Zmluvy - 2021

Roky: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet) a čísloZmluvná stranaSumaZmluva
29.12.2021 29.12.2021 Zmluva o postúpení práv a povinností uzatvorená podľa ust.524 a nasl.Občianskeho zákonníka v platnom znení
Predmetom tejto zmluvy je bezplatné postúpenie práv a povinností
Majetok (2)
Beáta Slobodníková, bytom Podkonice 54, 976 13 Podkonice Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(36x) [1.12 MB]
29.12.2021 29.12.2021 Zmluva o postúpení práv a povinností uzatvorená podľa ust.524 a nasl.Občianskeho zákonníka v platnom znení
Predmetom tejto zmluvy je bezplatné postúpenie práv a povinností
Životné prostredie (1)
NAVISDUO s r.o. so sídlom Slovenská Ľupča , Na zábreží 1114/1 Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(60x) [1.09 MB]
22.12.2021 22.12.2021 Kúpna zmluva
Nadobudnutie nehnuteľného majetku parc.č. C KN 525/11, 525/47 v k.ú.Slovenská Ľupča
Majetok (8/2021)
Soňa Šuhajdová, Partizánska 8, Banská Bystrica, Juraj Šuhajda, Rudohorská 20, Banská Bystrica, Marián Oravec, jabloňová 5, Slovenská Ľupča 72 989,67 € ZMLUVA [PDF]
(72x) [0.17 MB]
22.12.2021 22.12.2021 Kúpna zmluva
Nadobudnutie nehnuteľného majetku spoluvlastníckeho podielu z parc.č. E KN 3340 v k.ú.Slovenská Ľupča
Majetok (10/2021)
Ing.Marta Planderová, Czambelova 11, 976 13 Slovenská Ľupča 460,35 € ZMLUVA [PDF]
(68x) [0.16 MB]
22.12.2021 23.12.2021 ZMLUVA – o spolupráci a o zabezpečení pripojenia k verejným telekomunikačným službám
úprava vzájomných vzťahov zmluvných strán pri pokládke telekomunikačných chráničiek a inštalácii optického kábla závesným spôsobom
Obec Slovenská Ľupča
Spoje s.r.o., 45 607 028, Robotnícka 3905/6, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(56x) [0.23 MB]
22.12.2021 22.12.2021 Kúpna zmluva
nadobudnutie nehnuteľného majetku spoluvlastníckeho podielu parc.č. C KN 2195, EKN 4971, E KN 4560 v k.ú.Slovenská Ľupča
Majetok (9/2021)
Ivan Sýkora, Lesnícka 23, 976 13 Slovenská Ľupča 1 456,95 € ZMLUVA [PDF]
(46x) [0.16 MB]
21.12.2021 29.12.2021 Darovacia zmluva
Poskytnutie finančného daru
Obecný úrad
Evonik Fermas s.r.o, 31578896, Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(39x) [0.75 MB]
20.12.2021 21.12.2021 Zmluva o obstaraní UPN dokumentácie Zmeny a doplnky č. 6
Obstaranie dokumentácie: Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 6
Starosta
eR STAR s. r. o. 36648752, Trieda SNP 75, Banská Bystrica 2 280,00 € ZMLUVA [PDF]
(29x) [1.86 MB]
20.12.2021 20.12.2021 ZMLUVA O OBSTARANÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE
zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie
Obecný úrad
eR STAR s. r. o. 36648752, Trieda SNP 75, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(75x) [0.38 MB]
13.12.2021 13.12.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie
Vianočná rozprávková WRANGLER jazda
Ekonomické
Jeep Wrangler club Slovakia, 0042311381, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(39x) [0.33 MB]
06.12.2021 07.12.2021 Dodatok č.24/CC/17-D3
Dodatok k zmluve o úvereč. 24/CC/17-D3
Obecný úrad
Slovenská sporiteľňa a.s. 175,00 € ZMLUVA [PDF]
(39x) [1.5 MB]
06.12.2021 07.12.2021 Dodatok č.135/CC/18-D2
Dodatok k zmluve o úvereč. 135/CC/18-D2
Obecný úrad
Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48 Bratislava 175,00 € ZMLUVA [PDF]
(27x) [1.47 MB]
06.12.2021 16.12.2021 Zmluva č. MF/013481/2021-119 o poskytnutí dotácie - minimálna pomoc ad hoc
Vybavenie športovej haly Slovenská Ľupča
Obec Slovenská Ľupča
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava - mestská časť Staré mesto 25 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(19x) [5.63 MB]
01.12.2021 13.12.2021 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
elektronické komunikačné služby
Obecný úrad
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 181,00 € ZMLUVA [PDF]
(59x) [3.76 MB]
01.12.2021 07.12.2021 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
zriadenie služby
Obecný úrad
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 181,00 € ZMLUVA [PDF]
(23x) [3.82 MB]
01.12.2021 08.12.2021 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
elektronické komunikačné služby
Obecný úrad
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 181,00 € ZMLUVA [PDF]
(24x) [3.77 MB]
19.11.2021 19.11.2021 ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE ŽIADOSTI O DOTÁCIU
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Obecný úrad
P&B, s.r.o., 47579161, Švermova 1754/24, 974 04 Banská Bystrica 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(46x) [0.29 MB]
15.11.2021 16.11.2021 ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa §536 -565 Obchodného zákonníka
vybudovanie zaistenej lezeckej cesty s názvom Ferrata Pamír, Driekyňská dolina
Obecný úrad
STATERA, 50934601, občianske združenie, Za Ďanacou 776/84, 976 13 Slovenská Ľupča 9 800,00 € ZMLUVA [PDF]
(106x) [0.15 MB]
03.11.2021 30.11.2021 Dohoda o spolupráci
Reštaurovanie a prezentovanie zbierkového predmetu
Obec Slovenská Ľupča
