Zmluvy - 2021

Roky: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet)Zmluvná stranaSumaZmluva
16.08.2021 18.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202147C79
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Políčeková Janka, Radvanská 25, Banská Bystrica 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.29 MB]
16.08.2021 18.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202146C37
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Debnárik Jozef, Za Ďaňacou 60, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.29 MB]
16.08.2021 06.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202149C111
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Chovancová Marta, Kimovská 30, Zvolen 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.52 MB]
16.08.2021 06.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202150C112
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Holéci Juraj, THK 2, Banská Bystrica 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.52 MB]
16.08.2021 06.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202148C101
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Mgr. Vančová Jozefína 105,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.52 MB]
12.08.2021 11.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202145D121
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Mgr. Alexandra Debnárová Phd., Bardošova 11, Bratislava 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(13x) [0.29 MB]
20.07.2021 10.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202142C19
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Vaváková Eva, školská 24, Pliešovce 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.35 MB]
20.07.2021 10.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202141D12
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Lakomčíková Jarmila, Lesnícka 19, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.35 MB]
20.07.2021 10.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202144C29
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Belík Peter, Javorová 6, Banská Bystrica 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.52 MB]
20.07.2021 10.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202143C20
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Seredyová Zuzana, 1. mája 1, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.52 MB]
20.07.2021 06.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202140E35
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Lakomčíková Jarmila, Lesnícka 19, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.35 MB]
01.07.2021 27.07.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202133B234
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Štrbová Dagmar, Rudohorská 30, Banská Bystrica 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(10x) [0.52 MB]
01.07.2021 29.07.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202136D165
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Jana Gabčová, Žilinská 8, Bratislava 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.35 MB]
01.07.2021 06.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202139C90
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Ing. Jezný Emil, Gorkého 84, Martin 105,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.52 MB]
01.07.2021 02.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202137C12
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Martina Svrčková, Za Ďaňacou 62, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(12x) [0.52 MB]
25.06.2021 27.07.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202131B44
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Adame Jozef, Javornícka 2, Banská Bystrica 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [0.52 MB]
25.06.2021 06.08.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202132B86
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Ing. Jezný Emil, Gorkého 84, Martin 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(10x) [0.35 MB]
07.06.2021 07.06.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202129C164
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Rosenbergerová Eva, Mierová 5, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(33x) [0.35 MB]
02.06.2021 03.06.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202128C35
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Majlišová Viera, Za nožiarňou 1, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(17x) [0.29 MB]
01.06.2021 01.06.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202127D211
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Adamovič Ivan, 1. mája 18, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(16x) [0.35 MB]
01.06.2021 31.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202124D16
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Mgr. Kontúr Peter, Lesnícka2/A, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(22x) [0.35 MB]
01.06.2021 31.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202126D119
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Ing. Majeský Igor, Ľupčianska 43, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(15x) [0.35 MB]
01.06.2021 31.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202125D28
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Šalková Mária, Lichardova 19, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(15x) [0.52 MB]
24.05.2021 25.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202123C31
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Kostúr Jaroslav, Podkonice 326, Podkonice 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(17x) [0.29 MB]
19.05.2021 25.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202119E183
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Tokárová Janka, Františka Mazúra 16, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(19x) [0.29 MB]
19.05.2021 25.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202120E184
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Hrašková Mária, Mierová 5, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(25x) [0.29 MB]
17.05.2021 24.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202122E189
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Priesol Ivan, Hronská 9, Slovenská Ľupča 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(26x) [0.52 MB]
17.05.2021 24.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202115E135
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Chriašteľová Lýdia, Námestie SNP 38, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [0.52 MB]
17.05.2021 24.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202116E139
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Bartošová Mária, 1. mája 16, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(20x) [0.52 MB]
17.05.2021 24.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202117E145
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Majerová Edita, Hronská 48, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(13x) [0.52 MB]
17.05.2021 24.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202121E187
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Homola Rastislav, Železničná 13, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(12x) [0.52 MB]
17.05.2021 24.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202118E149
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Korenková Mária, Okružná 31, Poprad 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(14x) [0.52 MB]
14.05.2021 17.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202114E75
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Golianová Erika, 1. mája 17, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(23x) [0.52 MB]
13.05.2021 14.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202113E170
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Salajová Janka, Záhradná 31, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(21x) [0.35 MB]
12.05.2021 13.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202112B252
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Judita Holéczyová, Krivánska 4, Banská Bystrica 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(17x) [0.39 MB]
30.04.2021 30.04.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202111B88
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
MUDr. Emília Králová, Piešťanská 30, Nitra 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(24x) [0.29 MB]
05.01.2021 05.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202110E69
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Anna Bruchániková, Starohorská 20, Banská Bystrica 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(30x) [0.29 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202107C245
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Melánia Dlhošová, 29. augusta 24, Banská Bystrica 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(31x) [0.29 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202105B251
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Oľga Lakomčíková, Halalovka 22, Trenčín 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(35x) [0.29 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202103B249
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
MUDr. Eduard Hurta, Železničná 23, Slovenská Ľupča 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(25x) [0.29 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202108C206
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Zdenek Plechatý, Za Ďaňacou 2, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(27x) [0.29 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202104B250
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Krajči Miroslav, Za nožiarňou 3, Slovenská Ľupča 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(30x) [0.29 MB]
04.01.2021 04.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202106B8
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Virágová Kristína, Námestie SNP 5/21, Slovenská Ľupča 72,00 € ZMLUVA [PDF]
(26x) [0.29 MB]
30.12.2020 01.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202102E202
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Klára Šaligová, Bruchačka 393, Horná lehota 35,00 € ZMLUVA [PDF]
(12x) [0.29 MB]
30.12.2020 01.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 202101D183
(prenájom hrobového miesta)
Hrobové miesta
Tomáš Hudec, Námestie SNP 466/76, Slovenská Ľupča 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(21x) [0.29 MB]