Elektronická úradná tabuľa - 2021

Roky: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško nar. 1992
  Zavesené: 25.02.2021 | Zvesené: 15.03.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.DOC (2x) [2.14 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško nar. 1992
  Zavesené: 23.02.2021 | Zvesené: 11.03.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.DOC (7x) [2.14 MB]
 • Informácia: Oznámenie o vyhlásení výberového konania
  pracovná pozícia: referent spoločného stavebného úradu
  Zavesené: 19.02.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Dana Blaškovičová
  úradný dokument.PDF (37x) [0.13 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška
  Oznámenie o vyvlastňovacom konaní R1 Banská Bystrica- Slovenská Ľupča
  Zavesené: 16.02.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (17x) [0.7 MB]
 • Informácia: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
  Zavesené: 16.02.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (11x) [0.24 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Lukáš Greško nar. 1992
  Zavesené: 15.02.2021 | Zvesené: 03.03.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (6x) [0.12 MB]
 • Informácia: Zverejnenie informácie
  Oznámenie o zmene strategického dokumentu 'Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č.5'
  Zavesené: 10.02.2021 | Zvesené: 26.02.2021 | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.DOC (17x) [0.03 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania Stredoslovenská distribučná a.s. v zastúpení EV-mont, s.r.o.B.Bystrica
  stavba'12 535-Slovenská ľupča-Ľupčianska-rozšírenie NNjk
  Zavesené: 10.02.2021 | Zvesené: 26.02.2021 | Zodpovedá: Mgr. Anna Šišková
  úradný dokument.PDF (19x) [0.21 MB] úradný dokument 2.PDF (14x) [0.44 MB]
 • Informácia: Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
  pracovná pozícia: sociálny pracovník / pracovníčka
  Zavesené: 04.02.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Dana Blaškovičová
  úradný dokument.PDF (58x) [0.16 MB]
 • Verejná vyhláška: Stavebné povolenie Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina v zastúpení SOKA s.r.o.B.Bystrica
  stavba'9473-Slovenská Ľupča-Stred-Zahustenie TS Námestie SNP
  Zavesené: 04.02.2021 | Zvesené: 22.02.2021 | Zodpovedá: Mgr. Anna Šišková
  úradný dokument.PDF (14x) [0.37 MB] úradný dokument 2.PDF (6x) [2.62 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Tlapáková nar. 1974
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Tlapáková nar. 1974
  Zavesené: 28.01.2021 | Zvesené: 15.02.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.DOC (9x) [2.14 MB]
 • Informácia: Oznámenie o realizácii projektu
  Oznámenie o realizácii projektu Wifi pre obec Slovenská Ľupča
  Zavesené: 25.01.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.DOCX (20x) [0.09 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Tlapáková nar. 1974
  Oznámenie miesta uloženia písomnosti Monika Tlapáková nar. 1974
  Zavesené: 18.01.2021 | Zvesené: 03.02.2021 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.DOC (22x) [2.14 MB]
 • Informácia: Oznámenie o upustení od dražby
  Oznámenie o upustení od dražby Zn. 274/2020
  Zavesené: 14.01.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (55x) [0.64 MB]
 • Informácia: Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie (Doplnenie)
  Územný plán obce Slovenská Ľupča,Zmeny a doplnky č.5
  Zavesené: 13.01.2021 | Zvesené: 14.01.2021 | Zodpovedá: Mgr. Anna Šišková
  Ochrana prírody a tvorba krajiny.PDF (10x) [3.29 MB] Poľnohospodárske pôdy a lesné pozemky.PDF (17x) [10.28 MB]
 • Informácia: Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie
  Územný plán obce Slovenská Ľupča,Zmeny a doplnky č.5
  Zavesené: 13.01.2021 | Zvesené: 14.02.2021 | Zodpovedá: Mgr. Anna Šišková
  úradný dokument.PDF (59x) [0.13 MB] Textová časť.PDF (36x) [0.62 MB] Výkres.PDF (23x) [3.59 MB] Dopravné vybavenie.PDF (23x) [3.47 MB] Technické vybavenie.PDF (14x) [3.53 MB]
 • Informácia: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní 'Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča'
  MŽP SR sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, nebude posudzovať zmeny navrhovanej činnosti stavby 'Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča', navrhovateľom je NDS a.s.Bratislava.
  Zavesené: 12.01.2021 | Zvesené: 27.01.2021 | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (52x) [1.12 MB]
 • Informácia: len Elektronicky Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča v roku 2021
  Zavesené: 08.01.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Dana Blaškovičová
  úradný dokument.PDF (28x) [0.1 MB]
 • Informácia: Oznámenie o vyhlásení výberového konania
  pracovná pozícia: terénny asistent COVID pre marginalizovanú rómsku komunitu
  Zavesené: 08.01.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Dana Blaškovičová
  úradný dokument.PDF (34x) [0.24 MB]
 • Informácia: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania 'Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a výrobu hnojív ŠS Kmeťová - Slovenská Ľupča, navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov'
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania 'Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a výrobu hnojív ŠS Kmeťová - Slovenská Ľupča, navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov'
  Zavesené: 05.01.2021 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (16x) [0.41 MB]