Stredoslovenské múzeum, Námestie SNP 3755/4A, Banská Bystrica 5 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(63x) [3.87 MB]
02.11.2021 02.11.2021 Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.30603/NZaZoVB-116/2021/Slovenská Ľupča/1888/3300
prenájom časti nehnuteľností pre účely realiztácie stavby 'Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča'
Životné prostredie
Národná diaľničná spoločnosť a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 7 755,11 € ZMLUVA [PDF]
(55x) [5.19 MB]
02.11.2021 02.11.2021 Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.30603/NZaZoVB-83/2021/Slovenská Ľupča/1888/3300
prenájom časti nehnuteľností pre účely realiztácie stavby 'Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča'
Životné prostredie
Národná diaľničná spoločnosť a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 9 379,96 € ZMLUVA [PDF]
(32x) [4.7 MB]
26.10.2021 26.10.2021 Kúpna zmluva
kúpa nehnuteľností
Majetok
Soňa Šuhajdová, Partizánska 8, Banská Bystrica, Juraj Šuhajda, Rudohorská 20, Banská Bystrica 298,80 € ZMLUVA [PDF]
(82x) [0.16 MB]
26.10.2021 26.10.2021 Kúpna zmluva
kúpa nehnuteľností
Majetok
Oľga Sýkorová, Lesnícka 17, Slovenská Ľupča 1 487,31 € ZMLUVA [PDF]
(61x) [0.16 MB]
11.10.2021 19.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202168B255
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Konôpková Bronislava, Za nožiarňou 11, Slovenská Ľupča 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(100x) [0.52 MB]
01.10.2021 04.10.2021 Zmluva o nájme hnuteľných vecí č. 0120210061
nájom hnuteľných vecí - umývací stroj
Majetok
Yves &Soteco Slovakia s.r.o., IČO 35799331, Elektrárenskáá 6, Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(47x) [2.59 MB]
01.10.2021 14.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202163C234
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Pletrich Vladimír, Hronská 10, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(70x) [0.52 MB]
01.10.2021 18.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202167B238
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Akad. arch. Vladimír Jánoš 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(80x) [0.52 MB]
01.10.2021 12.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202160E199
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Horváth Róbert, Námestie SNP 126, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(59x) [0.52 MB]
01.10.2021 15.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202164C246
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Kandárová Angelika, Štúrova 36, Nová Baňa 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(62x) [0.52 MB]
01.10.2021 15.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202165C299
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Majer Miloš, Cesta Osloboditeľov 126, Valaská 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(68x) [0.52 MB]
01.10.2021 12.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202161E174
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Eremiáš Miroslav, 1. mája 24, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(72x) [0.52 MB]
01.10.2021 14.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202162C204
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Kostúrová Zuzana, Partizánska 45, Banská Bystrica 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(61x) [0.53 MB]
30.09.2021 05.11.2021 Zmluva o zbere požitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
umiestnenie kontajnerov na zber použitého šatstva
Obec Slovenská Ľupča
HUMANA People to People Slovakia, občianske združenie, IČO: 42065534 Kutuzovova 3, Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(24x) [2.81 MB]
29.09.2021 30.09.2021 Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2021-001243-00
Výpožička podperných bodov
Obec Slovenská Ľupča
Stredoslovenská distribučná a.s. IČO: 36442151 Žilina Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(51x) [2.79 MB]
23.09.2021 27.09.2021 Zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb
Kultúra
Lindstrom s.r.o. IČO 35742364, Orešianska ulica 3, Trnava 22,00 € ZMLUVA [PDF]
(79x) [6.52 MB]
17.09.2021 20.09.2021 Zmluva o dodávke plynu
Dodávka zemného plynu Námestie SNP 431/12
Ekonomické
SPP - distribúcia a.s, IČO 35815256, Mlynské Nivy 44/B, 82511 Bratislava 130,00 € ZMLUVA [PDF]
(36x) [3.11 MB]
15.09.2021 23.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202157C183
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Bíšová Drahomíra, Hronská 183, Šalková 105,00 € ZMLUVA [PDF]
(78x) [0.52 MB]
15.09.2021 23.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202159C224
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Cisárová Zuzana 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(74x) [0.52 MB]
15.09.2021 23.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202158C184
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Bobák Jozef, Hronská 43, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(68x) [0.52 MB]
