Elektronická úradná tabuľa - 2021

Roky: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Viera Kubišová
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Viera Kubišová nar. 1992
  Zavesené: 29.12.2021 | Zvesené: 14.01.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (48x) [0.12 MB]
 • Informácia: Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie
  Územný plán obce Slovenská Ľupča - Zmeny a doplnky č. 6
  Zavesené: 22.12.2021 | Zvesené: 04.02.2022 | Zodpovedá: Mgr. Roland Lamper
  Oznámenie prerokovania návrhu UPD.PDF (44x) [0.19 MB] ÚP - Zmeny a doplnky č. 6.PDF (58x) [0.37 MB] Dokumentácia.ZIP (37x) [11.04 MB]
 • Informácia: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zlatica Pustajová
  Zavesené: 15.12.2021 | Zvesené: 31.12.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (41x) [0.21 MB]
 • Informácia: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Jozef Pustaj
  Zavesené: 15.12.2021 | Zvesené: 31.12.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (37x) [0.24 MB]
 • Informácia: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Matúš Pustaj
  Zavesené: 15.12.2021 | Zvesené: 31.12.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (37x) [0.2 MB]
 • Informácia: Zverejnenie informácie
  Oznámenie o strategickom dokumente 'Zelený kraj' stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického kraja' - Obstarávateľom je BBSK Banská Bystrica
  Zavesené: 09.12.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.DOC (43x) [0.03 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 8.12.2021 v časti Príboj podľa č. odberného miesta a v obci Slovenská Ľupča č. popisné 995, 999, 2433
  Zavesené: 01.12.2021 | Zvesené: 09.12.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (38x) [0.99 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 2.12.2021 v časti Príboj podľa č. odberného miesta a v obci Slovenská Ľupča č. popisné 995, 999, 2433
  Zavesené: 01.12.2021 | Zvesené: 03.12.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (28x) [1.4 MB]
 • Informácia: Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2022
  Zavesené: 22.11.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: PhDr. Tatiana Jancurová
  úradný dokument.PDF (59x) [0.23 MB]
 • Informácia: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania 'Obnova, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry IV.etapa'
  Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania 'Obnova, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry IV.etapa' , ktorej navrhovateľom je Evonik Fermas s r.o. Slovenská Ľupča
  Zavesené: 15.11.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.DOC (57x) [0.03 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška - Vedenie 2 x 400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany- Rozhodnutie
  Zverejnenie „Rozhodnutia – Verejnou vyhláškou“ pod.č.OU-PD-OSZP-2021/000559-348 zo dňa 29.10.2021 , ktorým sa vydáva súhlas na poškodzovanie a ničenie biotopov národného a európskeho významu v súvislosti s plánovanou výstavbou „Vedenie 2 x 400 kV Horná Žďaňa – lokalita Oslany“.
  Zavesené: 04.11.2021 | Zvesené: 22.11.2021 | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (100x) [0.36 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
  Začatie konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 03.11.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (54x) [0.68 MB]
 • Informácia: Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania
  Stavba studne na parcele KN C 2705/1 v k.ú. Slovenská Ľupča
  Zavesené: 03.11.2021 | Zvesené: 19.11.2021 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (56x) [0.23 MB] úradný dokument 2.PDF (54x) [0.46 MB]
 • Informácia: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Monika Krnáčová
  Zavesené: 02.11.2021 | Zvesené: 18.11.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (54x) [0.25 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 25.11.2021 na uliciach: Cintorínska, Dolná, Ľupčianska, Námestie SNP, Peniažky, Pod zámkom, Podkonická, Športová, Za Ďaňacou podľa č. odberného miesta
  Zavesené: 26.10.2021 | Zvesené: 26.11.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (157x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 24.11.2021 na uliciach: Cintorínska, Dolná, Ľupčianska, Námestie SNP, Peniažky, Pod zámkom, Podkonická, Športová, Za Ďaňacou podľa č. odberného miesta
  Zavesené: 26.10.2021 | Zvesené: 25.11.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (161x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 23.11.2021 na uliciach: Cintorínska, Dolná, Ľupčianska, Námestie SNP, Peniažky, Pod zámkom, Podkonická, Športová, Za Ďaňacou podľa č. odberného miesta
  Zavesené: 26.10.2021 | Zvesené: 24.11.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (230x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
  Začatie konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 22.10.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (72x) [0.53 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania
  Stavba 12177-Slovenská Ľupča-Zábrež-Rozšírenie NNK
