Zmluvy - 2024

Roky: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet) a čísloZmluvná stranaSumaZmluva
12.04.2024 15.04.2024 Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja
zber a výkup použitého kuchynského oleja
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/12)
VEMABB, s.r.o. 50342096, 1. Mája 373/7, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(0x) [1.27 MB]
03.04.2024 03.04.2024 Zmluva o dielo
Kosenie cintorína 5 x do roka
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/10)
Podnik medzitrhu práce n.o.,r.s.p., 45738700, Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica 8 077,20 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.97 MB]
26.03.2024 26.03.2024 Zmluva o dielo
oprava a dobudovanie miestnej komunikácie v lokalite ulice Podkonická
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/OU/Z/1)
REKSTAV s.r.o.,50451685,Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča 32 988,66 € ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.24 MB]
26.03.2024 26.03.2024 Kúpna zmluva
prevod nehnuteľnosti LV č. 2408, k.ú. Slovenská Ľupča, ako parcela registra „C“ č. KN 2329/1 o výmere 1530 m2 – trvalý trávny porast
Majetok (2024/SL/OM/Z/1)
Mgr. art. Juraj Gábor,Breznička 38,98502 Breznička 20 272,50 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.25 MB]
26.03.2024 26.03.2024 Hromadná licenčná zmluva
udelenie súhlasu na reprodukovanú hudbu
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/8)
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, 00178454, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(0x) [3.08 MB]
25.03.2024 25.03.2024 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie
Dane a Poplatky (2024/SL/BZ/Z/4)
Krč Peter, Ing., Starohorská 6154/42, 974 01 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.18 MB]
25.03.2024 26.03.2024 Zmluva č. 3241027
dotácia na zabezpečenie materiálno - technického vybavenia DHZ
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/9)
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 00177474, Kutuzova 17, 83103 Bratislava 3 3 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [2.54 MB]
25.03.2024 04.04.2024 Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby
Poskytovanie sociálnej služby: Mária Kováčová
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/11)
SENIORKA n.o., 45735603, 96 001 Zvolen 2 217,60 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [2.96 MB]
22.03.2024 25.03.2024 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie
Dane a Poplatky (2024/SL/BZ/Z/3)
Haviar Martin, Ing., Za nožiarňou 639/1, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.17 MB]
21.03.2024 21.03.2024 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie
Dane a Poplatky (2024/SL/BZ/Z/2)
Piar Peter, Viestova 1188/12, 974 01 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.17 MB]
13.03.2024 18.03.2024 Zmluva o spolupráci
Umelecké predstavenie
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/6)
Divadlo MÚZA TEATRO, 47748681, Broskyňová 1172/7, 900 45 Malinovo 3 450,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [2.11 MB]
04.03.2024 04.03.2024 Zmluva o dielo
Vypracovanie projektu zmeny stavby pred dokončením pre Stavebné povolenie ' Kreatívne centrum - rekonštrukcia objektu'
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/5)
EK Solutions s.r.o., 55937535, Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica 21 400,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [1.32 MB]
27.02.2024 27.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/15)
Pro Lipche, 42009707, Lesnícka 852/10, Slovenská Ľupča 1 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.19 MB]
22.02.2024 18.03.2024 Hromadná licenčná zmluva
Udelenie súhlasu
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/7)
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, 00178454, 821 08 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [4.37 MB]
20.02.2024 20.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/14)
Obecný futbalový klub Slovenská Ľupča, 14221217, Partizánska 591/1, Slovenská Ľupča 26 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.2 MB]
16.02.2024 16.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/12)
Občianske združenie Mestečko, 35991721, Hronská 263/34, Slovenská Ľupča 2 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.19 MB]
16.02.2024 16.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 14/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/13)
Školský volejbalový klub TATRAN Banská Bystrica, o.z. - Slovenská Ľupča, 37825631, Cesta na amfiteáter 4, 974 01 Banská Bystrica 6 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.2 MB]
15.02.2024 15.02.2024 Zmluva o hudobnej produkcii
koncert skupiny Fragile
Kultúra (2024/SL/HJ/Z/2)
VOCE k.s., Kremnická 26, 851 01 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.2 MB]
15.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/11)
Združenie rodičov pri ZŠ Slovenská Ľupča, 0042001153, Školská 399/14, Slovenská Ľupča 1 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.2 MB]
15.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/5)
Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča, 35658789, Športová 40, Slovenská Ľupča 4 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.2 MB]
14.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 9/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/8)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slovenská Ľupča, 31938523, Murgašova 1, 976 13 Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.19 MB]
14.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/2)
Jeep Wrangler club Slovakia, 0042311381, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.2 MB]
14.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/7)
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, 31903312, Nám. SNP 438/26, Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.2 MB]
14.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/3)
Jeep Wrangler club Slovakia, 0042311381, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.2 MB]
13.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 15/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/10)
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Slovenskej Ľupči, 008970193530, Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.2 MB]
13.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/6)
Dratvárik - občianske združenie, 45027072, Nám. SNP 88, Slovenská Ľupča 6 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.2 MB]
13.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/4)
Stolnotenisový oddiel Slovenská Ľupča, 30230047, 1. mája 373/5, Slovenská Ľupča 1 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.19 MB]
13.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/9)
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Slovenská Ľupča, 1783490132, Za Daňacou 58, Slovenská Ľupča 1 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.19 MB]
13.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/1)
SB, s.ro., 31603319, Športová 40, 976 13 Slovenská Ľupča 800,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.2 MB]
08.02.2024 13.02.2024 Zmluva o hudobnej produkcii
reprodukcia hudobného žánru
Kultúra (2024/SL/HJ/Z/1)
Mgr. Art. Filip Urda, školská 46/18, 96801 Nová Baňa 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.18 MB]
07.02.2024 07.02.2024 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
odohranie divadelného predstavenia 24.3.2024 v MKS
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/3)
Mgr. Svetozár Sprušanský, 36067164, Silvánska 29, 841 04 Bratislava 4 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [1.19 MB]
06.02.2024 07.02.2024 Zmluva o príspevku
Poskytnutie príspevku formou nákupných poukážok v hodnote 50 €.
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/4)
COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo, 00169021 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.59 MB]
05.02.2024 05.02.2024 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie
Dane a Poplatky (2024/SL/BZ/Z/1)
Viktor Lakomčík, 1. mája 377/23, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.18 MB]
31.01.2024 31.01.2024 Zmluva o postúpení práv a povinností
Bezplatné postúpenie práv a povinností
Ekonomické (2024/SL/HZ/Z/1)
Klaudia Roháčová, s.r.o. Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.13 MB]
22.01.2024 24.01.2024 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 123027327
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/1)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., 36644030, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [1.46 MB]