14.09.2021 20.09.2021 Zmluva o dielo
Tvorba webovej stránky obce Slovenská Ľupča
Obecný úrad
sellio s.r.o, IČO 47417641 Račianska 7, 831 02 Bratislava 5 760,00 € ZMLUVA [PDF]
(62x) [0.12 MB]
07.09.2021 09.09.2021 Dodatok č. 6 k Licenčnej zmluve č. U1021/2013
dodatkom sa mení konfigurácia informačného systému a cena
Starosta
MADE spol. s r.o., 36041688, Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica 2 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(58x) [0.9 MB]
07.09.2021 24.09.2021 Poistná zmluva
Poistenie majetku - súbor hnuteľného majetku v ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča
Majetok
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. IČO 00585441, Štefanovičova 4, Bratislava 702,02 € ZMLUVA [PDF]
(78x) [1.72 MB]
01.09.2021 23.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202153C134
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Mališ Štefan 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(65x) [0.52 MB]
01.09.2021 23.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202156C168
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Vrábová Daniela, THK 5, Banská Bystrica 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(74x) [0.52 MB]
01.09.2021 23.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202154C148
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Bačová Mária 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(81x) [0.53 MB]
01.09.2021 23.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202152C119
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Vrábová Daniela, THK 5, Banská Bystrica 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(69x) [0.52 MB]
01.09.2021 23.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202155C166
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Kostiviarová Eva, Námestie SNP 14/37, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(65x) [0.52 MB]
30.08.2021 30.08.2021 Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
Zabezpečenie overenia účtovníctva a účtovnej závierky
Obecný úrad
Ing. Mária Huštáková, 32013892, Bernolákova 41, 97405 Banská Bystrica 2 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(36x) [3.21 MB]
27.08.2021 06.09.2021 Zmluva o hudobnej produkcii
Hudobná produkcia s použitím kapely - saxofónové kvarteto
Obecný úrad
Kristína Sýkorová SNP 32 Brezno 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(62x) [2.02 MB]
16.08.2021 18.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202147C79
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Políčeková Janka, Radvanská 25, Banská Bystrica 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(63x) [0.29 MB]
16.08.2021 18.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202146C37
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Debnárik Jozef, Za Ďaňacou 60, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(79x) [0.29 MB]
16.08.2021 06.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202149C111
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Chovancová Marta, Kimovská 30, Zvolen 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(54x) [0.52 MB]
16.08.2021 06.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202150C112
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Holéci Juraj, THK 2, Banská Bystrica 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(64x) [0.52 MB]
16.08.2021 06.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202148C101
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Mgr. Vančová Jozefína 105,00 € ZMLUVA [PDF]
(63x) [0.52 MB]
12.08.2021 11.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202145D121
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Mgr. Alexandra Debnárová Phd., Bardošova 11, Bratislava 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(89x) [0.29 MB]
20.07.2021 10.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202142C19
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Vaváková Eva, školská 24, Pliešovce 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(64x) [0.35 MB]
20.07.2021 10.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202141D12
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Lakomčíková Jarmila, Lesnícka 19, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(75x) [0.35 MB]
20.07.2021 10.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202144C29
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Belík Peter, Javorová 6, Banská Bystrica 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(61x) [0.52 MB]
20.07.2021 10.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202143C20
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Seredyová Zuzana, 1. mája 1, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(58x) [0.52 MB]
20.07.2021 06.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202140E35
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Lakomčíková Jarmila, Lesnícka 19, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(69x) [0.35 MB]