  Zavesené: 21.10.2021 | Zvesené: 08.11.2021 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (81x) [0.25 MB] úradný dokument 2.PDF (61x) [0.85 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
  Začatie konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 19.10.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (48x) [0.55 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 9.11.2021 na uliciach: 1. mája, Mierová, Czambelova, Dolná, Mlynská, Námestie SNP, Za Nožiarňou a Oslobodenia podľa č. odberného miesta
  Zavesené: 13.10.2021 | Zvesené: 10.11.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (53x) [5.31 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 28.10.2021 v časti Príboj podľa č. odberného miesta
  Zavesené: 13.10.2021 | Zvesené: 29.10.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (45x) [1.33 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
  Začatie konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 06.10.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (53x) [0.63 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
  Začatie konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 06.10.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (42x) [0.66 MB]
 • Informácia: VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
  z rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2022
  Zavesené: 01.10.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  Informácia.PDF (131x) [0.26 MB] VZN 5/2020.PDF (41x) [0.29 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
  začatie konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 30.09.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (43x) [0.59 MB]
 • Informácia: Rozhodnutie o neposudzovaní dokumentu podľa zákona EIA 'Územný plán obce Slovenská Ľupča Zmeny a doplnky č. 5 '
  Rozhodnutie o neposudzovaní dokumentu podľa zákona EIA 'Územný plán obce Slovenská Ľupča Zmeny a doplnky č. 5 '
  Zavesené: 20.09.2021 | Zvesené: 06.10.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (55x) [0.25 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 8.10.2021na uliciach: Dolná, Ľupčianska, Námestie SNP a Športová podľa č. odberného miesta
  Zavesené: 17.09.2021 | Zvesené: 10.10.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (58x) [2.18 MB]
 • Informácia: Zverejnenie informácie
  MŽP SR zaslalo na zverejenie pre verejnosť zámer navrhovanej činnosti 'ČOV FERMAS' navrhovateľ Evonik Fermas s r.o. Slov.Ľupča. Zámeron navrhovateľa je postaviť novú ČOV pre čistenie odpadových vôd zo svojich prevádzkových a pripravovaných biotechnologických výrob.
  Zavesené: 14.09.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (42x) [0.13 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
  Oznámenie o začatí konania pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 13.09.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (46x) [0.64 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
  Oznámenie o začatí konania pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 10.09.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (58x) [0.65 MB]
 • Informácia: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zuzana Strečková
  Zavesené: 10.09.2021 | Zvesené: 26.09.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (69x) [0.3 MB]
 • Informácia: Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - zosúladenie aktuálneho stavu - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
  MŽP SR , Sekcia posudzovania vplyvbov na ŽP nám doručilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 'Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - zosúladenie aktuálneho stavu', o ktorej navrhovateľom je ELEKTRO RECYCLING s r.o. Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča.
  Zavesené: 09.09.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.DOC (70x) [0.03 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 24.9.2021 na ulici Ľupčianska 57
  Zavesené: 08.09.2021 | Zvesené: 25.09.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (42x) [1.38 MB]
 • Informácia: Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu
  Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu, žiadateľovi/nájomcovi NDS a.s. Bratislava, z dôvodu verejného záujmu vybudovania diaľnice/rýchlostnej cesty 'R1 B.Bystrica - Slovenská Ľupča'.
  Zavesené: 03.09.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (60x) [0.24 MB] úradný dokument 2.PDF (48x) [4.7 MB]
 • Informácia: Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu
  Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu, žiadateľovi/nájomca NDS a.s. Bratislava, z dôvodu verejného záujmu vybudovania rýchlosnej cesty 'R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča' ako aj preložka cesty I/66 v k.ú.Slov.Ľupča.
  Zavesené: 03.09.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (57x) [0.29 MB] úradný dokument 2.PDF (55x) [6.14 MB]
 • Informácia: Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu
  Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu, žiadateľovi (nájomca) NDS a.s. Bratislava. Pozemky budú užívané počas vybudovania diaľnice /rýchlostnej cesty 'R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča'.
