Zmluvy - 2021

Roky: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet)Zmluvná stranaSumaZmluva
17.09.2021 20.09.2021 Zmluva o dodávke plynu
(Dodávka zemného plynu Námestie SNP 431/12)
Ekonomické
SPP - distribúcia a.s, IČO 35815256, Mlynské Nivy 44/B, 82511 Bratislava 130,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [3.11 MB]
14.09.2021 20.09.2021 Zmluva o dielo
(Tvorba webovej stránky obce Slovenská Ľupča)
Obecný úrad
sellio s.r.o, IČO 47417641 Račianska 7, 831 02 Bratislava 5 760,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.12 MB]
07.09.2021 09.09.2021 Dodatok č. 6 k Licenčnej zmluve č. U1021/2013
(dodatkom sa mení konfigurácia informačného systému a cena )
Starosta
MADE spol. s r.o., 36041688, Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica 2 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.9 MB]
03.09.2021 03.09.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
(odvádzanie a čistenie odpadových vôd)
Dane a Poplatky
Chovancová Katarína, Selčianska cesta 180/132, Selce Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.29 MB]
30.08.2021 30.08.2021 Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
(Zabezpečenie overenia účtovníctva a účtovnej závierky)
Obecný úrad
Ing. Mária Huštáková, 32013892, Bernolákova 41, 97405 Banská Bystrica 2 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [3.21 MB]
27.08.2021 06.09.2021 Zmluva o hudobnej produkcii
(Hudobná produkcia s použitím kapely - saxofónové kvarteto)
Obecný úrad
Kristína Sýkorová SNP 32 Brezno 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [2.02 MB]
16.08.2021 18.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202147C79
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Políčeková Janka, Radvanská 25, Banská Bystrica 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.29 MB]
16.08.2021 18.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202146C37
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Debnárik Jozef, Za Ďaňacou 60, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.29 MB]
16.08.2021 06.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202149C111
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Chovancová Marta, Kimovská 30, Zvolen 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.52 MB]
16.08.2021 06.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202150C112
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Holéci Juraj, THK 2, Banská Bystrica 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.52 MB]
16.08.2021 06.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202148C101
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Mgr. Vančová Jozefína 105,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.52 MB]
12.08.2021 11.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202145D121
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Mgr. Alexandra Debnárová Phd., Bardošova 11, Bratislava 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(13x) [0.29 MB]
21.07.2021 21.07.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
(odvádzanie a čistenie odpadových vôd)
Dane a Poplatky
Jánoš Vladimír, akad.arch., Hronská 247/45, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(9x) [0.28 MB]
20.07.2021 10.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202142C19
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Vaváková Eva, školská 24, Pliešovce 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.35 MB]
20.07.2021 10.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202141D12
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Lakomčíková Jarmila, Lesnícka 19, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.35 MB]
20.07.2021 10.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202144C29
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Belík Peter, Javorová 6, Banská Bystrica 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.52 MB]
20.07.2021 10.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202143C20
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Seredyová Zuzana, 1. mája 1, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.52 MB]
20.07.2021 06.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202140E35
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Lakomčíková Jarmila, Lesnícka 19, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.35 MB]
12.07.2021 12.07.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
(odvádzanie a čistenie odpadových vôd)
Dane a Poplatky
Bruchánik Juraj, Železničná 569/1, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.29 MB]
09.07.2021 14.07.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Nájom nebytových priestorov na Námestí SNP 431/12)
Obecný úrad
Banskobystrický geomontánny park, Námestie SNP 1/13, Slovenská Ľupča 185,00 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [0.28 MB]
01.07.2021 14.07.2021 Zmluva o nájme gastro zariadenia NIVONA
(prenájom zariadenia)
Obecný úrad
Euro Coffe s.r.o Trnavská cesta 813 Sereď 1,00 € ZMLUVA [PDF]
(14x) [1.88 MB]
