Zmluvy - 2021

Roky: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet)Zmluvná stranaSumaZmluva
26.02.2021 26.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone správy majetku
(predĺženie času trvania výkonu zmluvy)
Obecný úrad
ZŠ Sama Cambela, 35677856, Školská 14, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.69 MB]
23.02.2021 23.02.2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu
(Dodávka elektriny )
Slovakia Energy s.r.o, Plynárenská 7/A, Bratislva Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(1x) [3.26 MB]
11.02.2021 11.02.2021 Kúpna zmluva
(kúpa nehnuteľnosti - pozemok a Hospodárska budova)
Pepas spol. s.r.o. Czambelova 35, 976 13 Slovenská Ľupča 120 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(15x) [5.8 MB]
03.02.2021 10.02.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
(Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy)
Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(3x) [4.88 MB]
03.02.2021 10.02.2021 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
(Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(5x) [3.7 MB]
03.02.2021 10.02.2021 Kúpna zmluva č. 30600_KZ -10359_202_Slovenská Ľupča_1888_3300
(Kúpa nehnuteľností - pozemkov za účelom majetkoprávneho usporiadania stavby R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča )
NDS a.s. Dúbravská cesta 14, Brartislava 33 201,14 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [5.03 MB]
02.02.2021 02.02.2021 Kúpna zmluva
(Prevod nehnuteľného majetku parc.č. C KN 1678/5 o výmere 128 m2, záhrada a parc.č. C KN 1678/6 o výmere 26 m2, záhrada v k.ú.Slovenská Ľupča)
Ing.Miroslava Vinczeová PhD., Hronská 6, Slovenská Ľupča, Obec Slovenská Ľupča IČO:00313823 4 502,96 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [3.37 MB]
02.02.2021 02.02.2021 Kúpna zmluva
(Prevod nehnuteľného majetku parc.č. C KN 828/5 o výmere 47 m2, záhrada v k.ú.Slovenská Ľupča)
Jozef Debnárik a manželka Emília Debnáriková, Ľupčianska 50, Slovenská Ľupča , Obec Slovenská Ľupča IČO:00313823 1 374,28 € ZMLUVA [PDF]
(36x) [3.38 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o poskytovaní účtovných a ekonomických služieb
(účtovné a ekonomické služby)
Obecný úrad
Ing. Eva Vaníková, 52817598, Tatranská 94, 974 11 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(21x) [0.15 MB]