  Zavesené: 03.09.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (48x) [0.28 MB] úradný dokument 2.PDF (40x) [5.19 MB]
 • Informácia: Oznámenie o strategickom dokumente ' Územný plán Banskobystrického samopsrávneho kraja Zmeny a doplnky č. 5/2020 '
  ' Územný plán Banskobystrického samopsrávneho kraja Zmeny a doplnky č. 5/2020 '
  Zavesené: 25.08.2021 | Zvesené: 09.09.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (66x) [0.13 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška- ROZHODNUTIE 'F2BTS_17F_BB_SLU_Banská Bystrica- Slovenská Ľupča, stožiar ST optické pripojenie BTS'
  ROZHODNUTIE 'F2BTS_17F_BB_SLU_Banská Bystrica- Slovenská Ľupča, stožiar ST optické pripojenie BTS'
  Zavesené: 12.08.2021 | Zvesené: 28.08.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (81x) [1.61 MB] úradný dokument 2.PDF (32x) [2.17 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
  Oznámenie o začatí konania pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 11.08.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (77x) [0.64 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
  Oznámenie o začatí konania pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 11.08.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (63x) [0.65 MB]
 • Verejná vyhláška: Rozhodnutie o povolení stavby Obnova BD Loggie, ul 1.mája 22-26
  Zavesené: 05.08.2021 | Zvesené: 23.08.2021 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (55x) [0.29 MB]
 • Informácia: Informácia pre verejnosť : Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030
  Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030
  Zavesené: 05.08.2021 | Zvesené: 23.08.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.DOCX (53x) [0.01 MB]
 • Verejná vyhláška: Rozhodnutie o umiestnení stavby '12177-Slovenská Ľupča-Zábrež-Rozšírenie NNK'
  Zavesené: 04.08.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  Rozhodnutie.PDF (85x) [0.41 MB] Situácia.PDF (53x) [0.85 MB]
 • Informácia: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Michaela Mitterová
  Zavesené: 20.07.2021 | Zvesené: 04.08.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (59x) [0.3 MB]
 • Informácia: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Barbora Mitterová
  Zavesené: 20.07.2021 | Zvesené: 04.08.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (65x) [0.54 MB]
 • Informácia: Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti
  Dražba nehnuteľnosti
  Zavesené: 20.07.2021 | Zvesené: 06.09.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (95x) [2.09 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva - dočasný záber
  Oznámenie o začatí konania pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 16.07.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (72x) [0.6 MB]
 • Informácia: Oznámenie o vstupe na pozemok
  Realizácia stavby ,,Medzibrod - rekonštrukcia vedenia č,7859,7860, 7868, 7870' , ktorá bola povolená určeným stavebným úradom Obce Medzibrod, vyjadrením zn. OCU296|/O/O/VS dňa 09.I2.2o2o
  Zavesené: 09.07.2021 | Zvesené: 09.08.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (54x) [1.38 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška- oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby 'F2BTS_17F_BB_SLU_Banská Bystrica- Slovenská Ľupča, stožiar ST optické pripojenie BTS'
  Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby 'F2BTS_17F_BB_SLU_Banská Bystrica- Slovenská Ľupča, stožiar ST optické pripojenie BTS' - viď príloha
  Zavesené: 08.07.2021 | Zvesené: 26.07.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (101x) [1.86 MB] úradný dokument 2.PDF (56x) [2.17 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania
  Obnova BD LOGGIE, Slovenská Ľupča ul. 1.mája 22-26
  Zavesené: 08.07.2021 | Zvesené: 23.08.2021 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (117x) [0.21 MB]
 • Informácia: Zmena umiestnenia zariadenia na orezávanie kompresorov - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania
  Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 'Zmena umiestnenia zariadenia na orezávanie kompresorov
  Zavesené: 09.06.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.DOC (50x) [0.03 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Marek Šara
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Marek Šara
  Zavesené: 07.06.2021 | Zvesené: 23.06.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (97x) [0.45 MB]
 • Informácia: Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2021
  Zavesené: 07.06.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: PhDr. Tatiana Jancurová
  Návrh plánu kontroly HKO na II. polrok 2021.PDF (54x) [0.23 MB]
 • Verejná vyhláška: SP_Rozhodnutie_Verejná vyhláška_Stredosl.distribučná_EV mont_rozšírenie NNk
  Stavba - 12 535-Slovenská Ľupča – Ľupčianska - rozšírenie NNk
  Zavesené: 03.06.2021 | Zvesené: 21.06.2021 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (103x) [0.3 MB]
 • Informácia: Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
  Voľné pracovné miesto - upratovačka
  Zavesené: 02.06.2021 | Zvesené: 24.06.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (129x) [0.4 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva - dočasný záber
  Oznámenie o začatí konania pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 31.05.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (71x) [0.6 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Viera Kubišová
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti VIera Kubišová nar. 1992
  Zavesené: 31.05.2021 | Zvesené: 16.06.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (57x) [0.12 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 17.6.2021na uliciach: Mierová, Oslobodenia, Partizánska a Za nožiarňouom z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
  Zavesené: 26.05.2021 | Zvesené: 18.05.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (80x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 16.6.2021na uliciach: Fr. Mazúra, Hronská, Juraja Majera, Lesnícka, Lichardova ( podľa odberného miesta ), Murgašova, Námestie SNP, Slovenská Ľupča ( podľa odberného miesta), Školská a Železničná z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
  Zavesené: 26.05.2021 | Zvesené: 17.05.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (96x) [0.71 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Nikola Grešková
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Nikola Grešková nar. 1994
  Zavesené: 25.05.2021 | Zvesené: 10.06.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (61x) [0.12 MB]
 • Informácia: Verejná vyhláška - Vedenie 2 x 400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany- upovedomenie účastníkov konania o nových podkladoch pred vydaním rozhodnutia
  Vydanie súhlasu ochrany prírody , v súvislosti s plánovanou výstavbou 'Vedenie 2 x 400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany ako 2.stavba súboru stavieb.