09.07.2021 14.07.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájom nebytových priestorov na Námestí SNP 431/12
Obecný úrad
Banskobystrický geomontánny park, Námestie SNP 1/13, Slovenská Ľupča 185,00 € ZMLUVA [PDF]
(65x) [0.28 MB]
09.07.2021 09.07.2021 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
o zriadení vecného bremena č. 1-A18113-ZBVB/2020
Životné prostredie
Železnice Slovenskej republiky, 31364501, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(41x) [0.1 MB]
01.07.2021 14.07.2021 Zmluva o nájme gastro zariadenia NIVONA
prenájom zariadenia
Obecný úrad
Euro Coffe s.r.o Trnavská cesta 813 Sereď 1,00 € ZMLUVA [PDF]
(85x) [1.88 MB]
01.07.2021 27.07.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202133B234
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Štrbová Dagmar, Rudohorská 30, Banská Bystrica 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(66x) [0.52 MB]
01.07.2021 29.07.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202136D165
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Jana Gabčová, Žilinská 8, Bratislava 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(62x) [0.35 MB]
01.07.2021 06.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202139C90
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Ing. Jezný Emil, Gorkého 84, Martin 105,00 € ZMLUVA [PDF]
(80x) [0.52 MB]
01.07.2021 02.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202137C12
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Martina Svrčková, Za Ďaňacou 62, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(69x) [0.52 MB]
25.06.2021 27.07.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202131B44
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Adame Jozef, Javornícka 2, Banská Bystrica 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(62x) [0.52 MB]
25.06.2021 06.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202132B86
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Ing. Jezný Emil, Gorkého 84, Martin 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(72x) [0.35 MB]
16.06.2021 18.06.2021 Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet
poskytovanie vybraných telekomunikačných služieb
Obec Slovenská Ľupča
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(81x) [1.88 MB]
16.06.2021 18.06.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
poskytovanie vybraných telekomunikačných služieb
Obec Slovenská Ľupča
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 204,90 € ZMLUVA [PDF]
(41x) [3.02 MB]
07.06.2021 09.06.2021 Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet
služba Magio Televízia cez internet
Obecný úrad
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(53x) [1.82 MB]
07.06.2021 07.06.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202129C164
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Rosenbergerová Eva, Mierová 5, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(95x) [0.35 MB]
07.06.2021 09.06.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
poskytovanie vybraných telekomunikačných služieb
Obecný úrad
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 206,90 € ZMLUVA [PDF]
(71x) [2.94 MB]
02.06.2021 03.06.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202128C35
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Majlišová Viera, Za nožiarňou 1, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(67x) [0.29 MB]
01.06.2021 01.06.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202127D211
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Adamovič Ivan, 1. mája 18, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(63x) [0.35 MB]
01.06.2021 31.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202124D16
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Mgr. Kontúr Peter, Lesnícka2/A, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(76x) [0.35 MB]
01.06.2021 31.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202126D119
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Ing. Majeský Igor, Ľupčianska 43, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(79x) [0.35 MB]
01.06.2021 31.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202125D28
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Šalková Mária, Lichardova 19, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(76x) [0.52 MB]
28.05.2021 28.05.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky
SL SLOVAKIA a.s., Ľupčianska 57, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(48x) [0.29 MB]
24.05.2021 25.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202123C31
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Kostúr Jaroslav, Podkonice 326, Podkonice 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(70x) [0.29 MB]
24.05.2021 24.05.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky
Michal Korčok, Ľupčianska 6, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(41x) [0.29 MB]