01.07.2021 27.07.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202133B234
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Štrbová Dagmar, Rudohorská 30, Banská Bystrica 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(10x) [0.52 MB]
01.07.2021 01.07.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
(odvádzanie a čistenie odpadových vôd)
Dane a Poplatky
Baczo Richard, Námestie SNP 23/55, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.29 MB]
01.07.2021 29.07.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202136D165
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Jana Gabčová, Žilinská 8, Bratislava 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.35 MB]
01.07.2021 06.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202139C90
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Ing. Jezný Emil, Gorkého 84, Martin 105,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.52 MB]
01.07.2021 02.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202137C12
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Martina Svrčková, Za Ďaňacou 62, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(12x) [0.52 MB]
25.06.2021 27.07.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202131B44
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Adame Jozef, Javornícka 2, Banská Bystrica 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [0.52 MB]
25.06.2021 06.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202132B86
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Ing. Jezný Emil, Gorkého 84, Martin 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(10x) [0.35 MB]
16.06.2021 18.06.2021 Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet
(poskytovanie vybraných telekomunikačných služieb)
Obec Slovenská Ľupča
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(13x) [1.88 MB]
16.06.2021 18.06.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
(poskytovanie vybraných telekomunikačných služieb)
Obec Slovenská Ľupča
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 204,90 € ZMLUVA [PDF]
(6x) [3.02 MB]
14.06.2021 14.06.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
(odvádzanie a čistenie odpadových vôd)
Dane a Poplatky
Ing. František Fodor, Lesnícka 277/2, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(21x) [0.28 MB]
07.06.2021 09.06.2021 Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet
(služba Magio Televízia cez internet)
Obecný úrad
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(8x) [1.82 MB]
07.06.2021 07.06.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202129C164
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Rosenbergerová Eva, Mierová 5, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(32x) [0.35 MB]
07.06.2021 09.06.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
(poskytovanie vybraných telekomunikačných služieb)
Obecný úrad
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 206,90 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [2.94 MB]
02.06.2021 03.06.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202128C35
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Majlišová Viera, Za nožiarňou 1, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(17x) [0.29 MB]
01.06.2021 01.06.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202127D211
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Adamovič Ivan, 1. mája 18, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(16x) [0.35 MB]
01.06.2021 31.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202124D16
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Mgr. Kontúr Peter, Lesnícka2/A, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(22x) [0.35 MB]
01.06.2021 31.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202126D119
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Ing. Majeský Igor, Ľupčianska 43, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(15x) [0.35 MB]
01.06.2021 31.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202125D28
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Šalková Mária, Lichardova 19, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(15x) [0.52 MB]
28.05.2021 28.05.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
(odvádzanie a čistenie odpadových vôd)
Dane a Poplatky
SL SLOVAKIA a.s., Ľupčianska 57, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.29 MB]
26.05.2021 26.05.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
(odvádzanie a čistenie odpadových vôd)
Dane a Poplatky
Viliam Luc, Námestie SNP 4425/8, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(12x) [0.29 MB]
24.05.2021 25.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202123C31
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Kostúr Jaroslav, Podkonice 326, Podkonice 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(17x) [0.29 MB]
24.05.2021 24.05.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
(odvádzanie a čistenie odpadových vôd)
Dane a Poplatky
Michal Korčok, Ľupčianska 6, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.29 MB]