  Zavesené: 21.05.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (69x) [1.55 MB]
 • Informácia: Obnova, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktorej navrhovateľom je Evonik Fermas s r.o. 976 13 Slovenská Ľupča 938
  Obnova, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry
  Zavesené: 21.05.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (106x) [0.99 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško nar. 1992
  Zavesené: 21.05.2021 | Zvesené: 07.06.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (58x) [0.12 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Nikola Grešková
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Nikola Grešková nar. 1994
  Zavesené: 19.05.2021 | Zvesené: 04.06.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (82x) [0.12 MB]
 • Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
  Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
  Zavesené: 19.05.2021 | Zvesené: 04.06.2021 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (65x) [0.18 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva - dočasný záber
  Oznámenie o začatí konania R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 18.05.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (71x) [0.67 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva - dočasný záber
  Oznámenie o začatí konania R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 18.05.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (56x) [0.66 MB]
 • Informácia: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Pavel Čupka
  Zavesené: 14.05.2021 | Zvesené: 31.05.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (107x) [0.28 MB]
 • Informácia: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Peter Dobrota
  Zavesené: 12.05.2021 | Zvesené: 28.05.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (76x) [0.2 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 15.6.2021na ulici Pod zámkom ( podľa odberného miesta ) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
  Zavesené: 11.05.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (58x) [0.75 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 14.6.2021na uliciach: Ľupčianska a Za Ďaňacou ( podľa odberného miesta ) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
  Zavesené: 11.05.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (86x) [0.96 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 11.6.2021 v Slovenskej Ľupči časť Príboj č. domu popisné 564 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
  Zavesené: 11.05.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (80x) [0.81 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 10.6.2021na uliciach: Cintorínska, Námestie SNP, Peniažky a Podkonická z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
  Zavesené: 11.05.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (60x) [1.48 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 9.6.2021na uliciach: Dolná, Ľupčianska, Námestie SNP a Športová z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
  Zavesené: 11.05.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (77x) [1.76 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 8.6.2021na uliciach: Františka Mazúra, Jabloňová, Lesnícka, Lúčna, Murgašova, Sadová a Železničná z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
  Zavesené: 11.05.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (53x) [1.31 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 7.6.2021na uliciach: Cintorínska, Lichardova, Pod zámkom, Námestie SNP ( podľa odberného miesta ), Za nožiarňou a Záhradná z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
  Zavesené: 11.05.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (67x) [2.46 MB]
 • Informácia: Výzva - upozornenie
  Výzva pre vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy
  Zavesené: 10.05.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (56x) [0.1 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva - dočasný záber
  Oznámenie o začatí konania R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 10.05.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (75x) [0.61 MB]
 • Informácia: Zverejnenie návrhu -Oznámenie o začatí zmeny územného rozhodnutia na stavbu
  'Výroba Biotenzidov-Ramnolipidov', Evonik Fermas spol s r.o.