21.05.2021 21.05.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky
SVB LIPCHE, Mierová 9, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(54x) [0.29 MB]
19.05.2021 25.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202119E183
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Tokárová Janka, Františka Mazúra 16, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(69x) [0.29 MB]
19.05.2021 25.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202120E184
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Hrašková Mária, Mierová 5, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(80x) [0.29 MB]
18.05.2021 20.05.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie
dotácia na materiálno technické vybavenie DHZ
Obec Slovenská Ľupča
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 00177474, Kutuzova 17, 83103 Bratislava 3 3 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(39x) [3.72 MB]
17.05.2021 24.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202122E189
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Priesol Ivan, Hronská 9, Slovenská Ľupča 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(84x) [0.52 MB]
17.05.2021 24.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202115E135
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Chriašteľová Lýdia, Námestie SNP 38, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(64x) [0.52 MB]
17.05.2021 24.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202116E139
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Bartošová Mária, 1. mája 16, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(88x) [0.52 MB]
17.05.2021 24.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202117E145
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Majerová Edita, Hronská 48, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(69x) [0.52 MB]
17.05.2021 24.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202121E187
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Homola Rastislav, Železničná 13, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(57x) [0.52 MB]
17.05.2021 24.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202118E149
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Korenková Mária, Okružná 31, Poprad 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(76x) [0.52 MB]
14.05.2021 17.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202114E75
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Golianová Erika, 1. mája 17, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(69x) [0.52 MB]
13.05.2021 14.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202113E170
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Salajová Janka, Záhradná 31, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(74x) [0.35 MB]
12.05.2021 13.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202112B252
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Judita Holéczyová, Krivánska 4, Banská Bystrica 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(71x) [0.39 MB]
10.05.2021 10.05.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky
Michal Oravec, Ľupčianska 21, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(43x) [0.28 MB]
03.05.2021 03.05.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky
Zdenek Plechatý, Za Ďaňacou 2, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(53x) [0.29 MB]
03.05.2021 03.05.2021 Kolektívna zmluva
pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2021 a 2022
Obecný úrad
Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 97613 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(106x) [0.63 MB]
30.04.2021 30.04.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202111B88
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
MUDr. Emília Králová, Piešťanská 30, Nitra 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(75x) [0.29 MB]
26.04.2021 26.04.2021 Zmluva o dielo
Kosenie obecného cintorína v obci Slovenská Ľupča
Obec Slovenská Ľupča
Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., 45738700, Magurská 16, 97411 Banská Bystrica 942,34 € ZMLUVA [PDF]
(93x) [0.21 MB]
22.04.2021 23.04.2021 Kúpna zmluva č. 30600/KZ-2807/2020/Slovenská Ľupča/1888/3738
Kúpa nehnuteľností - pozemkov za účelom majetkoprávneho usporiadania stavby R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
Národná diaľničná spoločnosť a. s., Dúbravská cesta 14, 84104 BRATISLAVA 523 089,72 € ZMLUVA [PDF]
(77x) [9.38 MB]
20.04.2021 20.04.2021 Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých psov
odchyt a umiestnenie túlavých psov
OZ Tuláčik , ČSA 25, Brezno 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(152x) [2.96 MB]
16.04.2021 19.04.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Dane a Poplatky
Mgr. Lucia Kubušová, Tulská 3274/34, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(43x) [0.29 MB]
01.04.2021 15.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202164C246