21.05.2021 21.05.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
(odvádzanie a čistenie odpadových vôd)
Dane a Poplatky
SVB LIPCHE, Mierová 9, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(14x) [0.29 MB]
19.05.2021 25.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202119E183
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Tokárová Janka, Františka Mazúra 16, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(19x) [0.29 MB]
19.05.2021 25.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202120E184
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Hrašková Mária, Mierová 5, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(25x) [0.29 MB]
18.05.2021 20.05.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie
(dotácia na materiálno technické vybavenie DHZ)
Obec Slovenská Ľupča
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 00177474, Kutuzova 17, 83103 Bratislava 3 3 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [3.72 MB]
17.05.2021 24.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202122E189
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Priesol Ivan, Hronská 9, Slovenská Ľupča 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(26x) [0.52 MB]
17.05.2021 24.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202115E135
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Chriašteľová Lýdia, Námestie SNP 38, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [0.52 MB]
17.05.2021 24.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202116E139
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Bartošová Mária, 1. mája 16, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(20x) [0.52 MB]
17.05.2021 24.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202117E145
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Majerová Edita, Hronská 48, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(13x) [0.52 MB]
17.05.2021 24.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202121E187
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Homola Rastislav, Železničná 13, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(12x) [0.52 MB]
17.05.2021 24.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202118E149
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Korenková Mária, Okružná 31, Poprad 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(14x) [0.52 MB]
14.05.2021 17.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202114E75
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Golianová Erika, 1. mája 17, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(23x) [0.52 MB]
13.05.2021 14.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202113E170
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Salajová Janka, Záhradná 31, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(21x) [0.35 MB]
12.05.2021 13.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202112B252
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Judita Holéczyová, Krivánska 4, Banská Bystrica 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(17x) [0.39 MB]
10.05.2021 10.05.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
(odvádzanie a čistenie odpadových vôd)
Dane a Poplatky
Michal Oravec, Ľupčianska 21, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.28 MB]
03.05.2021 03.05.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
(odvádzanie a čistenie odpadových vôd)
Dane a Poplatky
Zdenek Plechatý, Za Ďaňacou 2, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(9x) [0.29 MB]
03.05.2021 03.05.2021 Kolektívna zmluva
(pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2021 a 2022)
Obecný úrad
Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 97613 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(21x) [0.63 MB]
30.04.2021 30.04.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202111B88
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
MUDr. Emília Králová, Piešťanská 30, Nitra 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(24x) [0.29 MB]
26.04.2021 26.04.2021 Zmluva o dielo
(Kosenie obecného cintorína v obci Slovenská Ľupča)
Obec Slovenská Ľupča
Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., 45738700, Magurská 16, 97411 Banská Bystrica 942,34 € ZMLUVA [PDF]
(28x) [0.21 MB]
22.04.2021 23.04.2021 Kúpna zmluva č. 30600/KZ-2807/2020/Slovenská Ľupča/1888/3738
(Kúpa nehnuteľností - pozemkov za účelom majetkoprávneho usporiadania stavby R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča)
Národná diaľničná spoločnosť a. s., Dúbravská cesta 14, 84104 BRATISLAVA 523 089,72 € ZMLUVA [PDF]
(18x) [9.38 MB]
20.04.2021 20.04.2021 Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých psov
(odchyt a umiestnenie túlavých psov)
OZ Tuláčik , ČSA 25, Brezno 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(33x) [2.96 MB]
16.04.2021 19.04.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
(odvádzanie a čistenie odpadových vôd)
Dane a Poplatky
Mgr. Lucia Kubušová, Tulská 3274/34, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(10x) [0.29 MB]