  Zavesené: 07.05.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Mgr. Anna Šišková
  úradný dokument.PDF (65x) [1.02 MB]
 • Informácia: Zverejnenie informácii
  o vydanom rozhodnutí č.OU-BB-OSZP3-2021/009560-014 zo dňa 30.4.2021 zo zisťovacieho konania podľa § 46 a § 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“)
  Zavesené: 07.05.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (53x) [0.13 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Henrich Havran
  Zavesené: 04.05.2021 | Zvesené: 20.05.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (67x) [0.42 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško nar. 1992
  Zavesené: 28.04.2021 | Zvesené: 14.05.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.DOC (55x) [2.14 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško nar. 1992
  Zavesené: 27.04.2021 | Zvesené: 13.05.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.DOC (72x) [2.14 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva - dočasný záber
  Oznámenie o začatí konania R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 27.04.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (56x) [0.75 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva - dočasný záber
  Oznámenie o začatí konania R1 Banská Bystrica- Slovenská Ľupča
  Zavesené: 23.04.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (60x) [0.68 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva - dočasný záber
  Oznámenie o začatí konania pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 23.04.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (102x) [0.64 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva - dočasný záber
  začatie konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 20.04.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (60x) [0.68 MB]
 • Informácia: len Elektronicky Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov v pôsobnosti Osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu podľa Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
  Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon') je verejný funkcionár ( čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu zakaždým do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie skutočnosti podľa v čl. 7 ods. 1 písm. a) až f) ústavného zákona.
  Zavesené: 20.04.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Mgr. Roland Lamper
  úradný dokument.PDF (50x) [3.45 MB]
 • Informácia: Obchodná verejná súťaž na predaj nehnutel'ného majetku Banskobystrický samosprávny kraj
  Obchodná verejná súťaž na predaj nehnutel'ného majetku zapísaného na LV č. 1097 k.ú. Slovenská Ľupča
  Zavesené: 14.04.2021 | Zvesené: 14.05.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (64x) [3.15 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško nar. 1992
  Zavesené: 14.04.2021 | Zvesené: 30.04.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (77x) [0.12 MB]
 • Informácia: Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti
  Dražba nehnuteľností
  Zavesené: 13.04.2021 | Zvesené: 14.05.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (110x) [4.14 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 3.5.2021
  Prerušenie distribúcie elektriny 3.5.2021 z dôvodu plánovaných prác
  Zavesené: 09.04.2021 | Zvesené: 04.05.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (62x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva - dočasný záber
  Začatie konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 09.04.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (78x) [0.7 MB]
 • Informácia: Rozhodnutie poveruje vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver
  Rozhodnutie poveruje vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver
  Zavesené: 01.04.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (500x) [14.29 MB]
 • Informácia: Zverejnenie informácie
  Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutioa stavby 'Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča' - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku (dažďových ,zrážkových vôd) z odôvodňovacieho systému a podzemných vôd.
  Zavesené: 01.04.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (93x) [0.13 MB]
 • Informácia: Verejná vyhláška - pozvánka
  Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Rúbane, ktoré sa bude konať dňa 8.4.2021 o 10.00 hod. na Obecnom úrade Ľubietová, Nám.V.Dunajského 1/1, Ľubietová
  Zavesené: 29.03.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (53x) [0.57 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško nar. 1992
  Zavesené: 26.03.2021 | Zvesené: 12.04.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (89x) [0.12 MB]
 • Informácia: Zverejnenie informácie
  Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 'Zastrešenie zariadenia na zhodnocovanie odpadov-Výroba kompostu, Pokračovanie využitia stavieb, zariadení objektov a priestorov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi , Pokračovanie v činnosti odpadov , navrhovateľ ČOV a.s. Slovenská Ľupča 566
  Zavesené: 23.03.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (87x) [0.13 MB]
 • Informácia: Zverejnenie zámeru previesť majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust.§ 9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
  Zverejnenie zámeru previesť majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust.§ 9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu realizácie stavby !R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča'
  Zavesené: 12.03.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (85x) [0.26 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško nar. 1992