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Kandárová Angelika, Štúrova 36, Nová Baňa 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(41x) [0.52 MB]
01.04.2021 08.04.2021 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Ing. Miroslav Ťažký Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(70x) [2.26 MB]
01.04.2021 01.04.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov
Krátkodobé užívanie nebytových priestorov v MKS
SOANRE sro. 1.mája 635/2, 976 13 Slovenská Ľupča 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(58x) [0.21 MB]
31.03.2021 09.04.2021 Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
prenájom nehnuteľností za účelom realizácie výstavby '9473-Slovenská Ľupča-stred-zahustenie TS Námestie SNP'
Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina 1,00 € ZMLUVA [PDF]
(70x) [6.02 MB]
29.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13/2021
poskytnutie dotácie na rok 2021
Obecný úrad
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slovenská Ľupča, 31938523, Murgašova 1, Slovenská Ľupča 1 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(58x) [0.26 MB]
29.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2021
poskytnutie dotácie na rok 2021
Obecný úrad
Pro Lipche, 42009707, Lesnícka 852/10, Slovenská Ľupča 1 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(48x) [0.26 MB]
26.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2021
poskytnutie dotácie na rok 2021
Obecný úrad
Občianske združenie Mestečko, 35991721, Hronská 263/34, Slovenská Ľupča 1 800,00 € ZMLUVA [PDF]
(52x) [0.26 MB]
26.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/2021
poskytnutie dotácie na rok 2021
Obecný úrad
Stolnotenisový oddiel Slovenská Ľupča, 30230047, 1. mája 373/5, Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(46x) [0.26 MB]
26.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2021
poskytnutie dotácie na rok 2021
Obecný úrad
Jeep Wrangler club Slovakia, 0042311381, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča 2 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(53x) [0.26 MB]
25.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/2021
poskytnutie dotácie na rok 2021
Obecný úrad
Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča, 35658789, Športová 40, Slovenská Ľupča 2 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(47x) [0.26 MB]
25.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10/2021
poskytnutie dotácie na rok 2021
Obecný úrad
Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča, 35658789, Športová 40, Slovenská Ľupča 3 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(55x) [0.26 MB]
25.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12/2021
poskytnutie dotácie na rok 2021
Obecný úrad
SB, s.r.o., 31603319, Športová 40, Slovenská Ľupča 700,00 € ZMLUVA [PDF]
(68x) [0.26 MB]
24.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2021
poskytnutie dotácie na rok 2021
Obecný úrad
Združenie rodičov pri ZŠ Slovenská Ľupča, 0042001153, Školská 399/14, Slovenská Ľupča 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(60x) [0.26 MB]
24.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/St/2021
poskytnutie dotácie na rok 2021
Obecný úrad
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, 31903312, Nám. SNP 438/26, Slovenská Ľupča 1 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(71x) [0.26 MB]
24.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 9/2021
poskytnutie dotácie na rok 2021
Obecný úrad
Obecný futbalový klub Slovenská Ľupča, 14221217, Partizánska 591/1, Slovenská Ľupča 12 800,00 € ZMLUVA [PDF]
(54x) [0.26 MB]
24.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2021
poskytnutie dotácie na rok 2021
Obecný úrad
Dratvárik - občianske združenie, 45027072, Nám. SNP 88, Slovenská Ľupča 6 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(46x) [0.26 MB]
24.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2021
poskytnutie dotácie na rok 2021
Obecný úrad
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Slovenská Ľupča, 1783490132, Za Daňacou 58, Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(64x) [0.26 MB]
22.03.2021 23.03.2021 Dodatok č. 06 k zmluve 9100097318
zmena produktu Fixácia ceny 24
SPP - distribúcia a.s, 35910739, Mlynské Nivy 44/B, 82511 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(66x) [2.16 MB]
22.03.2021 23.03.2021 Dodatok č. 06 k zmluve 9100098187
zmena produktu Fixácia ceny 24
SPP - distribúcia a.s, 35910739, Mlynské Nivy 44/B, 82511 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(55x) [2.28 MB]
22.03.2021 23.03.2021 Dodatok č. 06 k zmluve 9100097306
zmena produktu Fixácia ceny 24
SPP - distribúcia a.s, 35910739, Mlynské Nivy 44/B, 82511 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(55x) [2.22 MB]
22.03.2021 23.03.2021 Dodatok č. 06 k zmluve 9100100087
zmena produktu Fixácia ceny 24
SPP - distribúcia a.s, 35910739, Mlynské Nivy 44/B, 82511 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(87x) [2.18 MB]