01.04.2021 08.04.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
(odvádzanie a čistenie odpadových vôd)
Ing. Miroslav Ťažký Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(36x) [2.26 MB]
01.04.2021 01.04.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Krátkodobé užívanie nebytových priestorov v MKS)
SOANRE sro. 1.mája 635/2, 976 13 Slovenská Ľupča 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(20x) [0.21 MB]
31.03.2021 09.04.2021 Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
(prenájom nehnuteľností za účelom realizácie výstavby '9473-Slovenská Ľupča-stred-zahustenie TS Námestie SNP')
Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina 1,00 € ZMLUVA [PDF]
(13x) [6.02 MB]
29.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13/2021
(poskytnutie dotácie na rok 2021)
Obecný úrad
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slovenská Ľupča, 31938523, Murgašova 1, Slovenská Ľupča 1 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(13x) [0.26 MB]
29.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2021
(poskytnutie dotácie na rok 2021)
Obecný úrad
Pro Lipche, 42009707, Lesnícka 852/10, Slovenská Ľupča 1 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(18x) [0.26 MB]
26.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2021
(poskytnutie dotácie na rok 2021)
Obecný úrad
Občianske združenie Mestečko, 35991721, Hronská 263/34, Slovenská Ľupča 1 800,00 € ZMLUVA [PDF]
(13x) [0.26 MB]
26.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/2021
(poskytnutie dotácie na rok 2021)
Obecný úrad
Stolnotenisový oddiel Slovenská Ľupča, 30230047, 1. mája 373/5, Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [0.26 MB]
26.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2021
(poskytnutie dotácie na rok 2021)
Obecný úrad
Jeep Wrangler club Slovakia, 0042311381, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča 2 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(12x) [0.26 MB]
25.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/2021
(poskytnutie dotácie na rok 2021)
Obecný úrad
Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča, 35658789, Športová 40, Slovenská Ľupča 2 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(13x) [0.26 MB]
25.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10/2021
(poskytnutie dotácie na rok 2021)
Obecný úrad
Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča, 35658789, Športová 40, Slovenská Ľupča 3 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(13x) [0.26 MB]
25.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12/2021
(poskytnutie dotácie na rok 2021)
Obecný úrad
SB, s.r.o., 31603319, Športová 40, Slovenská Ľupča 700,00 € ZMLUVA [PDF]
(20x) [0.26 MB]
24.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2021
(poskytnutie dotácie na rok 2021)
Obecný úrad
Združenie rodičov pri ZŠ Slovenská Ľupča, 0042001153, Školská 399/14, Slovenská Ľupča 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(10x) [0.26 MB]
24.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/St/2021
(poskytnutie dotácie na rok 2021)
Obecný úrad
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, 31903312, Nám. SNP 438/26, Slovenská Ľupča 1 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(12x) [0.26 MB]
24.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 9/2021
(poskytnutie dotácie na rok 2021)
Obecný úrad
Obecný futbalový klub Slovenská Ľupča, 14221217, Partizánska 591/1, Slovenská Ľupča 12 800,00 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [0.26 MB]
24.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2021
(poskytnutie dotácie na rok 2021)
Obecný úrad
Dratvárik - občianske združenie, 45027072, Nám. SNP 88, Slovenská Ľupča 6 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(12x) [0.26 MB]
24.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2021
(poskytnutie dotácie na rok 2021)
Obecný úrad
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Slovenská Ľupča, 1783490132, Za Daňacou 58, Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(19x) [0.26 MB]
22.03.2021 23.03.2021 Dodatok č. 06 k zmluve 9100097318
(zmena produktu Fixácia ceny 24)
SPP - distribúcia a.s, 35910739, Mlynské Nivy 44/B, 82511 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(27x) [2.16 MB]
22.03.2021 23.03.2021 Dodatok č. 06 k zmluve 9100098187
(zmena produktu Fixácia ceny 24)
SPP - distribúcia a.s, 35910739, Mlynské Nivy 44/B, 82511 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(15x) [2.28 MB]
22.03.2021 23.03.2021 Dodatok č. 06 k zmluve 9100097306
(zmena produktu Fixácia ceny 24)
SPP - distribúcia a.s, 35910739, Mlynské Nivy 44/B, 82511 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(20x) [2.22 MB]
22.03.2021 23.03.2021 Dodatok č. 06 k zmluve 9100100087
(zmena produktu Fixácia ceny 24)
SPP - distribúcia a.s, 35910739, Mlynské Nivy 44/B, 82511 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(17x) [2.18 MB]
19.03.2021 25.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 18.2.2010
(úprava výšky nájomného)