  Zavesené: 11.03.2021 | Zvesené: 29.03.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (78x) [0.12 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 05.03.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (66x) [0.58 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško nar. 1992
  Zavesené: 25.02.2021 | Zvesené: 15.03.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.DOC (82x) [2.14 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško nar. 1992
  Zavesené: 23.02.2021 | Zvesené: 11.03.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.DOC (75x) [2.14 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška
  Vykonávanie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver
  Zavesené: 22.02.2021 | Zvesené: 11.03.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (594x) [0.19 MB]
 • Informácia: Oznámenie o vyhlásení výberového konania
  pracovná pozícia: referent spoločného stavebného úradu
  Zavesené: 19.02.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Dana Blaškovičová
  úradný dokument.PDF (208x) [0.13 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška
  Oznámenie o vyvlastňovacom konaní R1 Banská Bystrica- Slovenská Ľupča
  Zavesené: 16.02.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (85x) [0.7 MB]
 • Informácia: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
  Zavesené: 16.02.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (68x) [0.24 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško nar. 1992
  Zavesené: 15.02.2021 | Zvesené: 03.03.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (82x) [0.12 MB]
 • Informácia: Zverejnenie informácie
  Oznámenie o zmene strategického dokumentu 'Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č.5'
  Zavesené: 10.02.2021 | Zvesené: 26.02.2021 | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.DOC (106x) [0.03 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania Stredoslovenská distribučná a.s. v zastúpení EV-mont, s.r.o.B.Bystrica
  stavba'12 535-Slovenská ľupča-Ľupčianska-rozšírenie NNjk
  Zavesené: 10.02.2021 | Zvesené: 26.02.2021 | Zodpovedá: Mgr. Anna Šišková
  úradný dokument.PDF (81x) [0.21 MB] úradný dokument 2.PDF (97x) [0.44 MB]
 • Informácia: Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
  pracovná pozícia: sociálny pracovník / pracovníčka
  Zavesené: 04.02.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Dana Blaškovičová
  úradný dokument.PDF (220x) [0.16 MB]
 • Verejná vyhláška: Stavebné povolenie Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina v zastúpení SOKA s.r.o.B.Bystrica
  stavba'9473-Slovenská Ľupča-Stred-Zahustenie TS Námestie SNP
  Zavesené: 04.02.2021 | Zvesené: 22.02.2021 | Zodpovedá: Mgr. Anna Šišková
  úradný dokument.PDF (164x) [0.37 MB] úradný dokument 2.PDF (75x) [2.62 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Tlapáková nar. 1974
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Tlapáková nar. 1974
  Zavesené: 28.01.2021 | Zvesené: 15.02.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.DOC (63x) [2.14 MB]
 • Informácia: Oznámenie o realizácii projektu
  Oznámenie o realizácii projektu Wifi pre obec Slovenská Ľupča
  Zavesené: 25.01.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.DOCX (88x) [0.09 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Tlapáková nar. 1974
  Oznámenie miesta uloženia písomnosti Monika Tlapáková nar. 1974
  Zavesené: 18.01.2021 | Zvesené: 03.02.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.DOC (74x) [2.14 MB]
 • Informácia: Oznámenie o upustení od dražby
  Oznámenie o upustení od dražby Zn. 274/2020
  Zavesené: 14.01.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (121x) [0.64 MB]
 • Informácia: Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie (Doplnenie)
  Územný plán obce Slovenská Ľupča,Zmeny a doplnky č.5
  Zavesené: 13.01.2021 | Zvesené: 14.01.2021 | Zodpovedá: Mgr. Anna Šišková
  Ochrana prírody a tvorba krajiny.PDF (75x) [3.29 MB] Poľnohospodárske pôdy a lesné pozemky.PDF (88x) [10.28 MB]
 • Informácia: Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie
  Územný plán obce Slovenská Ľupča,Zmeny a doplnky č.5
  Zavesené: 13.01.2021 | Zvesené: 14.02.2021 | Zodpovedá: Mgr. Anna Šišková
  úradný dokument.PDF (138x) [0.13 MB] Textová časť.PDF (161x) [0.62 MB] Výkres.PDF (105x) [3.59 MB] Dopravné vybavenie.PDF (105x) [3.47 MB] Technické vybavenie.PDF (84x) [3.53 MB]
 • Informácia: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní 'Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča'
  MŽP SR sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, nebude posudzovať zmeny navrhovanej činnosti stavby 'Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča', navrhovateľom je NDS a.s.Bratislava.
  Zavesené: 12.01.2021 | Zvesené: 27.01.2021 | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (295x) [1.12 MB]
 • Informácia: len Elektronicky Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča v roku 2021
  Zavesené: 08.01.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Dana Blaškovičová
  úradný dokument.PDF (66x) [0.1 MB]
 • Informácia: Oznámenie o vyhlásení výberového konania
  pracovná pozícia: terénny asistent COVID pre marginalizovanú rómsku komunitu
  Zavesené: 08.01.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Dana Blaškovičová
  úradný dokument.PDF (149x) [0.24 MB]
 • Informácia: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania 'Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a výrobu hnojív ŠS Kmeťová - Slovenská Ľupča, navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov'
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania 'Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a výrobu hnojív ŠS Kmeťová - Slovenská Ľupča, navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov'
  Zavesené: 05.01.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (206x) [0.41 MB]