2021 o zabezpečení dopravy
(odvoz, triedenie a nakladanie dreva )
Obecný podnik lesov
Roľnícke družstvo Hron Slovenská Ľupča, 00189219, Slovenská Ľupča 1094 Neuvedené
12.01.2021 12.01.2021 Zmluva č. 4/01/2021 o vykonaní prác v lesníctve
(vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty)
Obecný podnik lesov
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, Slovenská Ľupča 2 833,35 €
12.01.2021 12.01.2021 Zmluva č. 2/01/2021 o vykonaní prác v lesníctve
(vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty)
Obecný podnik lesov
Juraj Haviar, 44868031, Dúbrava 432/3, Medzibrod 1 332,40 €
12.01.2021 12.01.2021 Zmluva č. 1/01/2021 o vykonaní prác v lesníctve
(vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty)
Obecný podnik lesov
Ivanič Fabián, 34704256, Záhumnie 10, Medzibrod 6 022,50 €
12.01.2021 12.01.2021 Zmluva č. 3/01/2021 o vykonaní prác v lesníctve
(vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty)
Obecný podnik lesov
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, Slovenská Ľupča 7 938,00 €
01.01.2021 08.01.2021 Kontrakt č. NO002105 na dodávku dreva
(predaj drevnej hmoty)
Obecný podnik lesov
SLOVWOOD Ružomberok, a.s., 36406317, Tatranská cesta 3, Ružomberok Neuvedené
21.12.2020 08.01.2021 Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/26/54E/925 o poskytnutí finančného príspevku
(poskytnutie finanč. príspevku v rámci projektu _Prvá pomoc'-Opatrenie č. 3B)
Obecný podnik lesov
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, 30794536, ČSA 7, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(8x) [3.56 MB]
06.08.2020 08.01.2021 Zmluva č. 47876-2020/710 o poskytnutí podpory v les.hospodárstve
(poskytnutie pomoci obhospodarovateľovi lesa v sektore les. hospodárstva)
Obecný podnik lesov
Pôdohospodárska platobná agentúra, 30794323, Hraničná 12, Bratislava 55 552,00 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [2.56 MB]
05.05.2020 08.01.2021 Dohoda č. 20/26/54E/925 o poskytnutí finančného príspevku
(poskytnutie finanč. príspevku v rámci projektu _Prvá pomoc'-Opatrenie č. 3B)
Obecný podnik lesov
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, 30794536, ČSA 7, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(12x) [2.55 MB]