19.03.2021 25.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 18.2.2010
úprava výšky nájomného
TOPPRES D.A. spol. s.r.o., Zvolenská cesta 13, Banská Bystrica 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(92x) [0.04 MB]
15.03.2021 17.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
dodatkom sa mení doba výpožičky
Slovenská republika Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(44x) [0.47 MB]
12.03.2021 12.03.2021 Zmluva o nájme nebytových pristrorov
Krátkodobé užívanie nebytových priestorov v MKS
SOANRE sro. 1.mája 635/2, 976 13 Slovenská Ľupča 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(65x) [0.21 MB]
09.03.2021 30.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/St/2021
poskytnutie dotácie na rok 2021
Obecný úrad
Združenie rodičov pri ZŠ Slovenská Ľupča, 0042001153, Školská 399/14, Slovenská Ľupča 192,00 € ZMLUVA [PDF]
(46x) [0.26 MB]
26.02.2021 26.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone správy
predĺženie času trvania výkonu zmluvy
Obecný úrad
ZŠ Sama Cambela, 35677856, Školská 14, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(105x) [1.69 MB]
23.02.2021 23.02.2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu
Dodávka elektriny
Slovakia Energy s.r.o, Plynárenská 7/A, Bratislva Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(121x) [3.26 MB]
11.02.2021 11.02.2021 Kúpna zmluva
kúpa nehnuteľnosti - pozemok a Hospodárska budova
Pepas spol. s.r.o. Czambelova 35, 976 13 Slovenská Ľupča 120 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(129x) [5.8 MB]
03.02.2021 10.02.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(54x) [4.88 MB]
03.02.2021 10.02.2021 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(76x) [3.7 MB]
03.02.2021 10.02.2021 Kúpna zmluva č. 30600_KZ -10359_202_Slovenská Ľupča_1888_3300
Kúpa nehnuteľností - pozemkov za účelom majetkoprávneho usporiadania stavby R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
NDS a.s. Dúbravská cesta 14, Brartislava 33 201,14 € ZMLUVA [PDF]
(48x) [5.03 MB]
02.02.2021 02.02.2021 Kúpna zmluva
Prevod nehnuteľného majetku parc.č. C KN 1678/5 o výmere 128 m2, záhrada a parc.č. C KN 1678/6 o výmere 26 m2, záhrada v k.ú.Slovenská Ľupča
Ing.Miroslava Vinczeová PhD., Hronská 6, Slovenská Ľupča, Obec Slovenská Ľupča IČO:00313823 4 502,96 € ZMLUVA [PDF]
(88x) [3.37 MB]
02.02.2021 02.02.2021 Kúpna zmluva
Prevod nehnuteľného majetku parc.č. C KN 828/5 o výmere 47 m2, záhrada v k.ú.Slovenská Ľupča
Jozef Debnárik a manželka Emília Debnáriková, Ľupčianska 50, Slovenská Ľupča , Obec Slovenská Ľupča IČO:00313823 1 374,28 € ZMLUVA [PDF]
(99x) [3.38 MB]
05.01.2021 05.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202110E69
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Anna Bruchániková, Starohorská 20, Banská Bystrica 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(77x) [0.29 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202107C245
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Melánia Dlhošová, 29. augusta 24, Banská Bystrica 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(77x) [0.29 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202105B251
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Oľga Lakomčíková, Halalovka 22, Trenčín 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(99x) [0.29 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202103B249
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
MUDr. Eduard Hurta, Železničná 23, Slovenská Ľupča 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(89x) [0.29 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o poskytovaní účtovných a ekonomických služieb
účtovné a ekonomické služby
Obecný úrad
Ing. Eva Vaníková, 52817598, Tatranská 94, 974 11 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(106x) [0.15 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202108C206
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Zdenek Plechatý, Za Ďaňacou 2, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(77x) [0.29 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202104B250
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Krajči Miroslav, Za nožiarňou 3, Slovenská Ľupča 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(90x) [0.29 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202106B8
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Virágová Kristína, Námestie SNP 5/21, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(81x) [0.29 MB]
30.12.2020 01.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202102E202
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Klára Šaligová, Bruchačka 393, Horná lehota 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(55x) [0.29 MB]
30.12.2020 01.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202101D183
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta
Tomáš Hudec, Námestie SNP 466/76, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(76x) [0.29 MB]