Obec Slovenská Ľupča
Námestie SNP 13
97613 Slovenská Ľupča

obecsl@slovenskalupca.sk

+421 (0)48/472 32 10


Úvod Obecná stránka Faktúry Objednávky Obecné Zastupiteľstvo Obecný rozhlas Ľupčianske zvesti

Zverejňovanie

Zverejňovanie
od jún 2019

Vzhľadom na vykonávanie zmien v elektronickom úradnom systéme prosím ospravedlňte dočasne nekompletnosť zverejnených informácií. Ďakujeme za pochopenie.


Objednávky a Faktúry
19. september 2019

Vytvorenie a spustenie nového zverejňovania faktúr a objednávok obce.


Obecný rozhlas a Zvesti
25. júl 2019

Doplnené zverejňovanie prepisu textu hlásenia obecného rozhlasu a archív vydania Ľupčianskych Zvestí.


Objednávky a OZ
26. jún 2019

Doplnené zverejňovanie objednávok a Obecného Zastupiteľstva.


Faktúry
25. jún 2019

Od 25.6.2019 je spustený nový portál pre zverejňovanie obce Slovenská Ľupča.