TOPPRES D.A. spol. s.r.o., Zvolenská cesta 13, Banská Bystrica 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(16x) [0.04 MB]
15.03.2021 17.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
(dodatkom sa mení doba výpožičky)
Slovenská republika Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(11x) [0.47 MB]
12.03.2021 12.03.2021 Zmluva o nájme nebytových pristrorov
(Krátkodobé užívanie nebytových priestorov v MKS)
SOANRE sro. 1.mája 635/2, 976 13 Slovenská Ľupča 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(21x) [0.21 MB]
09.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/St/2021
(poskytnutie dotácie na rok 2021)
Obecný úrad
Združenie rodičov pri ZŠ Slovenská Ľupča, 0042001153, Školská 399/14, Slovenská Ľupča 192,00 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [0.26 MB]
26.02.2021 26.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone správy
(predĺženie času trvania výkonu zmluvy)
Obecný úrad
ZŠ Sama Cambela, 35677856, Školská 14, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(17x) [1.69 MB]
23.02.2021 23.02.2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu
(Dodávka elektriny )
Slovakia Energy s.r.o, Plynárenská 7/A, Bratislva Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(34x) [3.26 MB]
11.02.2021 11.02.2021 Kúpna zmluva
(kúpa nehnuteľnosti - pozemok a Hospodárska budova)
Pepas spol. s.r.o. Czambelova 35, 976 13 Slovenská Ľupča 120 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(62x) [5.8 MB]
03.02.2021 10.02.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
(Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy)
Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(23x) [4.88 MB]
03.02.2021 10.02.2021 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
(Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(26x) [3.7 MB]
03.02.2021 10.02.2021 Kúpna zmluva č. 30600_KZ -10359_202_Slovenská Ľupča_1888_3300
(Kúpa nehnuteľností - pozemkov za účelom majetkoprávneho usporiadania stavby R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča )
NDS a.s. Dúbravská cesta 14, Brartislava 33 201,14 € ZMLUVA [PDF]
(23x) [5.03 MB]
02.02.2021 02.02.2021 Kúpna zmluva
(Prevod nehnuteľného majetku parc.č. C KN 1678/5 o výmere 128 m2, záhrada a parc.č. C KN 1678/6 o výmere 26 m2, záhrada v k.ú.Slovenská Ľupča)
Ing.Miroslava Vinczeová PhD., Hronská 6, Slovenská Ľupča, Obec Slovenská Ľupča IČO:00313823 4 502,96 € ZMLUVA [PDF]
(32x) [3.37 MB]
02.02.2021 02.02.2021 Kúpna zmluva
(Prevod nehnuteľného majetku parc.č. C KN 828/5 o výmere 47 m2, záhrada v k.ú.Slovenská Ľupča)
Jozef Debnárik a manželka Emília Debnáriková, Ľupčianska 50, Slovenská Ľupča , Obec Slovenská Ľupča IČO:00313823 1 374,28 € ZMLUVA [PDF]
(64x) [3.38 MB]
05.01.2021 05.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202110E69
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Anna Bruchániková, Starohorská 20, Banská Bystrica 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(30x) [0.29 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202107C245
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Melánia Dlhošová, 29. augusta 24, Banská Bystrica 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(31x) [0.29 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202105B251
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Oľga Lakomčíková, Halalovka 22, Trenčín 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(35x) [0.29 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202103B249
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
MUDr. Eduard Hurta, Železničná 23, Slovenská Ľupča 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(25x) [0.29 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o poskytovaní účtovných a ekonomických služieb
(účtovné a ekonomické služby)
Obecný úrad
Ing. Eva Vaníková, 52817598, Tatranská 94, 974 11 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(37x) [0.15 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202108C206
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Zdenek Plechatý, Za Ďaňacou 2, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(27x) [0.29 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202104B250
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Krajči Miroslav, Za nožiarňou 3, Slovenská Ľupča 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(30x) [0.29 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202106B8
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Virágová Kristína, Námestie SNP 5/21, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(26x) [0.29 MB]
30.12.2020 01.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202102E202
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Klára Šaligová, Bruchačka 393, Horná lehota 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(12x) [0.29 MB]
30.12.2020 01.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202101D183
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Tomáš Hudec, Námestie SNP 466/76, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(21x) [0.29 MB]